Tag Archives: đại gia gatsby

Đại Gia Gatsby Và Con Đường Trở Thành Đại Gia Như Thế Nào?

đại gia gatsby

Trong bối cảnh cuộc sống là một bể đời với vô vàn những vấn đề đặt ra buộc con người hoặc là chấp nhận thích nghi với nó, hoặc là cố gắng vươn mình vượt qua nó. Xã hội những năm đầu thế kỉ 20 được xem là những năm tháng của sự xa hoa, […]