60 bài xích tập trắc nghiệm Giao quẹt sóng bao gồm lời giải

Với 60 bài xích tập trắc nghiệm Giao thoa sóng có giải mã Vật Lí lớp 12 tổng đúng theo 60 bài bác tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập Giao thoa sóng từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn đồ vật Lí lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập giao thoa sóng cơ có đáp án

Bạn vẫn xem: bài bác tập giao sứt sóng cơ bao gồm đáp án


*

Câu 1.Điều kiện gồm giao quẹt sóng là gì?

A. Tất cả hai sóng hoạt động ngược chiều giao nhau.

B. Tất cả hai sóng thuộc tần số và bao gồm độ lệch sóng không đổi.

C. Có hai sóng cùng bước sóng giao nhau.

D. Gồm hai sóng cùng biên độ, cùng vận tốc giao nhau.

Lời giải:

Chọn B.

Xem đk giao sứt của sóng.

Câu 2.Thế như thế nào là 2 sóng kết hợp?

A. Hai sóng chuyển động cùng chiều và cùng tốc độ.

B. Hai sóng luôn đi kèm theo với nhau.

C. Nhị sóng có cùng tần số và có độ lệch sóng không đổi theo thời gian.

D. Nhì sóng có cùng cách sóng và gồm độ lệch pha biến thiên tuần hoàn.

Lời giải:

chọn C.

Xem đk giao trét của sóng.

Câu 3.Có hiện tượng kỳ lạ gì xẩy ra khi một sóng mặt nước chạm mặt một khe chắn hẹp tất cả kích thước nhỏ dại hơn bước sóng?

A. Sóng vẫn tiếp tục truyền thẳng qua khe.

B. Sóng gặp gỡ khe phản xạ trở lại.

C. Sóng truyền qua khe giống hệt như một trọng tâm phát sóng mới.

D. Sóng gặp mặt khe rồi giới hạn lại.

Lời giải:

chọn C.

Xem nhiễu xạ ánh sáng.

Câu 4.Hiện tượng giao thoa xảy ra khi có:

A. Nhị sóng vận động ngược chiều nhau.

B. Hai dao động cùng chiều, thuộc pha gặp gỡ nhau.

C. Nhì sóng khởi nguồn từ hai nguồn xấp xỉ cùng pha, thuộc biên độ gặp nhau.

D. Nhì sóng khởi đầu từ hai tâm giao động cùng pha, cùng pha chạm chán nhau.

Lời giải:

chọn D.

Dựa vào điều kiện giao thoa.

Câu 5.Phát biểu như thế nào sau đấy là không đúng? hiện tượng lạ giao thoa sóng chỉ xẩy ra khi nhì sóng được tạo ra từ hai trọng tâm sóng tất cả các điểm sáng sau:

A. Cùng tần số, cùng pha.

B. Cùng tần số, ngược pha.

C. Thuộc tần số, lệch sóng nhau một góc ko đổi.

D. Cùng biên độ, thuộc pha.

Lời giải:

chọn D.

Hiện tượng giao bôi sóng chỉ xẩy ra khi hai sóng được tạo nên từ hai trọng tâm sóng bao gồm cùng tần số, cùng pha hoặc lệch sóng một góc ko đổi.

Câu 6.Phát biểu như thế nào sau đấy là đúng?

A. Hiện tượng lạ giao bôi sóng xảy ra khi bao gồm hai sóng vận động ngược chiều nhau.

B. Hiện tượng lạ giao quẹt sóng xảy ra khi có hai xấp xỉ cùng chiều, thuộc pha chạm chán nhau.

C. Hiện tượng lạ giao quẹt sóng xảy ra khi bao gồm hai sóng xuất phát điểm từ hai nguồn xê dịch cùng pha, cùng biên độ.

D. Hiện tượng giao quẹt sóng xảy ra khi có hai sóng bắt nguồn từ hai tâm dao động cùng tần số, thuộc pha.

Lời giải:

lựa chọn D.

Xem lí giải và làm tương tự như câu 37.

Xem thêm: Nơi Bán Bếp Nướng Điện Sunhouse Shd4607 Giá Bếp Nướng Điện Sunhouse Shd4607

Câu 7.Phát biểu như thế nào sau đấy là không đúng?

A. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, tồn tại các điểm giao động với biên độ cực đại.

B. Khi xảy ra hiện tượng giao trét sóng trên mặt chất lỏng, tồn tại những điểm ko dao động.

C. Khi xẩy ra hiện tượng giao quẹt sóng trên mặt chất lỏng, những điểm không giao động tạo thành các vân cực tiểu.

D. Khi xảy ra hiện tượng giao bôi sóng trên mặt chất lỏng, các điểm xê dịch mạnh chế tạo ra thành những đường thẳng cực đại.

