... Hoạch sản xuất tiêu thụ tháng :  Sản xuất bình thường 1400 T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất 100 t sp nhắm đáp ứng nhu cầu tháng  Hợp đồng phụ 260 T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng NTP_VB2K16B_QT01 ... Kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất bình thường 1400 T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất 100 t sp nhắm đáp ứng nhu cầu tháng  Hợp đồng phụ 300 T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Kế ... T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất 100 t sp để tồn kho nhắm đáp ứng nhu cầu tháng  Hợp đồng phụ 100 T sp để tồn kho nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Kế hoạch sản xuất tiêu thụ tháng :  Sử...

Bạn đang xem: Bài tập quản trị sản xuất có lời giải

Bạn đang xem: Bài tập quản trị sản xuất có lời giải


*

... 3; quản
trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị marketing B 4; quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị cung ứng C 2; quản trị tài chính, quản trị sản xuất D 2; quản ... Gỡ 16 Quản trị sản xuất thực tế xuất từ thời cổ đại chúng coi là: A Dự án sản xuất công cộng B Quản trị sản xuất kinh tế thị trường C Quản trị sản xuất kinh tế bao cấp D Dự án quản trị sản xuất ... Hệ sản xuất dịch vụ a Sản xuất mối quan hệ trực tiếp dịch vụ mối quan hệ gián tiếp b Cả hai điều mối quan hệ gián tiếp c Trong dịch vụ sản xuất điều hai mối quan hệ trực tiếp gián...
*

... Giá vốn hàng bán Cấu trúc tài
Hệ số nợ Hệ số vốn chủ sở hữu Hệ số cấu tài sản Khả toán Hệ số khả toán chung Hệ số khả toán ngắn hạn Hệ số toán nhanh Hệ số khả toán tiền Hệ số toán lãi vay Khả ... Khả toán doanh nghiệp Hệ số khả toán chung cho biết, bình quân đồng nợ phải trả 2,7344 đồng tài sản Hệ số khả toán ngắn hạn lớn chứng tỏ hoạt động bình thường tài DN DN đủ khả toán khoản ... Tiêu hệ số nợ hệ số vốn CSH hệ số cấu tài sản khả toán chung khả toán ngắn hạn khả toán nhanh khả toán tiền khả toán lãi vay vòng quay tổng tài sản 10 vòng quay tài sản ngắn hạn 11 vòng quay hàng...
*

... 10 năm tới Nếu công ty mua thiết bị để phát triển sản
xuất phải bỏ ban đầu tỷ đồng, công ty mua đất phải bỏ tỷ đồng Nếu công ty phát triển sản xuất mà thị trờng gia tăng (có xác suất 0,6) sau ... Chi phí Yêu cầu: Hãy dùng định để lựa chọn phơng án tối u Câu : Công ty khí NH dự kiến mở sở sản xuất máy bơm nớc KC 4000 Theo số liệu điều tra nghiên cứu thị trờng, công ty nhận thấy có khả ... Số r giải thích hệ số ? BT 6: Nhu cầu sản phẩm A Nam Dinh năm 2009 đợc thống kê nh sau : Tháng Số lợng 45 50 52 56 58 ? bán Biét nhu cầu dự báo tháng 41 sản phẩm Yêu cầu: Dự báo nhu cầu từ tháng...
*

... đồng /sản
phẩm, tăng 50% Yêu cầu :Hãy hoạch đònh tính chi phí cho phương án sản xuất với phương án sản xuất giờ, phương án đào tạo , sa thải công nhân 2/ Dùng toán vận tải để lập kế hoạch sản xuất ... 60% so với lương Khả sản xuất tối đa 100 sp/tháng Lượng tồn kho cuối tháng 40 sản phẩm Hãy hoạch đònh tính chi phí cho phương án sản xuất có 5/ Hoàn chỉnh phương án sản xuất Tháng Nhu cầu TK ... Có nhu cầu loại sản phẩm X 100 đvsp/ngày Chi phí lần chuẩn bò sản xuất loại sản phẩm X( chi phí đặt hàng) 1.000.000 đồng Khả sản xuất công ty 300 đvsp/ngày Chi phí tồn kho cho sản phẩm 3.000đồng/đvsp/...
*

... QUY Đề thi môn
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT Khóa : Ngành : QTKD Thời gian: 75 phút Bài (5 điểm) Nhu cầu loại sản phẩm tháng sau : Tháng Tổng cộng Nhu cầu 8400 Lượng sản phẩm tồn kho đầu tháng 10.Y sản phẩm.Số ... Thi môn QUẢN TRỊ SẢN XUẤT Khóa : 10 Ngành : QTKD Thời gian: 75 phút Bài : Nhu cầu loại sản phẩm dự báo sau : Tháng Nhu cầu 2880 3520 2240 3440 3360 3760 Lượng sản phẩm tồn kho đầu tháng 20*Ysản ... Làm tối đa 20% sản xuất Bài (2.5 điểm) : Tại công ty có nhu cầu loại sản phẩm X 100 đvsp/ngày Chi phí lần chuẩn bò sản xuất loại sản phẩm X( chi phí đặt hàng) 1.000.000 đồng Khả sản xuất công ty...

