Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên dành cho các thầy cô giáo THCS với 41 Module được chia thành các chủ đề khác nhau xoay quanh các vấn đề liên quan đến tâm sinh lý, môi trường học tập, ứng xử đồng nghiệp, học sinh cá biệt, vv sẽ giúp mọi người có cái nhìn sâu sắc hơn liên quan đến ngành nghề của mình.


Những bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS mà chúng tôi cung cấp dưới đây sẽ có đầy đủ các chủ đề được học ở kỳ tập huấn. Hi vọng rằng các bài thu hoạch này sẽ hữu ích để mọi người cùng tham khảo và nêu ra được quan điểm, cách xử lý của riêng mình với các vấn đề xảy ra trong trường học.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS Bài thu hoạch BDTX THCS (41 Module)

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS

Module THCS1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCSModule THCS2: Đặc điểm học tập của học sinh THCSModule THCS3: Giáo dục học sinh THCS cá biệtModule THCS4: Phương pháp và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCSModule THCS5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viênModule THCS6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCSModule THCS7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCSModule THCS8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCSModule THCS9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệpModule THCS10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCSModule THCS11: Chăm sóc hỗ trợ tâm lý cho học sinh nữ, học sinh dân tộc thiểu số trong trường THCSModule THCS12: Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng trong học tập của học sinh THCSModule THCS13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy họcModule THCS14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợpModule THCS15: Các yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch dạy họcModule THCS16: Hồ sơ dạy họcModule THCS17: Tìm hiểu, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảngModule THCS18: Phương pháp dạy học tích cựcModule THCS19: Dạy học với công nghệ thông tinModule THCS20: Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy họcModule THCS21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy họcModule THCS22: Sử dụng một số phần mềm dạy họcModule THCS23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinhModule THCS24: Kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy họcModule THCS25: Viết sáng kiến trong trường THCSModule THCS26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCSModule THCS27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCSModule THCS28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCSModule THCS29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dụcModule THCS30: Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh THCSModule THCS31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệmModule THCS32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệmModule THCS33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệmModule THCS34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCSModule THCS35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCSModule THCS36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCSModule THCS37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCSModule THCS38: Giáo dục hòa nhập trong giáo dục THCSModule THCS39: Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCSModule THCS40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dụcModule THCS41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS

Ngoài ra, thầy cô cấp Tiểu học, THPT cũng có thể tham khảo thêm bài viết dưới đây:


Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu họcBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng