Thì thừa khứ ngừng tiếp diễn và quá khứ chấm dứt tiếp diễn là hai trong những thì đặc biệt trong 12 thì của tiếng Anh. Vì vậy, để có thể nắm chắn chắn cách áp dụng thì này, hãy theo dõi trọn cỗ bài tập thì thừa khứ hoàn thành và thừa khứ hoàn thành tiếp diễn chọn lọc tiếp sau đây cùng pgdgialoc.edu.vn nhé!


1. Thì quá khứ hoàn thành

1.1. Khái niệm

Thì vượt khứ xong xuôi (Past Perfect Tense) là thì sử dụng để diễn tả một hành vi xảy ra trước một hành động khác với cả hai hành vi này phần lớn đã xẩy ra trong thừa khứ. Hành vi nào xảy ra trước thì sử dụng thì thừa khứ dứt còn hành vi xảy ra sau thì cần sử dụng thì vượt khứ đơn.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

1.2. Phương pháp dùng

Dưới đây là 6 giải pháp dùng thì thừa khứ xong thường dùng thông dụng nhất kèm lấy ví dụ như từng nội dung.

Dùng trong trường phù hợp 2 hành động cùng xảy ra trong vượt khứ, ta sử dụng Past Perfect Tense cho hành động xảy ra trước và quá khứ solo cho hành động xảy ra sau.

Ví dụ: An idea occurred to lớn him that she herself had helped him very much in the everyday life.

Thì vượt khứ dứt được thực hiện để biểu đạt hành cồn đã xẩy ra và đã chấm dứt trước một thời điểm được nói tới trong quá khứ, hoặc trước một hành động khác cũng đã hoàn thành trong vượt khứ.

Ví dụ: We had had lunch when she arrived. (Khi cô ấy đến công ty chúng tôi đã ăn trưa xong.)


NHẬP MÃ ICT5TR - NHẬN ngay lập tức 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui miệng nhập tên của doanh nghiệp
Số năng lượng điện thoại của chúng ta không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập không nên
Đặt hẹn
× Đăng ký thành công

Đăng ký thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ tương tác với các bạn trong thời hạn sớm nhất!

Để chạm chán tư vấn viên vui miệng click TẠI ĐÂY.


*
*
*
*
Bài tập 1: phân chia dạng đúng của cồn từThe woman (pay) ………………………….. For her new oto in cash.I (have) ………………………………….lunch by the time the others came into the restaurant.It (rain) ……………………….. For three days before the storm came yesterday.We (run) ……………………………along the street for about 40 minutes when a oto suddenly stopped right in front of us.They (talk) ………………………..… on the phone when the rain poured down.Yesterday, my brother said he (stop) ……………………………smoking for 2 months.I (have) ………………………………….lunch for trăng tròn minutes by the time the others came into the restaurant.Bài tập 2: đến dạng đúng của từ vào ngoặcI was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day) The two boys came into the house. They had a badminton & they were both very tired. (they/play/badminton) ……………….He was disappointed when he had to lớn cancel his holiday. (He/look/forward lớn it) ……………….John woke up in the middle of the night. He was frightened & didn’t know where he was. (He/dream) ……………….When I got home, Wick was sitting in front of the TC. She had just turned it off. (she/ watch/ a film) ……………….Bài tập 3: mang lại dạng đúng của đụng từ vào ngoặc.Marry had (walk) ………… three miles a day before her leg was broken.She had (finish) ………… her assignment before 10 o’clock last night.I had (turn off) ………… the air – conditioner before I came homeHenry failed the final test because she had not (attend) ………… class.She had (make) ………… soup, so it was still hot and steamy when the visitors came in.Sam gained weight because he had (overeat) ………….They had (fall) ………… in love for 5 years and prepared for a wedding.My parents had (quarrel) ………… 1 hour before my grandmother came back home.I had (read) ………… the novel before I saw the film.Bài tập 4: Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi thực hiện từ gợi ý cho sẵnDavid had gone home before we arrived.

–> After …………………………………………………………………………………….

We had lunch then we took a look around the shops.

Xem thêm: Chia Các Số Tự Nhiên Từ 1 Đến 100, Thành Hai Lớp

–> Before ……………………………………………………………………………………

The light had gone out before we got out of the office.

–> When…………………………………………………………………………………….

After she had explained everything clearly, we started our work.

-> By the time …………………………………………………………………………….

My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home.

-> Before ………………………………………………………………………………….

Bài tập 5: Đặt rượu cồn từ nghỉ ngơi dạng tương xứng nhất, thừa khứ tiếp diễn, vượt khứ chấm dứt hoặc quá khứ dứt tiếp diễn It was very noisy next door. Our neighbourswere having(have) a party.John & I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fastSue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)When I arrived, everybody was sitting round the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)Jim was on his hands và knees on the floor. He … (look) for his tương tác lens.When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late and she … (wait) for a long time.

Đáp án

Bài tập 1
1. Had been waiting2. Had been running3. Had been stopping4. Had been painting
5. Had been talking6. Had been paying7. Had been having8. Had been raining
9. Had been running10. Had been talking11. Had been stopping12. Had been having
Bài tập 2I’d been working hard all day.They’d been playing badmintonHe’d been looking forward to itHe’d been dreamingShe’d been watching a filmBài tập 3
1. Had been walking2. Had finished3. Had turned off
4. Had not been attending5. Had been making soup6. Had been overeating
7. Had been falling in love8. Had been quarreling9. Had read
Bài tập 4After David had gone home, we arrived. Before we took a look around the shops, we had had lunch.When we got out of the office, the light had gone out.By the time we started our work, she had explained everything clearly. Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.Bài tập 5
2. Was walking3. Had been running4. Were eating
5. Had been eating6. Was looking7. Was waiting … had been waiting

Trên trên đây là cục bộ kiến thức cũng giống như bài tập thì vượt khứ dứt và quá khứ xong xuôi tiếp diễn. Hy vọng qua bài viết này, bạn có thể phân biệt 2 thì này để tránh xảy ra nhầm lẫn lúc sử dụng.pgdgialoc.edu.vn chúc bạn học tập tốt và ăn điểm số cao nhất.