Đời ai biết trước, mai sau ta sẽ ra sao?Cuộc sống là bao, do đâu, không nâng niu nhau.Người thì lao đao, còn bạn kia sinh sống trong lịch sự giàu.Anh em một nhà, mà không thấy nhức lòng xuất xắc sao.ĐK:Đời như mẫu lá, sau này gió cuốn bay xa(Gió cuốn cất cánh xa)Dù trước mặc dù sau, như thế nào ai sinh tử không qua,Bạc tiền lợi danh, bây giờ bỏ nhau sao đànhToan tính dật dành, tình bằng hữu thua một fan dưng(Toan tính dật giành tình bạn bè thua một bạn dưng)Một bạn dưng, nhiều khi có nghĩa gồm tình(Có nghĩa có tình),Đôi khi không nghỉ đến mìnhGiúp fan xa cơ nào mong muốn trả ơnMà tại sao? (Mà tại sao?)Ta bằng hữu một nhà, chung một dòng máuSanh nhau đủ điều, rào trước đón sau.Này ai ơi, hãy nhớ đem câu:Anh em như chén ăn cơm nước đầyGà tầm thường một mẹ, chớ hoài đá nhau!

Bạn đang xem: Thua Một Người Dưng

Cuộc sống có nhiềuTiền tài vật hóa học đã làm cố gắng đổiAnh em tuỳ thuộc tình thânDường như vẫn quên rồi đạo lý làm người.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bài Soạn Văn 9 Đấu Tranh Cho 1 Thế Giới Hòa Bình Của Gg Mác, Soạn Bài Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình

Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.