Bài thu hoạch chính trị là thước đo nhận thức của cán bộ, giáo viên trong công tác bồi dưỡng chính trị hàng năm.Bạn đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2018

Công tác học tập chính trị được diễn ra vào mùa hè, thời điểm các cán bộ, giáo viên có nhiều thời gian hơn khi học sinh được nghỉ nhằm bồi dưỡng tư tưởng chính trị, củng cố lại kiến thức về Đảng. Và mỗi đợt học, mỗi một cá nhân phải viết bài thu hoạch chính trị hè để kết thúc hoạt động học tập chính trị này.Bạn đang xem: Bài thu hoạch chính trị năm 2018

Đối tượng nào phải làm bài thu hoạch chính trị hè 2021?

Hoạt động bồi dưỡng chính trị hè là một trong những hoạt động thường niên và mang tính chất bắt buộc. Mỗi một năm, Bộ Chính trị cùng với Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ ban hành nghị quyết chỉ đạo thực hiện với những nội dung khác nhau để các ban, ngành, đoàn thể sẽ xây dựng kế hoạch, nội dung bồi dưỡng chính trị hè.Bạn đang xem: Bài thu hoạch chính trị hè 2018 của giáo viên tiểu học

Thực hiện theo Công văn hướng dẫn của cấp trên (phòng giáo dục và đào tạo hay ban tuyên giáo của ủy ban nhân dân cấp tỉnh…) các cơ sở trường học ở tất cả các cấp tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên của đơn vị mình. Và kết thúc thời gian bồi dưỡng chính trị, bài thu hoạch chính trị sẽ là căn cứ đánh giá kết quả của hoạt động này.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2018 của giáo viên

Như vậy, đối với bài thu hoạch chính trị hè năm 2021 sẽ do những cá nhân là đảng viên, cán bộ, giáo viên, cán bộ quản lý sẽ là những đối tượng phải thực hiện làm bài thu hoạch này.

Nội dung bồi dưỡng chính trị cũng như nội dung của bài thu hoạch sẽ có sự khác nhau theo từng năm. Cụ thể:

– Vào năm 2018, nội dung chính trị hè tập trung ở 03 vấn đề chính:

+ Nội dung Nghị quyết hội nghị lần thứ 06 và lần thứ 07 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

+ Học tập, làm theo tư tưởng đạo dức Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, Đảng viên.

+ Học tập về tình hình trong nước và quốc tế nổi bật trong thời gian qua.

– Năm 2019, nội dung học tập, bồi dưỡng chính trị hè sẽ tập trung đi sâu khai thác những vấn đề sau đây:

+ Nội dung Nghị quyết 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

+ Nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch trong thời kỳ mới nhất là trên internet, mạng xã hội.

+ Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.


*

Mẫu bài thu hoạch chính trị hè 2021 phổ biến nhất

Download (DOC, 25KB)

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều hoạt động, công tác chính trị xã hội bị ảnh hưởng trong đó bao gồm cả công tác giáo dục, khiến các kế hoạch đề ra về thời gian học tập, thi cử, nghỉ hè có nhiều gián đoạn. Vì thế, hiện nay nội dung học tập chính của công tác bồi dưỡng chính trị chưa được cụ thể các nội dung.

Xem thêm: Máy Giặt Electrolux Ewf12942, Máy Giặt Electrolux Ewf9025Bqsa

Và ở phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách để có bài viết thu hoạch chính trị hè.

Đối với việc viết bài chính trị, cá nhân thực hiện không phải tự nghĩ đề tài mà sẽ có những câu hỏi cụ thể và phải trả lời theo nội dung đó. Câu hỏi thu hoạch có thể là: Dựa vào nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Anh (chị) hãy trình bày nhận thức về Nghị quyết 35 của bản tân và từ đó liên hệ bản thân và đơn vị.

Để có thể viết được một bài thu hoạch chính trị đầy đủ nội dung, chất lượng tốt thì bên cạnh việc chú ý theo dõi kỹ lưỡng nội dung các buổi học tập thì cần phải thường xuyên theo dõi các thông tin kinh tế, chính trị, các hoạt động, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nội dung bài thu hoạch phải đưa ra được những tư tưởng, chỉ đạo then chốt trong Nghị quyết 35. Các bài chính trị đều cần phải có lý thuyết đi kèm với thực tiễn, người viết phải liên hệ thực tế, rút ra những bài học kinh nghiệm và đưa ra những quan điểm đóng góp của bản thân:

– Đề cập, đưa ra các báo cáo về chính trị, kinh tế cũng như các báo cáo khác phù hợp với nội dung của Nghị quyết.

– Đóng góp những ý kiển nhằm tiếp tục đồng bộ xây dựng, phát triển, đổi mới và bảo vệ đất nước tầm nhìn đến năm 2045 (thời điểm 100 năm thành lập nước) và 5 đến 10 năm (2030 – 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam).

– Hướng đến các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII, thể hiện những tinh thần tiếp tục thực hiện công tác xây dựng và phát triển Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, bền vững, phát triển tiến tời nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

– Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy sức mạnh đoàn kết của dân tộc, tận dụng các nguồn lực trong và ngoài nước nhằm phục vụ cho công tác đổi mới, xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa nước Việt Nam phát triển một cách bền vững.

– Liên hệ bản thân, công việc và đơn vị công tác:

Trên đây là nội dung cơ bản cần có của bài thu hoạch chính trị hè. Mọi thắc mắc quý vị có thể liên hệ Công ty Hoàng Phi để được hỗ trợ giải đáp.