... Excited D frightened 120 English is an language to learn A easiness B easily C easy D ease 121 Physical are good for our health A activities B activists C actions D acts 122 The parks in ... Of a stormy sea A similar B alike C likely D like 123 The crowd cheered as the goalkeeper deflected the _ a shoot b shooting c shooter d shot 124 The International Committee of the Red Cross ... Humanity c humanization d humanitarian 125 ASEAN also works for the _ of peace and stability in the region a promote b promotion c promotional d promoter 126 The motivations for the birth of...

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm từ loại tiếng anh có đáp án


*

... Excited D frightened 120 English is an language to learn A easiness B easily C easy D ease 121 Physical are good for our health A activities B activists C actions D acts 122 The parks in ... Of a stormy sea A similar B alike C likely D like 123 The crowd cheered as the goalkeeper deflected the _ a shoot b shooting c shooter d shot 124 The International Committee of the Red Cross ... Humanity c humanization d humanitarian 125 ASEAN also works for the _ of peace and stability in the region a promote b promotion c promotional d promoter 126 The motivations for the birth of...
*

... Tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài tập tiếng Anh lớp 12 unit 11 đáp án Bài tập tiếng Anh lớp 12 unit 11 chủ đề Book với phần tập đáp án giúp em tiện theo dõi I Circle the word ... Comprehension d entertainment VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 11: Books đáp án Choose the word which has the underlined part pronounced differently ... Cinderella to the hall VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 11: Books đáp án Choose the word which is stressed differently from the rest a entertainment...
*

*

... 10/10 …………………… 22/12……………………… 7/ 5 ………………… 2/9 ……………………… 10 27/ 7 ………………… VI Em sếp câu sau thành hội thoại hợp lí 1/…………………… 2/ …………………… 3/ …………………… A It’s on April , 27 th B Today is April 23rd C ... Are you talking to ? Why are you unhappy ? 10 Which class are you in ? g About 7km h It’s bigger i 78 Hoang Hoa Tham Street j 13 years old VIII Em cho từ trái nghĩa từ sau new ………… far …………… ... A Why did Trang go to the dentist last week? 47 b Why was Trang went to the dentist last week? a We eated breakfast at 7. 30 b We ate breakfast at 7. 30 a Nam is worried because he has to see the...
*

... – tapped b was looking - tapped c was looking – tap d was looking - was tapping 38/ The door suddenly and a stranger into the room a was opening – walked b opened - was walking c opened ... American cities a b c d 50/ Susan asked David where she leaves her glasses a b c d 23/ Trang 36 - Maõ ñeà thi 323 ... Into the room a was opening – walked b opened - was walking c opened – walked d was opening - was Chọn từ thích hợp (ứng với A B, C, D) để hoàn thành đoạn văn sau ( từ câu 39 đến câu 48) In...
... Raised at the last meeting d That question was raised at the last meeting by no one Trang 33 - Maõ ñeà thi 322 ... Mother saw me at school 35/ At present they are visiting all parts of the country They are doing this a all the time b now c in future d for a short time 36/ David comes from Paris but he ... She is able French very fluently a to speak b to speaking c speak d speaking 33/ Now she is thinking about a scholarship abroad a get / study b get / to study c getting / to study d...

Xem thêm:


... Than he does now 32/ This cheque hasn"t been signed a Someone has signed this cheque b No one hasn"t signed this cheque c Someone hasn"t signed this cheque d No one has signed this cheque 33/ The ... Strange behavior a This is the first time for us to see a strange behaviour b This is the strangest behaviour we"ve ever seen c This is the strangest behaviour we"ve never seen d This is the first ... (50) his day-to-day work and at one time was almost penniless Note : fire department = sở cứu hoả communicate (v) truyền đạt visible (a) = hữu hình, thấy experiment (n) = thí nghiệm enthusiastic...
... Will send this parcel to your friend"s address a This parcel to your friend"s address will be sending by the shop b This parcel to your friend"s address will be sent by the shop c This parcel ... Meeting? a b c d 50/ The police prevented the motorist to drive home drunk a b c d Trang 27 - Maõ ñeà thi 320 ... Address will be sent by the shop c This parcel will be sending to your friend"s address by the shop d This parcel will be sent to your friend"s address by the shop 44/ The teacher advised her not to...
... Resort before a This is the first expensive resort for us to stay b This is the most expensive resort that we stay at c This is the first time we"ve stayed at such an expensive resort d This is the ... Questioning by the police d He is being for further questioning held by the police 32/ Trang 24 - Maõ ñeà thi 319 ... He fell down in his yard c He was very old d He was struck by lightning 40/ What was the first thing he saw after being struck by lightning? a a clock b a tree c his wife d lightning 41/ Which...
... Have to be done in this test a There’re 45 sentences to be done in this test b There’re 45 sentences to have to be done in this test c There’re 45 sentences has to be done in this test d There’re ... Would be interesting to know why this has happened! Chess takes time and thought, but it is a game for all kinds of people Trang 21 - Maõ ñeà thi 318 chess (n) = môn cờ attack (v) = công checkmate ... C mechanic d attract 50/ a industrial b complaining c discover d foreigner Note : Trang 22 - Maõ ñeà thi 318 ...
... Crossings Of course, it is safest to be directed by a policeman or a traffic warden Trang 18 - Maõ ñeà thi 317 Roads are dangerous However, if everyone takes care when crossing the road, there will ... Will not be safe c Fewer traffic accidents will happen d The roads will be widen Trang 19 - Maõ ñeà thi 317 ... To go d go 22/ They always avoid by bus a travel b traveling c to travel d to traveling 23/ This is the first time I to play badminton a would be trying b have tried c was trying d am trying...
... Than c far than d farther than 45/ If all the pollution goes on, the world like a second-hand junk-yard a will end b ended c would end d ends Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác ... Get d send 49/ a rose b lose c close d chose 50/ a control b folk c remote d shout Trang 12 - Maõ ñeà thi 316 ... C What d What about 29/ Do you have an trip? a excitedly b excited c excite d exciting 30/ I think most children are creative enough to write poems a beautify b beautiful c beautifully...
... The twentieth Trang 11 - Maõ ñeà thi 315 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50/ a on b by c in d They moved to Thailand May 17 a for b in c on d You eat so many sweets-it’s bad for your teeth ... Couldn’t used to being has been cover where belonging whom d more important where Trang 12 - Maõ ñeà thi 315 ... Motor car in 1885, and in 1907, two hundred motor buses came to London Note : population (n) = dân số means (n.pl) = phương tiện steamboat (n) = tàu chạy nước underground railway 9n) = xe điện ngầm...
Từ khóa: bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng anh lớp 6bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng anhbài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anhbài tập trắc nghiệm tổng hợp tiếng anhbài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh căn bảnbài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh nâng caodownload bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anhbài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh lớp 9bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh 11bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh cơ bảnbài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh 12bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh lớp 7bài tập trắc nghiệm các thì tiếng anhbài tập trắc nghiệm về thì tiếng anhbài tập xác định từ loại tiếng anhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8