Ngày: Tháng Mười 12, 2017

Có nên mua Chevrolet Cruze?

Hiện tại, chỉ với khoản ngân sách từ 500 đến 600 triệu VNĐ, người tiêu dùng đã có thể tiếp cận nhiều lựa chọn xe hơi hợp lí và tương đối đầy dủ tính năng. Đây là một mức giá chấp nhận được đối với đại đa số người tiêu dùng có […]