... đúng.Câu 40 : Anh Hùng với Anh Thắng cùng mọi người trong nhà mua một miếng đất và sang nhượng năm trăng tròn 09: a) Anh Hùng cùng Anh Thắng buộc phải nghĩa vụ đóng thuế cho phần thu nhập của mình.b)  Anh Hùng đóng ... Trước thuế.a)  2 09.

Bạn đang xem: Bt Trắc Nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 9 (Unit 9) Có Đáp Án

000 đồngb) 290 .000 đồngc)  92 0.000 đồngCâu 8: Ông B là đối tượng người tiêu dùng cư trú các khoản thu nhập từ chi phí lương, tiền công hồi tháng đã trừ các bảo hành bắt buộc là 90 .000.000 đồng cùng ... 82.800.000 đồngCâu 9: Ông B là đối tượng người sử dụng cư trú bao gồm các khoản thu nhập từ chi phí lương, chi phí công vào thời điểm tháng đã trừ các bảo hành bắt buộc là 90 .000.000 đ cùng Ông B nên nuôi 2 nhỏ dưới 18 tuổi. Vào thời điểm tháng Ông B không...
*

... 47 A8 C 18 B 28 D 38 C 48 D 9 B 19 D 29 A 39 C 49 C10 C 20 B 30 D 40 C 50 B237. D 17. A 27. A 37. D 47. C8. D 18. A 28. C 38. A 48. A 9. A 19. A 29. C 39. C 49. B10. C 20. D 30. B 40. D ... 48. A 9. D 19. C 29. B 39. C 49. D10. C 20. C 30. D 40. B 50. C test OF UNIT 14 1. B 2. D 3. C 4. B 5. D 6. B 7. A 8. B 9. B 10. A11. A 12. D 13. D 14. C 15. D 16. D 17. B 18. C 19. D 20. ... 9 1. B 2.A 3.D 4.C 5.C 6.C 7.A 8.B 9. A 10. C11.A 12.B 13.D 14.D 15.B 16.B 17.A 18.D 19. D 20. B21. A 22.D 23.C 24.B 25.B 26.B 27.B 28.B 29. B 30. D31. C 32.C 33.A 34.C 35.A 36.C 37.C 38.B 39. B...

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Đạo Hàm Lớp 11 Violet, 300 Câu Tnkq Đạo Hàm


*

... Gi¸o viªn : TrÇn Anh DòngPhï Cõ High School Bµi tËp tr¾c nghiÖm tiÕng anh 1228. You should listen khổng lồ some kinds of music to have relaxed after a day of hard work. A. B. C d. 29. The father told ... Phï Cõ High School Bµi tËp tr¾c nghiÖm tiÕng anh 12 Unit 1 : trang chủ LifeA, Phonetics.I. Pick out the word whose underlined anh bold part is pronounced differently from that of the ... (38) và treats if it is good. A dad likes to come into a nice happy home evening, và settle ( 39) in his chair with a newspaper. He likes to (40) the National Service days.31. A. Man b. Someone...
*

*

*

... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6UNIT 3 TỪ VỰNG :house, living room , telephone, television , bookshelf , couch ... 21- 99 ), bench , doctor, nurse, engineer, me, vày CẤU TRÚC:Who is this / that ?How many are there in your family ?What does he vì ?NGỮ PHÁP:Plural nounsPresent simple tenseI -Tìm từ ... A. Doctor B. Teacher C. Family D. Engineer5) A. Table B. Chair C. Book D. TelevisionIV- chọn đáp án đúng trong những A, B, C , D1) ……………… students are there in your class ?A. How B. What C. How...
... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6UNIT 7 TỪ VỰNG :Nouns : letter , friend , vegetable, photo, bank, supermarket, ... Motorbike D. Post office4) A. How B. What C. Where D. Go5) A. By B. At C. On D. In III- lựa chọn đáp án đúng trong những A, B, C , D1) - Is there …………. A post office near your school ? - ……… A. Yes, ... There D. Is there8) My mother travels lớn work by……………………… A. Bus B. A letter C. Friend D. A bus 9) - What time vì chưng you go lớn school ? - …………………………… A. I go lớn school by bike .B. I go to lớn school...
... BIÊN SOẠN: NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN LƯU HÀNH NỘI BỘ1TÀI LIỆU PHỤC VỤ GIẢNG DẠY TIẾNG ANH LỚP 9 BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH PHƯỚCPHÒNG GD - ĐT HUYỆN BÙ GIA MẬPTRƯỜNG ... During the spring of 198 9.17. The bus was crowded with passengers. So, he had to lớn stand all the way.18. The oto stopped for the children whom were waiting to lớn cross the road. 19. Let’s have a picnic ... Had had C. Have has D. Have had 89. By the kết thúc of next year, George________ English for 2 years.A. Will have learned b. Will learn C. Has leaned D. Would learn 90 . The man got out of the car,_______...
... EDUCATION 44UNIT 5: TECHNOLOGY và YOU 56UNIT 6: AN EXCURSION 69 UNIT 7: THE MASS media 84UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE 97 UNIT 9: UNDERSEA WORLD 121UNIT 10: CONSERVATION 133UNIT 11: NATIONAL ... Studenta. Worked b. Has worked c. Was working d. Had been worked7. The World War II______in 193 9 and______in 194 5.a. Begins/ ends b. Had begun' endedc. Has begun/ had ended d. Began/ ended8. ... Pass b. Difficulties lớn passc. Difficulties passing d. Difficulty passingThe new company is (9) & the money may be very goodin deed. (10)_____, Kevin can hardly quit his teaching job! He...
... C 9. d 10. A6. D6. Da 6. B5.determined6.education7. Forced8. To lớn start 7. 1 had just cleaned it.8.1 had already eaten my sandwiches. 9. He had never flown before. 9. physician10. 9. ... C4.a5.c3. C 2. C2.c3.d5. Enjoyment6. Relaxation7. Entertainment8. 9. professor10.8. C 9. d 10. A 11. B5. A 6. B 7. B 8. B 9. c 10. A7.1 hate doing the washing-up.8. I am interested in doing ... 10. A 9. d7. D (to seeing)8. C (locking) 9. D (sunbathing)10.C (own)6. B 7. D 8. C 9. b 10. CI/J love, cousin, subject, worry, much, study,...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu mới đăng cầm tắt văn bản trong lòng mẹ chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài bác tập thứ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài xích cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cách tân và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngớ ngẩn van lop 8