((x^2 + m 2xy m + m y^2):left( x m + m y ight));

Phương pháp giải:

- Áp dụng hằng đẳng thức lưu niệm phân tích đa thức bị phân thành nhân tử, tiếp đến thực hiện phép chia.

Bạn đang xem: Bài 68 trang 31 sgk toán 8 tập 1

- Áp dụng hằng đẳng thức

(left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

Lời giải chi tiết:

 ((x^2 + m 2xy m + m y^2):left( x m + m y ight))

(= left( x m + m y ight)^2:left( x m + m y ight) )

(= x m + m y).


LG b.

((125x^3 + m 1) m : m left( 5x m + m 1 ight));

Phương pháp giải:

- Áp dụng hằng đẳng thức kỷ niệm phân tích nhiều thức bị phân thành nhân tử, tiếp đến thực hiện nay phép chia.

Xem thêm: Sửa Lỗi Máy Tính Tự Khởi Động Liện Tục, Hướng Dẫn Sửa Lỗi Máy Tính Tự Khởi Động Lại

- Áp dụng hằng đẳng thức

(A^3 + B^3 = left( A + B ight)(A^2 - AB + B^2))

Lời giải đưa ra tiết:

((125x^3 + m 1) m : m left( 5x m + m 1 ight) m )

(= m m : m left( 5x m + m 1 ight))

( = (5x + 1)<(5x)^2 - 5x.1 + 1^2>:(5x + 1))

( = (5x + 1)(25x^2 - 5x + 1):(5x + 1))

(= 25x^2 - 5x + 1)


LG c.

((x^2- m 2xy m + m y^2):left( y m - m x ight)).

Phương pháp giải:

- Áp dụng hằng đẳng thức kỷ niệm phân tích đa thức bị phân thành nhân tử, sau đó thực hiện nay phép chia.

- Áp dụng hằng đẳng thức

(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải đưa ra tiết:

((x^2- m 2xy m + m y^2) m : m left( y m - m x ight) m ) 

(= m left( x m - m y ight)^2: m left< - left( x m - m y ight) ight> m )

(= m - m left( x m - m y ight) m = m y m - m x)

Hoặc ta có tác dụng như sau:

(eginarraylleft( x^2 - 2xy + y^2 ight):left( y - x ight)\ = left( y^2 - 2xy + x^2 ight):left( y - x ight)\ = left( y - x ight)^2:left( y - x ight)\ = y - xendarray)

pgdgialoc.edu.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 277 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp pgdgialoc.edu.vn


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện pgdgialoc.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép pgdgialoc.edu.vn gởi các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.