+) Định lí Pytago: Bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương hai cạnh góc vuông.


Bạn đang xem: Bài 63 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Lời giải chi tiết

Toán lớp 8: Hình hộp chữ nhật. Thể tích hình hộp chữ nhật


Bài 1 + Bài 3: Hình hộp chữ nhật. Thể tích hình hộp chữ nhật


Bài 7 + Bài 8: Hình chóp đều. Hình nón cụt đều. Diện tích xung quanh và thể tích hình chóp đều


Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) - Luyện tập (trang 31-32)


Ôn tập chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều


Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân - Luyện tập (trang 40)


Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác - Luyện tập (trang 68)


Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng - Luyện tập (trang 72)


Tải sách tham khảo


*

Toán 8 tập 1 tập 2 pdf download


Tải về· 27,9K
*

Nâng cao và phát triển toán 8 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 24,5K
*

Bồi dưỡng năng lực tự học toán 8


Tải về· 21,3K
*

Sách bài tập Toán 8 tập 1, tập 2


Tải về· 18,5K
*

Nâng cao và phát triển toán 8 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 15,8K

Bài tập nâng cao và các chuyên đề Toán 8


Tải về· 14,3K

20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8


Tải về· 10,5K

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số 8-Trần Thị Vân Anh


Tải về· 8,71K

Bài giải liên quan


Lý thuyết hình chữ nhật
Bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1
Bài 59 trang 99 SGK Toán 8 tập 1
Bài 60 trang 99 SGK Toán 8 tập 1
Bài 61 trang 99 SGK Toán 8 tập 1
Bài 62 trang 99 SGK Toán 8 tập 1
Bài 63 trang 100 SGK Toán 8 tập 1
Bài 64 trang 100 SGK Toán 8 tập 1
Bài 65 trang 100 SGK Toán 8 tập 1
Bài 66 trang 100 SGK Toán 8 tập 1

Xem thêm:

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8
Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 97 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 3 Bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 4 Bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Bài học liên quan


Bài 1. Tứ giác
Bài 2. Hình thang
Bài 3. Hình thang cân
Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
Bài 6. Đối xứng trục
Bài 7. Hình bình hành
Bài 8. Đối xứng tâm
Bài 9. Hình chữ nhật
Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Bài 11. Hình thoi
Bài 12. Hình vuông
Bài 1. Đa giác. Đa giác đều
Bài 2. Diện tích hình chữ nhật
Bài 3. Diện tích tam giác
Bài 4. Diện tích hình thang
Bài 5. Diện tích hình thoi
Bài 6. Diện tích đa giác
Ôn tập chương I: Tứ giác
Ôn tập chương II: Đa giác. Diện tích đa giác
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hình học 8
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Hình học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hình học 8
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Hình học 8

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa

bài 63 trang 100 sgk toán 8 tập 1