Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học tốt Đại số lớp 10, loạt bài Bài tập trắc nghiệm Đại số 10 và câu hỏi trắc nghiệm Đại số 10 bao gồm đáp án được biên soạn bám sát đít nội dung sgk Đại số lớp 10 giúp bạn giành đạt điểm cao trong những bài thi và bài xích kiểm tra Đại số 10.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm đại số 10 chương 1

Lời giải bài xích tập môn Toán lớp 10 sách mới:

Mục lục bài tập trắc nghiệm Đại số 10

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Phương pháp lượng giác

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Cách làm lượng giác

Trắc nghiệm bài xích 1: Mệnh đề bao gồm đáp án

Bài 1: cho thấy P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Trong các khẳng định sau, xác minh nào đúng?

A. P. Là đk cần để sở hữu Q

B. Là điều kiện cần để có P

C. P. Là điều kiện cần cùng đủ để có Q

D. Q là điều kiện cần cùng đủ để sở hữu P

Hiển thị đáp án

Bài 2: Xét mệnh đề P: "∀x ∈ R, x2 + 1 > 0". Mệnh đề lấp định P_ của mệnh đề p là:

*

Hiển thị đáp án
*

Chọn đáp án B


Bài 3: Mệnh đề lấp định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + một là một số nguyên tố" là:

*

Hiển thị đáp án

Mệnh đề đậy định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + một là một số nguyên tố" là:

B. "∀x ∈ Z: x2 + x + 1" ko là số nguyên tố"Chọn câu trả lời B


Bài 4: Mệnh đề nào dưới đây có mệnh đề lấp định đúng?

*

Hiển thị đáp án

Bài 5: trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào gồm mệnh đề đảo sai?

A. Tứ giác là hình bình hành thì tất cả hai cặp cạnh đối bằng nhau.

B. Tam giác rất nhiều thì có bố góc tất cả số đo bằng 60°.

C. Nhì tam giác bằng nhau thì có diện tích s bằng nhau.

D. Một tứ giác có bốn góc vuông thì tứ giác chính là hình chữ nhật.

Hiển thị đáp án

Ta kiếm tìm mệnh đề đảo của các mệnh đề đang cho.

Gọi A’; B’; C’ và D’ lần lượt là các mệnh đề đảo của các mệnh đề A, B, C ,D.

A’. Tứ giác bao gồm hai cặp cạnh đối đều nhau là hình bình hành

Mệnh đề này đúng- theo vệt hiệu nhận ra hình bình hành.

B’. Tam giác có cha góc bao gồm số đo bởi 60° là tam giác đều.

Mệnh đề này đúng.

C’. Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì nhị tam giác đó bằng nhau.

Mệnh đề này sai. Nhì tam giác có diện tích bằng nhau thì chưa chắc chắn hai tam giác đó bởi nhau.

Ví dụ mang đến tam giác ABC không cân, con đường cao AH. điện thoại tư vấn M là trung điểm BC.

Khi đó diện tích s tam giác AMB cùng AMC là cân nhau nhưng hai tam giác này sẽ không bằng nhau.

D’. Một tứ giác là hình chữ nhật thì tứ giác đó có bốn góc vuông.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nghỉ Dưỡng Sức Sau Thai Sản, Nghỉ Dưỡng Sức Sau Sinh Mới Nhất

Mệnh đề này đúng theo có mang hình chữ nhật.Chọn đáp án C


Bài 6: trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Nhì tam giác đều bằng nhau khi và chỉ còn khi bọn chúng đồng dạng và bao gồm một cạnh bởi nhau.

B. Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi nó tất cả một góc bằng tổng nhị góc còn lại.

C. Một tam giác là tam giác mọi khi và công ty khi nó có hai tuyến đường trung tuyến cân nhau và bao gồm một góc bằng 60°.

D. Một tứ giác là hình chữ nhật khi còn chỉ khi nó có 3 góc vuông.

Hiển thị đáp án

Mệnh đề A: hai tam giác bằng nhau khi và chỉ còn khi bọn chúng đồng dạng và bao gồm một cạnh cân nhau là sai.

* hai tam giác đều bằng nhau thì suy ra bọn chúng đồng dạng và gồm một cạnh bởi nhau.

Ngược lại, nhì tam giác đồng dạng và có 1 cạnh đều bằng nhau thì chưa kiên cố hai tam giác đó bằng nhau.Chọn giải đáp A


Bài 7: mang lại mệnh đề đúng: "Tất cả phần nhiều người chúng ta của Nam hầu hết biết bơi". Trong số mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

A. Bình biết bơi yêu cầu Bình là các bạn của Nam.

B. Chiến là các bạn của Nam nên Chiến ko viết bơi.

C. Minh do dự bơi bắt buộc Minh ko là bạn của Nam.

D. Thành ko là các bạn của Nam buộc phải Thành đo đắn bơi.

Hiển thị đáp án

Bài 8: cho các mệnh đề sau:

(I) "21 là số nguyên tố"

(II) "Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 bao gồm hai nghiệm thực"

(III) "

*
"

(IV) "Số dư khi chia 2006 cho 4 là 2"

(V) "Năm 2016 là năm nhuận"

Trong các mệnh đề trên, số phận đề đúng là:

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Hiển thị đáp án

Vì 21⋮3 đề xuất 21 là một trong hợp số, suy ra mệnh đề (I) sai.

Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 có hai nghiệm thực là

*

Ta tất cả 2006 = 501 × 4 + 2 buộc phải 2006 phân chia 4 dư 2, mệnh đề (IV) đúng.

Năm năm 2016 là năm nhuận, gồm 366 ngày, tháng 2 bao gồm 29 ngày (Dấu hiệu nhấn biết: Năm nhuận là năm chia hết mang lại 4). Mệnh đề (V) đúng.

Vậy, trong các mệnh đề trên gồm 3 mệnh đề và đúng là các mệnh đề (II), (IV), (V).Chọn lời giải B


Bài 10: mang lại mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4". Mệnh đề phủ định của mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4" là:

*

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài bác 2 (có đáp án): Tập hợp

Bài 1: mang đến tập vừa lòng A = m; n; p; q. Tập hòa hợp A tất cả bao nhiêu tập con?

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Hiển thị đáp án

Tập phù hợp A = m; n; p; q tất cả 4 phần tử.

Số tập bé của tập A là 24 = 16, đó là những tập hợp:

∅, m, n, p, q, m; n, m; p, m; q, n; p, n; q, p; q, m; n; p, m; n; q, m; p; q, n; p; q, m; n; p; qChọn đáp án B


Bài 2: Tập thích hợp A = a; b; c; d; e có bao nhiêu tập con gồm hai phần tử?

A. 10

B. 12

C. 15

D.18

Hiển thị đáp án

Tập A = a; b; c; d; e tất cả 10 tập con có 2 phần tử:

a; b; a;c; a; d; a; e; b; c; b; d; b; e; c; d ;c; e; d; eChọn đáp án A


Bài 3: mang đến tập thích hợp B = a; b; c; d; e. Tập B tất cả bao nhiêu tập nhỏ có bố phần tử?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Hiển thị đáp án

Các tập con có 3 bộ phận là:

a; b; c; a; b; d; a; b; e; a; c; d; a; c; e; a; d; e.Chọn đáp án A


Bài 4:Có bao nhiêu tập hòa hợp X vừa lòng điều khiếu nại c; d; e ⊂ X ⊂ a; b; c; d; e; f ?

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

Hiển thị đáp án

Vì c; d; e ⊂ X đề xuất c, d, e ∈ X.

Mặt khác X ⊂ a; b; c; d; e; f đề nghị X hoàn toàn có thể là những tập đúng theo sau:

c; d; e, c; d; e; a, c; d; e; b, c; d; e; f, c; d; e; a; b, c; d; e; a; f, c; d; e; b; f, c; d; e; a; b; f

Có tất cả 8 tập X vừa lòng điều khiếu nại của bài xích toán. Chọn câu trả lời D


Vì k ∈ Z, -3 ≤ k ≤ 5 nên k chỉ nhận quý giá thuộc tập đúng theo -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5. Ta có bảng sau:

k-3-2-1012345
2k - 1 -7-5-3-113579

Vậy A = -7; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 7; 8.

Chọn câu trả lời B


Giả sử tập phù hợp A = a; b; c.

Tập A tất cả 8 tập con: ∅, a, b, c, a;b, a;c, b;c, a;b;c .

Chú ý: Tổng quát, giả dụ tập A tất cả n phần tử thì số tập bé của A là .Chọn lời giải C


Bài 7: mang đến hai tập hòa hợp M = 8k + 5 , N = l ∈ Z.

Khẳng định như thế nào sau đấy là đúng?

A. M ⊂ N

B. N ⊂ M

C. M = N

D. M = ∅, N = ∅

Hiển thị đáp án

Bài 8: biện pháp viết nào dưới đây để chỉ 5 là số từ nhiên?

A. 5 = N

B. 5 ∈ N

C. 5 ⊂ N

D. 5 ∉ N

Hiển thị đáp án

Bài 9: cách viết nào tiếp sau đây để chỉ π chưa phải là số hữu tỉ?

A. π ⊂ Q

B. π = Q

C. π ∈Q

D. π ∉ Q

Hiển thị đáp án

Bài 10: mang đến A = a, b, c. Biện pháp viết như thế nào sau đấy là sai?

A. ∅ ⊂ A

B. B ⊂ A

C. C ∈ A

D.a; c ⊂ A

Hiển thị đáp án

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube pgdgialoc.edu.vn


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, pgdgialoc.edu.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng vừa lòng các đoạn phim dạy học tập từ những giáo viên tốt nhất - CHỈ TỪ 199K mang đến teen 2k5 trên khoahoc.pgdgialoc.edu.vn