Giới trường đoản cú chỉ thời gian và xứ sở trong tiếng Anh + bài bác tập. Trong hầu như các câu được áp dụng sẽ tương đối nhiều lần họ có sử dụng kèm giới từ nhằm diễn đạt, giới thiệu cho vị trí, thời gian hoặc xứ sở được nhắc với chủ thể của câu. Để làm rõ về giới từ, cụ thể là Giới từ bỏ chỉ thời hạn và xứ sở trong tiếng Anh mời các bạn cùng đọc bài viết dưới đây và làm thêm một số bài xích tập sinh sống cuối bài.Bạn đã xem: bài xích tập về giới tự chỉ thời gian có đáp án


*

Quy tắc hình tam giác vào giới từIn

To độc nhất của phễu là dành cho giới tự in – chỉ hầu hết thứ khủng nhất, tầm thường chung nhất. Với thời gian, “in” sử dụng trước gần như từ chỉ thời gian khái quát độc nhất vô nhị như “century” (thế kỷ) cho tới “week” (tuần).

Bạn đang xem: Bài tập về giới từ chỉ thời gian có đáp án

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa điểm, “in” cần sử dụng cho những vị trí lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).

Ví dụ: In the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” dùng thời hạn từ tầm thường nhất cho tới week (tuần), địa điểm từ phổ biến nhất cho đến thị trấn, buôn bản xóm không tính in the morning, afternoon, evening.

On

Phần thân của phễu dành cho “on”, khớp ứng với địa điểm cụ thể hơn, thời gian chi tiết hơn đối với “”in”. Về thời gian, “on” dùng cho ngày ráng thể, hoặc một dịp nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend (United States), on June 8th.

Ngoại lệ: on my lunch break. Về địa điểm, “on” cần sử dụng cho một vùng kha khá dài, rộng lớn như con đường phố, bãi biển…

Ví dụ: on Broadway Street, on the beach, on my street.

At

Phần chóp phễu, tương xứng với thời hạn địa điểm cụ thể nhất, dành riêng cho giới từ “at”. Về thời gian, “at” dùng cho mốc thời gian cụ thể, thời điểm, khoảnh khắc.

Ví dụ: at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment.

Ngoại lệ: at night. Về địa điểm, “at” sử dụng cho địa chỉ, vị trí cụ thể.

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house. Như vậy, bí quyết dùng giới trường đoản cú về thời gian, địa điểm của bố giới từ bỏ “in”, “on”, “at” tuân theo phép tắc hình phễu, quanh đó một vài nước ngoài lệ như trên.

Bài tập về Giới từ chỉ thời hạn và nơi chốn

Exercise 1: Chọn câu trả lời đúng nhất.

1.Her next birthday will be _______ Monday.

A.in

B. On

C. At

D. By

2. My family must leave ________ a few minutes.

A.in

B.at

C.on

D.since

3. We’re getting married ________ three month’s time.

A.on

B.at

C.for

D.in

4. He often eats bread _______ lunch.

A.on

B.by

C.in

D.at

5.It arrives_________ thủ đô new york at ten o’clock.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe (1), Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp, Đổi Giấy Phép Lái Xe

A.at

B.in

C.near

D.on

6. Kim usually works _______ the weekend.

A.on

B.at

C.for

D.above

7. The 12.00 train left _______ time.

A.on

B.in

C.for

D.near

8. Phái nam want to get trang chủ ______ time lớn see my parents.

A.on

B.at

C.for

D.in

9. Vị you go lớn school _____ Sundays?

A.on

B.in

C.by

D.with

10. Phong’s not trang chủ ______ present.

A.on

B.at

C.near

D.in

11. Wind couldn’t decide where to lớn go for his birthday. ______ the end, he decided to lớn go to lớn Korea.

A.with

B.on

C.at

D.in

12. His father was born _____ 1963.

A.on

B.at

C.in

D.among

13. Mr.Jun will meet me at the restaurant _______ 8 o’clock.

A.on

B.at

C.for

D.in

14. Lin’s grandmother is _______ hospital.

A.on

B.at

C.for

D.in

15. Hoa works _____ PCC.

A.on

B.at

C.for

D.in

Exercise 2: Điền những giới trường đoản cú in, on, at vào các câu sau:

1.Will she be trang chủ _____ time for lunch?

2. The week will begin _____ Sunday.

3. They got to the station just _____ time khổng lồ catch the train.

4. Thy left school ______ the over of 15.

5. This restaurant will close _____ midnight.

Exercise 3: Tìm cùng sửa lỗi sai trong số câu bên dưới đây:

1. Lan wants khổng lồ live and work on Japan.

2. Hung’s birthday is in 2nd of July.

3. We will arrive in Saigon on 9 a.m.

5. It is his birthday in the 22nd.

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1.Chọn B (on + ngày vào tuần)

2. Chọn A (in a few minutes: trong một vài phút – cấu tạo cố định của in)

3. Chọn D (in + khoảng tầm thời gian)

4. Chọn A ( at + khoảng thời gian ngắn – at lunch)

5. Chọn B (in + địa điểm)

6. Chọn B (at the weekend)

7. Lựa chọn A (on time: đúng giờ)

8. Lựa chọn D (in time: kịp giờ)

9. Lựa chọn A (on + ngày vào tuần)

10. Chọn B (at present – cấu trúc cố định)

11. Chọn D (in the end)

12. Lựa chọn C (in + year)

13. Chọn B (at + thời gian cụ thể)

14. Lựa chọn D (in + địa điểm)

15. Lựa chọn B (at + địa điểm lớn PCC Officer of the các buổi tiệc nhỏ Central Committee – văn phòng tw Đảng)