Xem thêm:

... Nhà quản trị kinh tê lập môn "Quản trị sản xuất tác nghiệp" cấp ứng dụng môn "Khoa học quản trị" cấp nâng cao Do p hát triển với tốc độ h ết sức nhanh chóng công nghệ thông tin lý thuyết quản trị, ... Quyển "Hướng dẫn tập môn Quản trị sản xuất tác nghiệp" bố sung phần thiếu sót nói Quyển sách gồm có chương dựa theo thứ tự sách giáo khoa "Quản trị sản xuât tác nghiệp" N hà xuất Giáo dục ấn ... quản trị, đặc biệt quản trị chât lượng nội dung hai môn học nêu trê n không ngừng bổ sung đổi Q Đối với sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh "Quản trị sản xuất tác nghiệp" môn học th iết thực... ... Hub có cấu hình dạng a Lưới Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang Bài giảng: Truyền số liệu Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Chương 2: Ý niệm Trang Bài giảng: Truyền số liệu Chương 3: Mô hình OSI III BÀI ... Management c mail service d tất Trang 10 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 3: Mô hình OSI III.BÀI TẬP: Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 11 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 5: Mã hóa điều chế 46 Sắp ... độ b tần số a chuyển đổi số - số c pha b chuyển đổi tương tự - số (PAM, PCM) d tất Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 10 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 5: Mã hóa điều chế III.BÀI LUYỆN TẬP 70... ... Quang Hung’s ideas about Van Cao’ s music a.say to b.tell about c think ofd.talk over BÀI TẬP TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA ĐỀ SỐ 01 In certain types of poisoning, immediately give large quantities of soapy ... Answer" for the entire examination (A) Cryptic (B) Haphazard (C) Economical (D) Subsequent BÀI TẬP TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA -TOEFL ĐỀ SỐ 02 Perhaps more than anything else, it was onerous taxes that led to ... Single pound of rose oil (A) as much as (B) amazingly (C) more or less (D) relatively BÀI TẬP TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA -TOEFL ĐỀ SỐ 03 The recent medical breakthrough was the culmination of many long... ... 13.b 14.c 15.c 16.c 17.d 18.b 19.c 20.b 1.c 2.d 3.d 4.d 5.a 6.b 7.d 8.a 9.e Bài Bài 7.d Bài Bài Bài Bài 10 Bài 11 Bài 12 Bùi Vĩnh Phúc-Đặng Đình Soái-Hoàng Quang Tuấn Đồng biên soạn 8.a Bùi Vĩnh ... hợp bột khô, chọn loại thiết bị: a) Thiết bị nhào trộn (kneader); b) Thiết bị trộn hình chữ V; c) Thiết bị trộn cánh khuấy mỏ neo; d) Máy trộn cánh khuấy chân vịt 12 Thiết bị trộn cánh ... Chọn loại cánh khuấy: a) Cánh khuấy bản; b) Cánh khuấy chân vịt; c) Cánh khuấy tuốc bin; d) Loại sử dụng 30 Để pha hỗn hợp đồng hai chất lỏng không hoà tan vào chọn loại cánh khuấy: a) Cánh khuấy... ... định – Tạo nguồn thu nhập ổn định cho doanh nghiệp • Nhược điểm: – Khách hàng tìm kiếm đối tác khác – Khách hàng phật lòng nhu cầu không đáp ứng – Nhiều lĩnh vực đáp ứng Chiến lược sản xuất sản ... đáp ứng Chiến lược sản xuất sản phẩm hỗn hợp theo mùa Kết hợp sản xuất loại sản phẩm theo mùa vụ khác • Ưu điểm: – Tận dụng nguồn lực doanh nghiệp – Ổn định nguồn lực – Giữ khách hàng thường xuyên ... Hiểm, bảo quản, mức hư hỏng • Ưu điểm: – Quá trình sản xuất đảm bảo ổn định – Kịp thời thoả mãn nhu cầu khách hàng – Dễ dàng cho việc điều hành sản xuất • Nhược điểm: – Nhiều phí tăng lên: Dự trữ,... ... Nhà quản trị đánh giá lực nhìn nhận chất nhân viên Một nhà quản trị giỏi cần phải biết đánh giá lực nhìn nhận chất nhân viên mà quản lý Câu hỏi đặt nhà quản trị phải đánh giá nhìn nhận chất nhân ... ông nghĩ Trả lời: Nhân lực nguồn lực quan trọng tổ chức, công tác đãi ngộ nhân nhừng nộidung quan trọng công tác quản trị nhân lực ảnh hưởng đến động lựclàm việc, khả sáng tạo nhân viên hết thời ... “ Còn nguồn nhân lực củ công ty yếu ,các nhân viên trình độ thấp trách nhiệm ,mọi lo toan đặt lên vai nhà quản trị ,khiến nhà quản trị phải mệt mỏi ,và tất nhiên nhà quản trị giỏi đến... Từ khóa: bài tập môn quản trị sản xuất có lời giảibài tập môn quản trị tài chính có đáp ánbài tập môn quản trị chất lượng có đáp ánbai tap mon quan tri chat luong co dap anbài tập môn quản trị chiến lược có đáp ánbài tập môn quản trị sản xuất và dịch vụbài tập môn quản trị sản xuất và tác nghiệpbài tập môn quản trị sản xuất tác nghiệpbài tập môn quản trị sản xuấtcác dạng bài tập môn quản trị sản xuấtlý thuyết và bài tập môn quản trị sản xuấtgiai bài tập môn quản trị sản xuấtbài tập môn quản trị sản xuất và dịch vụ có giảibài tập quản trị sản xuất có đáp ántổng hợp bài tập trắc nghiệm truyền số liệu có đáp ánNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau