Thì quá khứ đơn (Past Simple tense) là một trong trong 12 thì mà chúng ta người nào cũng phải cầm chắc ngay từ bước đầu tiên học tiếng Anh vì tính phổ biến của nó. Với bài viết hôm nay, mời các bạn hãy cùng Vietop khối hệ thống lại về Thì thừa khứ đối kháng qua phần tổng quan cũng như làm các bài bác tập thì vượt khứ đối kháng trắc nghiệm nhỏ tuổi dưới phía trên nhé!


*

Tổng quan liêu về Thì thừa khứ đơn

Cấu trúc

Cấu trúc của Thì thừa khứ đối kháng (Past Simple tense) như sau:

Với cồn từ khổng lồ be:Khẳng định: S + was/were + N/ AdjPhủ định: S + was/were + not + N/ AdjNghi vấn Yes/No: Was/ Were + S +…?

Yes, S + was/ were. / No, S + wasn’t/ weren’t.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh về thì quá khứ đơn

Nghi vấn Wh-: WH-word + was/ were + S (+ not) +…?

S + was/ were (+ not) +….

Chú ý:


I/ He/ She/ It/ Danh từ bỏ số ít + wasWe/ You/ They/ Danh tự số những + werewas not = wasn’t; were not = weren’t

E.g.: I was at my uncle’s house yesterday. (Tôi đã ở trong nhà bác tôi hôm qua.)

We weren’t happy because our team lost. (Chúng tôi ko vui bởi vì đội của công ty chúng tôi đã thua.)

Was she drunk last night? (Đêm ngày qua cô ta có say không?)

Yes, she was./ No, she wasn’t.

What was the weather lượt thích yesterday? (Hôm qua thời tiết như thế nào?)

It was sunny yesterday. (Hôm qua trời nắng.)

Với cồn từ thường:Khẳng định: S + Verb thừa khứ 2 (V2)Phủ định: S + did + not + V-infinitiveNghi vấn Yes/No: Did + S + V-infinitive?

Yes, S + did. / No, S + didn’t.

Nghi vấn Wh-: WH-word + did + S (+ not) + V-infinitive…?

S + Verb thừa khứ 2 (V2)

Chú ý: Verb vượt khứ 2 (V2) là rượu cồn từ chia thì vượt khứ 1-1 (theo luật lệ “-ed” hoặc bất quy tắc)

Did not = didn’t

Ở câu tủ định thì thừa khứ đơn, vùng sau trợ hễ từ did not/didn’t ta vẫn giữ hễ từ sinh hoạt nguyên thể chứ không phân chia V2.

Vậy phải Lucy didn’t went lớn her grandma’s house là sai, câu đúng đề nghị là “Lucy didn’t go to her grandma’s house.”

E.g.: I went to the stadium yesterday to see watch the football match. (Tôi vẫn tới sân di chuyển ngày ngày hôm qua để xem trận đấu.)

She didn’t go lớn the market. (Cô ấy dường như không đi chợ.)

Did Cristiano play for Manchester United? (Có bắt buộc Cristiano từng chơi mang lại Manchester United không?)

Yes, he did./ No, he didn’t.

What did you do last Sunday? (Bạn đã làm những gì Chủ nhật trước?)

I watched TV all day. (Tôi đã xem TV cả ngày.)

Cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết

Thì quá khứ đơn (Past Simple tense) được dùng khi ta muốn:

Diễn tả một hành động, vụ việc đã diễn ra tại một thời điểm cố thể, hoặc một khoảng thời hạn trong thừa khứ với đã chấm dứt hoàn toàn sinh sống quá khứ.

E.g.: My children came home late last night. (Các nhỏ của tôi về công ty muộn đêm qua.)

Diễn đạt các hành động xảy ra tiếp tục trong vượt khứ.

E.g.: David fell down the stair yesterday và hurt his leg. (David vấp ngã xuống cầu thang ngày qua và làm cho đau chân anh ấy.)

→ hành động “làm nhức chân” xảy ra ngay ngay tức khắc sau “ngã cầu thang” trong vượt khứ.

Diễn tả một hành vi lặp đi lặp lại trong thừa khứ.

Xem thêm: Giá Máy Xay Thịt Giá Rẻ Tận Xưởng Chế Tạo, Mua Online Máy Xay Thịt Giá Cực Tốt

E.g.: John visited his grandma every weekend when he wasn’t married. (John sẽ thăm bà của cậu ấy mặt hàng tuần lúc còn chưa cưới.)

→ vấn đề “thăm bà” đã từng xảy ra tương đối nhiều lần trong quá khứ.

Diễn tả một hành vi xen vào một hành vi đang ra mắt trong vượt khứ. Hành động đang diễn ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành vi xen vào phân chia thì thừa khứ đơn.

E.g.: When Jane was cooking, the lights suddenly went out. (Khi Jane đang nấu ăn uống thì đùng một phát đèn tắt.)

Dùng trong câu điều kiện loại II (câu điều kiện không có thật ở hiện tại tại)

E.g.: If I had a lot of money, I would buy a new car. (Nếu tôi gồm thật những tiền, tôi sẽ mua chiếc xe hơi mới.)

→ vấn đề “có thật các tiền” không tồn tại thật trong hiện nay tại.

Ta phân biệt Thì quá khứ đơn khi vào câu có các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ kèm thời khắc xác định.

