Với mục đích hỗ trợ các bạn sv kế toán có thể tự học cải thiện nghiệp vụ kế toán. Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương có hướng dẫn giải bỏ ra tiết theo Thông bốn 200 cùng 133, các khoản trích vào lương như: BHXH, BHYT, BHTN ...

Bạn đang xem: Bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Bài tập:- vào tháng 2/2017 tại công ty kế toán Thiên Ưng có tình hình tiền lương và các khoản trích theo lương cụ thể như sau:1 . Tinh chi phí lương phải trả cho:- Công nhân phân phối trực tiếp : 40.000.000- Nhân viên thống trị phân xưởng : 2.000.000- Nhân viên cai quản doanh nghiêp: 10.000.0002. BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ được trích theo vẻ ngoài (Trích vào ngân sách chi tiêu của dn và trích vào lương của công nhân viên):3. Nộp tiềnBHXH, BHYT, BHTN, KPCĐcho ban ngành BHXH với Liên đoàn Lao động bằng tiền nhờ cất hộ ngân hàng.4. Rút chi phí gửi bank về quỹ tiền phương diện 50.000.000.5. Bỏ ra tiền mặt trả lương mang đến công nhân viên khi vẫn trừ toàn bộ các khoản (BHXH, BHYT, BHTN)6. Nhân viên A (Bộ phận làm chủ DN) ứng trước tiền lương: 5.000.000bằng chi phí mặt.

Xem thêm: Lịch Phát Sóng Ơn Giời Cậu Đây Rồi Mùa 4 Năm 2017 Trên Vtv3, Lịch Phát Sóng Ơn Giời Cậu Đây Rồi Năm 2018

Yêu cầu: Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên. BHXH,BHYT,KPCĐBiết rằng: Tỷ lệ các khoản trích theo lương năm 2017 như sau:BHXH: 26 % trong đó: (Doanh nghiệp: 18%, Cá nhân: 8 %).BHYT: 4,5 % trong đó: (Doanh nghiệp: 3 %, Cá nhân: 1,5 %).BHTN: 2 % vào đó: (Doanh nghiệp: 1 %, Cá nhân: 1 %).KPCĐ: 2 % trong đó: (Doanh nghiệp: 2 %).
Hướng dẫn giải:
*
Nghiệp vụ 1:Tính tiền lương cần trả cho:- Công nhân tiếp tế trực tiếp : 40.000.000- Nhân viên cai quản phân xưởng : 2.000.000- Nhân viên làm chủ doanh nghiêp: 10.000.000Hạch toán theo Thông tứ 200:Nợ TK - 622: 40.000.000Nợ TK - 627: 2.000.000Nợ TK - 642: 10.000.000 có TK – 334: 52.000.000Hạch toán theo Thông tư 133:Nợ TK - 154 : 40.000.000 +2.000.000Nợ TK - 6422: 10.000.000 bao gồm TK – 334: 52.000.000Nghiệp vụ 2:BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ được trích theo cơ chế (Trích vào ngân sách chi tiêu của dn và trích vào lương của người công nhân viên):Hạch toán theo Thông bốn 200:a) Trích vào chi tiêu của DN:Nợ TK - 622: 40.000.000 x 24 % = 9.600.000Nợ TK - 627: 2.000.000 x 24 % = 480.000Nợ TK - 642: 10.000.000 x 24 % = 2.400.000 gồm TK 3383 (BHXH) : 52.000.000 x 18% = 9.360.000 tất cả TK 3384 (BHYT) : 52.000.000 x 3% = 1.560.000 gồm TK 3386 (BHTN) : 52.000.000 x 1% = 520.000 có TK 3382 (KPCĐ) : 52.000.000 x 2% = 1.040.000b) Trích trừ vào lương của nhân viên:Nợ TK - 334 :52.000.000x 10,5 % = 5.460.000 gồm TK 3383 (BHXH) : 52.000.000 x 8% = 4.160.000 bao gồm TK 3384 (BHYT) : 52.000.000 x 1,5% = 780.000 gồm TK 3386 (BHTN) : 52.000.000 x 1% = 520.000Hạch toán theo Thông tư 133:a) Trích vào chi phí của DN:Nợ TK - 154: 42.000.000 x 24 % = 10.080.000Nợ TK - 6422: 10.000.000 x 24 % = 2.400.000 bao gồm TK 3383 (BHXH) : 52.000.000 x 18% = 9.360.000 tất cả TK 3384 (BHYT) : 52.000.000 x 3% = 1.560.000 có TK 3385 (BHTN) : 52.000.000 x 1% = 520.000 tất cả TK 3382 (KPCĐ) : 52.000.000 x 2% = 1.040.000b) Trích trừ vào lương của nhân viên:Nợ TK - 334 :52.000.000x 10,5 % = 5.460.000 bao gồm TK 3383 (BHXH) : 52.000.000 x 8% = 4.160.000 bao gồm TK 3384 (BHYT) : 52.000.000 x 1,5% = 780.000 gồm TK 3385 (BHTN) : 52.000.000 x 1% = 520.000Nghiệp vụ 3:Nộp tiềnBHXH, BHYT, BHTN, KPCĐcho phòng ban BHXH và Liên đoàn Lao động bởi tiền nhờ cất hộ ngân hàng.Hạch toán theo Thông bốn 200:Nợ TK 3383 (BHXH) : 52.000.000 x 26% = 13.520.000NợTK 3384 (BHYT) : 52.000.000 x 4,5% = 2.340.000NợTK 3386 (BHTN) : 52.000.000 x 2% = 1.040.000NợTK 3382 (KPCĐ) : 52.000.000 x 2% = 1.040.000 có TK 112 : 17.940.000Hạch toán theo Thông tứ 133:Nợ TK 3383 (BHXH) : 52.000.000 x 26% = 13.520.000NợTK 3384 (BHYT) : 52.000.000 x 4,5% = 2.340.000NợTK 3385 (BHTN) : 52.000.000 x 2% = 1.040.000NợTK 3382 (KPCĐ) : 52.000.000 x 2% = 1.040.000 tất cả TK 112 : 17.940.000Nghiệp vụ 4:Rút chi phí gửi bank về nhập quỹ tiền khía cạnh 50.000.000.Nợ TK - 111: 50.000.000. Gồm TK 112 : 50.000.000.Nghiệp vụ 5:Chi tiền khía cạnh trả lương cho công nhân viên cấp dưới khi sẽ trừ tất cả các khoản (BHXH, BHYT, BHTN)Nợ TK - 334: 52.000.000 -5.460.000= 46.540.000 có TK 111 : 46.540.000Nghiệp vụ 6:Nhân viên A (Bộ phận cai quản DN) ứng trước chi phí lương: 5.000.000 bởi tiền mặt.Nợ TK - 334: 5.000.000 bao gồm TK 111 : 5.000.000
Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành thực tế xử lý những nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN... Tính lương, trích khấu hao TSCĐ....lập report tài chính, quyết toán thuế cuối năm ... Thì có thể tham gia:Lớphọc kế toán thực hànhthực tế tại kế toán tài chính Thiên Ưng__________________________________________________