Lời giải:

lựa chọn D.

Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng bên trên mặt chất lỏng, những điểm dao động mạnh tạo ra thành một mặt đường thẳng cực đại, còn những đường cực to khác là các đường hypebol.

Câu 8.Trong hiện tượng lạ giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai chổ chính giữa sóng bằng bao nhiêu?

A. Bằng hai lần cách sóng.B. Bởi một cách sóng.

C. Bởi một nửa cách sóng.D. Bằng một trong những phần tư bước sóng.

Lời giải:

lựa chọn C.

Lấy M với N nằm trên phố nối hai trung ương sóng A, B; M nằm trên cực đại thứ k, N nằm trên cực đại thứ (k + 1). Ta bao gồm AM – BM = kλ và AN – BN = (k + 1)λ

→ (AN – BN) – (AM – BM) = (k + 1)λ - kλ ⇒ (AN – AM) + (BM – BN) = λ ⇒ MN = λ/2.

Câu 9.Trong thí nghiệm tạo thành vân giao quẹt sóng trên mặt nước, bạn ta sử dụng nguồn xấp xỉ có tần số 50Hz và đo được khoảng cách giữa hai vân tối liên tục nằm trê tuyến phố nối hai tâm giao động là 2mm. Cách sóng của sóng xung quanh nước là bao nhiêu?

A. λ = 1mm. B. λ = 2mm.

C. λ = 4mm. D. λ = 8mm.

Lời giải:

Chọn C.

Khoảng phương pháp giữa 2 vân tối liên tục trên đường nối 2 trọng điểm sóng là λ/2

Câu 10.Trong thí nghiệm tạo nên vân giao bôi sóng cùng bề mặt nước, tín đồ ta cần sử dụng nguồn xê dịch có tần số 100Hz cùng đo được khoảng cách giữa nhì vân tối tiếp tục nằm trên đường nối hai tâm giao động là 4mm. Tốc độ sóng xung quanh nước là bao nhiêu?

A. V = 0,2m/s.B. V = 0,4m/s.

C. V = 0,6m/s.D. V = 0,8m/s.

Lời giải:

lựa chọn D.

Khoảng biện pháp giữa hai vân tối tiếp tục trên đường nối hai trung ương sóng là λ/2, phương pháp tính gia tốc sóng v = λf.

Câu 11.Trong phân tách giao thoa sóng cùng bề mặt nước, nhì nguồn phối kết hợp A, B giao động với tần số 20Hz, trên một điểm M phương pháp A cùng B thứu tự là 16cm và 20cm, sóng có biên độ cực đại, giữa M và con đường trung trực của AB tất cả 3 dãy cực lớn khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

A. V = 20cm/s.B. V = 26,7cm/s.

C. V = 40cm/s.D. V = 53,4cm/s.

Lời giải:

lựa chọn A.

Giữa M và mặt đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác suy ra M nằm trên tuyến đường k = 4, cùng với điểm M còn hợp ý BM – AM = kλ. Suy ra 4λ = trăng tròn – 16 = 4cm → λ = 1cm, áp dụng công thức v = λf = 20cm/s.

Câu 12.Trong thử nghiệm giao trét sóng trên mặt nước, nhị nguồn phối kết hợp A, B xấp xỉ với tần số f = 16Hz. Trên một điểm M cách những nguồn A, B những khoảng d1 = 30cm, d2 = 25,5cm, sóng có biên độ rất đại. Giữa M và mặt đường trung trực tất cả 2 dãy cực lớn khác. Vận tốc truyền sóng cùng bề mặt nước là bao nhiêu?

A. V = 24m/s.B. V = 24cm/s.

C. V = 36m/s.D. V = 36cm/s.

Lời giải:

Chọn B.

Câu 13.Trong thử nghiệm giao quẹt sóng cùng bề mặt nước, nhị nguồn phối hợp A, B xê dịch với tần số f = 13Hz. Trên một điểm M cách những nguồn A, B những khoảng d¬1 = 19cm, d2 = 21cm, sóng có biên độ rất đại. Giữa M và con đường trung trực không tồn tại dãy cực to khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

A. V = 26m/s.B. V = 26cm/s.

C. V = 52m/s.D. V = 52cm/s.

Lời giải:

lựa chọn B.

Câu 14.Âm quẹt điện mang trong mình 1 nhánh chĩa hai dao động với tần số 100Hz, chạm mặt nước tại nhị điểm S1, S2. Khoảng cách S1S2 = 9,6cm. Tốc độ truyền sóng nước là 1,2m/s.Có bao nhiêu gợn sóng li ty trong khoảng chừng giữa S1 với S2?