Yesterday: Hôm quaLast night: về tối quaLast week: Tuần trướcLast month: mon trướcLast year: Năm ngoáiAgo: bí quyết đây. (two hours ago: từ thời điểm cách đây 2 giờ, two weeks ago: từ thời điểm cách đó 2 tuần…)at, on, in… (at 6 o’clock, on Monday, in June,…)When + mệnh đề chia thì thừa khứ đơn: khi (when I was a kid,…)

E.g.: Last night he slept with his parents. (Đêm qua cậu ấy ngủ với bố mẹ.)

Liverpool gave away tickets to lớn their fans last week. (Liverpool vạc miễn giá thành vé đến người mến mộ tuần trước.)

Bài tập thì quá khứ solo trắc nghiệm


*

Bài 1: Choose the correct answer

Mozart ___________ more than 600 pieces of music.writeswrotewritedwas wroteWe _______ David in town a few days ago.did seewas sawdid sawsawIt was cold, so I _____________ the window.shutwas shutam shutshuttedI ___________ to the cinema three times last week.was gowentdid gogoedWhat __________ you _________ last weekend?were / dodid / diddid / dodo / didThe police ___________ me on my way trang chủ last night.was stopstoppedstopsstoppingThe film wasn’t very good. I _____________ it very much.enjoyedwasn’t enjoydidn’t enjoyeddidn’t enjoyThe bed was very uncomfortable. I ____________ sleep very well.didn’tdidwasn’tnotThe window was open and a bird ___________ into the room.flyflewwas flewdid flyI __________ a lot of money yesterday. I __________ an expensive dress.spend / buyspent / buyspent / boughtwas spent / bought

Bài 2: Choose the correct answer

Sylvia _____________ when she ___________ the DVDs.was running / droppedran / droppedwas running / was droppingran / was droppingWhile Steve ___________ a documentary, he __________ asleep.was watched / fellwas watching / fellwatched / was fallingwas watching / feltThey _________ when you _________ for remote control.aren’t listening / were askingweren’t listening / were askingweren’t listening / askedlistened / asked______ you __________ anything when I ______ you?Are / doing / calledWere / doing / callingDid / vày / was callingWere / doing / called________ you ____________ my friends while you ______________ to lớn school?Are / see / wentDid / see / were goingDid / saw / were goingWere / see / wentWe _____________ home when the accident ___________.were driving / happeneddrove / happeneddrove / was happeningwere drive / happenedI _______________ a novel while my mother ___________.was read / was cookingread / cookedwas reading / was cookingwas reading / cooksI ___________ out of the window when the accident happened.was lookedlookedlookingwas lookingYou ___________ while I ____________.played / studywere playing / studyingwere playing / was studyingwere played / was studyingHe _____________ when his father came home.were doingwas doingdiddid do

Bài 3: Choose the correct answer

When … you … there?-, wentdid, godid, wentWhy … she … ?-, crieddid, crieddid, cryWhat film … you … last night?did, see-, sawdid, sawWhere did you … this book?boughtbuybuyedShe … all night.crydcryedcriedHe didn’t … last Monday.calledcalldcallWho … there?wentdid wentdid goI … TV yesterday.watchedwatchwatchdWho … that car?boughtdid buybuyedWho … ten minutes ago?calleddid calleddid call

Bài 4: Choose the correct answer

1. I _____ to lớn the mall after school.

goedgonewent

2. My brother _____ a bear an hour ago.

seensawsees

3. _____ Mike visit his grandmother last night?

DidAreDoes

4. Alex did not _____ last weekend.

workingworkedwork

5. _____ Judy và Liz at last month’s meeting?

WasWereAre

6. We _____ not happy after the sad ending.

werewasdid

7. _____ you see Jody’s new dog yesterday?

AreDidDo

8. Sorry, I ________ hear you at the door.

wasn’tdidn’tam not

9. I _____ English for two years.

studyingstudystudied

10. What _____ you eat for lunch yesterday?

dodidwere

Bài 5: Choose the correct answer

He __________ brush his teeth yesterday evening.didn’t brushwas brusheddidn’t brushedwasn’t brushMy mother didn’t _______________ khổng lồ work because she was ill.wentgoinggogoedHe had an accident two weeks ________.sinceagoat the momentnowMy uncle ____________ his arm while he was playing football.brokenbreakbreaksbrokeEmma __________ me several letters last year.writeswrotewritingwriteWhy ________ you __________ this hat? It looks bad.were / buywas / buydid / buydid / boughtHow much money ________ you _________ in the market?were / spentdid / spenddid / spentwere / spendHis father ___________ his car in front of our house.washedwashesdid washwas washI ____________ my sister with her homework last night.helpwas helpwas helpedhelpedWho _________ this window?brokedid brokedid breakwas break

Đáp án

Bài 1

wrotesawshutwentdid / dostoppeddidn’t enjoydidn’tflewspent / bought

Bài 2

was running / droppedwas watching / fellweren’t listening / askedWere / doing / calledDid / see / were goingwere driving / happenedwas reading / was cookingwas lookingwere playing / was studyingwas doing

Bài 3

did, godid, crydid, seebuycriedcallwentwatchedboughtcalled

Bài 4

1. Went

2. Saw

3. Did

4. Work

5. Were

6. Were

7. Did

8. Didn’t

9. Studied

10. Did

Bài 5

didn’t brushgoagobrokewrotedid / buydid / spendwashedhelpedbroke

Hy vọng với phần ôn lại kiến thức và kỹ năng cũng như ngừng các bài tập thì quá khứ solo trắc nghiệm (Past Simple tense), Vietop sẽ giúp chúng ta nắm vững vàng hơn về kiểu cách sử dụng thì này trong ngữ pháp tiếng Anh. Chúc chúng ta học thật giỏi và hãy chờ đón những nội dung bài viết tiếp theo từ bọn chúng mình nhé!