Môi trường là một chủ đề luôn luôn nhận được nhiều quan tiền tâm, bàn luận của xã hội. Đây cũng là đề tài gần gũi và thiết thực với mỗi người. Vì vậy, để viết bài luận giờ anh về môi trường ko quá khó, hãy cùng tham khảo các gợi ý dưới phía trên nhé:

 

*

VIẾT BÀI LUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG

* Đoạn văn ngắn về môi trường:

Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful và healthy life. An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals and other living things to lớn grow and develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance in the nature’s balance affects the environment totally. It does not only ruin human lives but also affects on all living beings. We can save our environment with the little step taken by everyone on the earth. We should reduce the amount of waste, throwing wastes properly to its place only…and many other simple ways. It is very important lớn save environment for human existence. When we protect the environment, we are protecting ourselves & our future as well.

Bạn đang xem: Bài luận tiếng anh theo chủ đề môi trường

Môi trường là một phần thiết yếu vào cuộc sống của chúng ta. Một môi trường sạch rất cần thiết đến một cuộc sống lặng bình và khỏe mạnh. Môi trường là khu vực vực tự nhiên xung quanh giúp nhỏ người, động vật và những sinh vật sống khác lớn lên và phát triển một cách tự nhiên. Dẫu vậy hiện nay, môi trường của chúng ta vẫn bị rối loạn bằng nhiều cách khác nhau. Bất cứ hình thức làm rối loạn sự cân nặng bằng tự nhiên nào cũng đều ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường. Điều này không chỉ phá hủy cuộc sống của bé người mà còn ảnh hường đến tất cả mọi sinh vật sống. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường của chúng ta bằng các hành động nhỏ của mọi người trên Trái Đất. Chúng ta bắt buộc giàm lượng rác thải, chỉ bỏ rác đúng chỗ quy định… và nhiều cách đối kháng giản khác. Bảo vệ môi trường đến sự sinh tồn của nhân loại là điều rất quan tiền trọng. Khi chúng ta bảo vệ môi trường, chúng ta đã bảo vệ chính bản thân mình và cả sau này của chúng ta nữa.

Học tiếng Anh siêng Sâu cho người Đi Làm
*

* Giải nghĩa một số từ vựng trong bài viết tiếng anh xuất xắc môi trường:

Từ (loại từ)Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
Essential (adj)absolutely necessary; extremely importantRất cần tiết, đặc biệt quan trọng
Nourish (v)provide with the food or other substances necessary for growth, health, and good conditionNuôi dưỡng
Ruin (n,v)the physical destruction or disintegration of something or the state of disintegrating or being destroyedPhá hủy, hủy hoại
Existence (n)the fact or state of living or having objective realitySự tồn tại

* Những cách để bảo vệ môi trường mà bạn có thể đưa vào bài viết:

Do not pour chemicals and waste oil on khổng lồ the ground or into drains leading to bodies of water.

Không đổ hóa chất và dầu thải ra đất hoặc vào các mạch nước đổ ra sông, biển…

Reduce emissions from cars by walking or cycling. These are not just great alternatives khổng lồ driving, they are also great exercise.

Giảm lượng khí thải từ xe rộng bằng cách đi bộ hoặc đạp xe pháo đạp. Đó không chỉ là những sự cụ thế tuyệt vời mang lại việc lái xe hơi, nó còn là những cách tập thể dục tốt.

Xem thêm: Không Thể Truy Cập Trang Web Này Mất Quá Nhiều Thời Gian Để Phản Hồi

Wherever possible, separate biodegradable và recyclable waste from non-biodegradable và work lớn reduce the amount of non-biodegradable or recyclable waste.

Ở bất cứ vị trí nào có thể, hãy phân loại rác hữu cơ, rác có thể tái chế và rác vô cơ, hành động để giảm lượng rác vô sinh và rác có thể tái chế.

Join as many tree planting trips as you can. Và plant trees as more as you can.

Tham gia nhiều hoạt động trồng cây nhất có thể. Và trồng nhiều cây nhất có thể.

Viết chia sẻ tiếng anh về môi trường có thể có cấu trúc sau: Giới thiệu vấn đề – Giới thiệu môi trường là gì – Tầm quan tiền trọng của môi trường đối với cuộc sống – Vấn đề bảo vệ môi trường – Những hành động để bảo vệ môi trường – Tại sao phải bảo vệ môi trường. Dù bạn viết bài dài xuất xắc ngắn cũng đề xuất đảm bào các ý bên trên nhé!