Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài xích 8: đặc thù của hàng tỉ số bởi nhau giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phù hợp và hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 8 trang 28: mang lại tỉ lệ thức
*

Hãy so sánh các tỉ số

*
với các tỉ số trong tỉ lệ thành phần thức đã cho.

Bạn đang xem: Bài 8 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 8 trang 29: dùng dãy tỉ số cân nhau để trình bày câu nói sau: Số học viên của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ thành phần với các số 8; 9; 10

Lời giải

Ta có: điện thoại tư vấn số học sinh của cha lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (học sinh)

Theo đưa thiết tất cả dãy tỉ số sau:

*

Bài 54 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm nhị số x và y biết
*
cùng x + y = 16.

Lời giải:

Theo đặc thù của hàng tỉ số đều bằng nhau ta có:

*

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm hai số x, y biết x : 2 = y : (-5) và x – y = -7.

Lời giải:

Ta có


*

Bài 56 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm diện tích hình chữ nhật biết rằng tỉ số thân 2 cạnh của nó là 2/5 cùng chu vi là 28m.

Lời giải:

Gọi x (m) là chiều rộng, y (m) là chiều lâu năm (x, y > 0)

Ta có chu vi hình chữ nhật là 28m

⇒(x+y).2 =28

⇒ x+y =28 :2=14

*
*

Vậy diện tích hình chữ nhật S = 4.10 = 40 (m2)

Bài 57 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1):
Số viên bi của bố bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ trọng với các số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi của mỗi chúng ta biết rằng bố bạn có 44 viên bi.

Xem thêm: Bài Soạn Siêu Ngắn: Một Thứ Quà Của Lúa Non: Cốm Soạn Văn 7 Tập 1 Bài 14

Lời giải:

Gọi số viên bi của ba bạn Minh, Hùng ,Dũng thứu tự là x (viên bi), y (viên bi), z (viên bi).

Số bi của Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2, 4, 5 tức thị

*
.

Ba bạn có tất cả 44 viên bi tức là x + y + z = 44.

Theo đặc điểm của dãy tỉ số bằng nhau ta có

*

*

Vậy số viên bi của Minh, Hùng, Dũng theo thứ tự là 8, 16, 20 viên bi.


Bài 58 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): nhị lớp 7A cùng 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số thân số cây xanh được của lớp 7A là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều hơn thế 20 cây. Tính số cây mỗi lớp sẽ trồng.

Lời giải:

Gọi số cây xanh được của lớp 7A, 7B theo lần lượt là x (cây); y (cây).

Tỉ số thân số cây xanh được của lớp 7A cùng lớp 7B là 0,8 tức thị x : y =0,8 xuất xắc

*
.

Lớp 7B trồng nhiều hơn thế lớp 7A là trăng tròn cây tức thị y – x = 20.

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau

*

Vậy Lớp 7A trồng được 80 cây

Lớp 7B trồng được 100 cây

Bài 59 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): vậy tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên :

*

Lời giải:


*

*

*

*

Bài 60 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): tra cứu x trong số tỉ lệ thức sau:

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 61 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm cha số x, y, z biết
*
cùng x + y – z = 10

Lời giải:

Theo đề bài ta bao gồm :

*

Do đó ta bao gồm

*

Áp dụng đặc điểm của hàng tỉ số cân nhau ta có:

*

*

Vậy x =16 ; y = 24 ; z =30

Bài 62 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm hai số x, y biết
*
, x.y = 10

Lời giải:

Ta có:

*
(Nhân cả nhì vế của đẳng thức cùng với
*
).

*

TH1 : trường hợp x = -2 ⇒ y = -5

TH2 : nếu như x = 2 ⇒ y = 5

Bài 63 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): chứng tỏ tỉ lệ thức
*
(a – b ≠ 0, c – d ≠ 0) ta rất có thể suy ra tỉ lệ thức
*

Lời giải:

*

Theo đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau ta gồm

*

Bài 64 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Số học sinh bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với những số 9, 8, 7, 6. Hiểu được số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học tập sinh. Search số học viên mỗi khối.

Lời giải:

Gọi số học viên các khối 6,7,8,9 theo thứ tự là x, y, z, t (học sinh)

Số học sinh bốn khối 6 , 7 , 8 , 9 tỉ lệ thành phần với các số 9 ; 8 ; 7 ; 6 tức là :

*

Số học sinh khối 9 ít hơn số học viên khối 7 là 70 học sinh nghĩa là y – t = 70.