Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.82 KB, 11 trang )


Bạn đang xem: Bài viết thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non

- Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn, chưa đảm bảo cho các hoạtđộng tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên. (tài liệu, phòng máy, mạng internet...)- Khó khăn về thời gian để đi sâu vào nghiên cứu tài liệu, thời gian thảo luậnnhóm với nhau còn nhiều hạn chế.- Khi xây dựng kế hoạch giảng dạy bản thân tôi gặp khó khăn vì độ tuổi trẻkhông đồng đều nên sự truyền đạt đến trẻ không đạt được hiệu quả như mongmuốn.I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN BDTX1. Việc xây dựng kế hoạch- Việc xây dựng kế hoạch có ý nghĩa quan trọng trong quá học tập BDTX củacá nhân.- Từ những nội dung bồi dưỡng, những bài học trong tài liệu kết hợp với thựctế giảng dạy cán bộ, giáo viên trong nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch,được tổ chuyên môn và Ban giám hiệu nhà truờng trực tiếp ký duyệt. Giáo viênxây dựng kế họach học tập BDTX sao cho phù hợp với nhu cầu bản thân, củatruờng, của lớp đang giảng dạy, nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáoviên (các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh;- Để đạt đuợc hiệu quả cao trong công tác BDTX, bản thân các giáo viên phảichủ động, tích cực nghiên cứu không chỉ ở tài liệu, các kênh truyền thông như báo,đài, internet, mà qua cả thục tế các buổi sinh hoạt chuyên môn của Phòng giáo dục,nhà truờng tổ chức.- Rút kinh nghiệm và chắt lọc những nội dung phù hợp với thực tế nơi mìnhcông tác.2. Tổng số đợt tham gia bồi dưỡng- cấp tỉnh : 0- cấp huyện : 01- cấp trường : 06* Nhận xét, đánh giá chung:
+ Ưu điểm :- Được các báo cáo viên hướng dẫn cách học bài, nội dung trọng tâm cầnchú trọng nhiều.- Được cung cấp đầy đủ tài liệu để học tập và nghiên cứu.- Khi tham gia các lớp bồi dưỡng tôi được trao đổi, thảo luận, học hỏi kinhnghiệm từ các đồng nghiệp.-BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiếnthức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối vớigiáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điềukiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ vàluyện tập kỹ năng.-Giáo viên vận dụng các kiến thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao hiệuquả công việc hàng ngày và đánh giá được hiệu quả của việc vận dụngcác kiến thức tự học, tự bồi dưỡng.- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánhgiá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên;- Nghiên cứu nắm vững Quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên,lựa chọn xác định nội dung tự bồi dưỡng sát hợp, thiết thực đối với thựctiễn yêu cầu nâng cao nghiệp vụ sư phạm của bản thân.- Xây dựng kế hoạch, thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạchđảm bảo chất lượng.- Cập nhật kịp thời các vấn đề đổi mới trong giáo dục và công tác nuôi
dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ ở độ tuổi mầm non.+ Hạn chế :- Do thời gian còn hạn chế, nên chưa dành nhiều thời gian cho công tácnghiên cứu, bồi dưỡng thường xuyên, nên kết quả đạt đuợc chưa cao.+ Biện pháp khắc phục :- Cần sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý hơn để đảm bảo cho công tác bồidưỡng thường xuyên đạt kết quả cao hơn. Góp phần vào việc rèn luyện nâng caonăng lực chuyên môn cho bản thân.Đồng thời đem lại hiệu quả tối đa cho việc lập kế hoạch và tổ chức các hoạtđộng chăm sóc và giáo dục trẻ.3. Việc thực hiện tự học, tự BDTX- Việc thực hiện tự học, tự BDTX cho giáo viên là một trong nhiều mô hìnhnhằm phát triển nghề nghiệp liên tục cho giáo viên và được xem là mô hình có ưuthế giúp số đông giáo viên được tiếp cận với các chương trình phát triển nghềnghiệp.- Ý thức được việc tự học để nâng cao năng lực chuyên môn, đem lại hiệuquả cao trong việc giảng dạy, nên việc tự học – tự nghiên cứu của cá nhân tôi nóiriêng cũng như các giáo viên nói chung đã tiến bộ rất nhiều, thể hiện nơi sự quantâm cập nhật kiến thức cuộc sống hàng ngày, kiến thức chuyên môn qua cácphương tiện thông tin như báo đài, tài liệu tham khảo và đặc biệt trên mạngInternet…- Các giáo viên đã chủ động xây dựng kế hoạch tự BDTX ngay từ đầu nămhọc và tực hiện học tập theo tháng, theo đúng kế hoạch đã đề ra.- Việc tự học, tự BDTX giúp cho giáo viên chủ động trong việc học cũngnhư thời gian học của mình. Ghi chép sạch sẽ, cụ thể những nội dung và kết quả đãđạt được.- Các nội dung học tập BDTX đem lại hiệu quả rất thiết thực, được áp dụngvào thực tế giảng dạy. Giúp cho giáo viên có căn cứ rõ rang để xây dựng các mục
tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ theo từng độ tuổi cho trẻ. Thiết kế các hoạt độnggiáo dục theo đúng chương trình GDMN.- Bên cạnh đó, các đồng chí chuyên môn nhà truờng luôn trực tiếp, đôn đốcvà kiểm tra, giám sát việc tự học, tự BDTX của các đồng chí giáo viên, động viên,khích lệ chị em chủ động, sáng tạo, tích cực tự học tâp, rèn luyện, luôn nhận đuợcsự giúp đỡ, tư vấn của tổ cốt cán, tổ chuyên môn nhà truờng, giải quyết kịp thờinhững vướng mắc của các cán bộ giáo viên.- Tuy nhiên, quá trình học tập BDTX tài liệu lý thuyết của một số mođun hơinhiều. Nếu có những tình huống cụ thể để giáo viên được trải nghiệm trực tiếp, xửlý và đưa ra những cách thức, phương pháp giải quyết tình huống, thì sẽ tiếp thuđược nhiều kinh nghiệm thực tế hơn.* Nhận xét, đánh giá chung :+Ưu điểm :- Tóm lại, việc tự học, tự BDTX thúc đẩy tinh thần tự học, tự sáng tạo củagiáo viên, bản thân mỗi các nhân sẽ có khả năng tập trung cao hơn, không bịphân tán vì các yếu tố khách quan như ngoại cảnh, đồng nghiệp…- Giúp chúng ta chủ động, linh hoạt về mặt thời gian, phuơng pháp học, rèncho mình ý thức tự giác và khả năng làm việc tự lực.- Chủ động, tích cực trong việc tự học, tự BDTX giúp cho bản thân các giáoviên bù đắp được những nhu cầu bản thân của mỗi giáo viên, bù đắp những kiếnthức thức, kỹ năng còn thiếu, còn yếu cũng như đáp ứng nhu cầu được bồi dưỡngnâng cao năng lực nghề nghiệp của bản thân.+ Hạn chế:- Phần lớn nội dung BDTX lại là tự học với hàng loạt mã mô-đun liên quanđến các chủ đề được cấp sẵn. Nhiệm vụ “quan trọng” của giáo viên là chỉ cần chépvà chép lại vào sổ. Do đó, một số giáo viên chưa thực sự chủ động trong công táctự học và tự BDTX của bản thân. Việc học còn mang nặng tính hình thức, bắtbuộc, sao chép…Nên dẫn đến việc học không mang lại hiệu quả.
- Đổi mới quản lý chất lượng giáo dục mầm non.- CBQLMô đun 2: Tổ chức bữa ăn và nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ tạitrường mầm non.- Mô đun 3: Thu hút cha mẹ và cộng đồng tham gia chăm GD trẻ mầm non.- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thẩm mỹ cho trẻ mầmnon.- Hướng dẫn sử dụng Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi để nâng cao chấtlượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.- Công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.- Giáo dục kỹ năng xã hội cần thiết để chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vàolớp một.* Nội dung 3: Khối kiến thức tự chọn. Thời lượng 60 tiết.* Mô đun 6:* Mô đun 20: Sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học.- Khái quát chung về phương pháp dạy học tích cực.+ Tìm hiểu khái niệm và bản chất về PP dạy học tích cực.+ Tìm hiểu về đặc điểm của PP dạy học tích cực.- Phương pháp dạy học tích cực trong GD học MN.- Thực hành thiết kế một số hoạt động vận dụng phương pháp dạy học tích cựctrong giáo dục mầm non.* Mô đun 24: Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội của trẻ nhà trẻ và trẻ mẫugiáo.+ Tìm hiểu nội dung phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội của trẻ mầm non.+ Nội dung phát triển tình cảm kỹ năng xã hội của trẻ mầm non.- Phương pháp dạy học tích hợp thích hợp với nội dung phát triển tình cảm, kỹnăng xã hội của trẻ mầm non.+ Tìm hiểu PP dạy học tích cực.+ Tìm hiểu PP dạy học tích hợp thich hợp với nội dung phát triển TCKNXH

Xem thêm: Bình Giữ Nhiệt Lock&Amp;Lock, Bình Giữ Nhiệt Chính Hãng, Giá Tốt Nhất

- Thực hành PP dạy học tích cực thích hợp với nội dung phát triển tình cảm xã hội.+ Thực hành PP dạy học tích cực thích hợp với nội dung phát triển tình cảm xã hộiở trẻ độ tuổi nhà trẻ.+ Thực hành PP dạy học tích cực thích hợp với nội dung phát triển tình cảm xã hộiở trẻ độ tuổi mẫu giáo.* Mô đun 30: Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo.- Đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo đối với sự phát triển của trẻ mầm non.- Yêu cầu sư phạm đối với đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo.- Quan sát mẫu đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo kết hợp với chỉ dẫn cách làm.- Thực hành làm một số đồ dùng dạy học đồ chơi tự tạo, phù hợp với điều kiên địaphương.- Tham quan học tập kinh nghiêm làm và sử dụng đồ dùng dạy học đồ chơi tự tạotrong trường mầm non.* Nhận xét, đánh giá chung:+Ưu điểm :- Được sự quan tâm của PGD, tổ cốt cán chuyên môn của PGD, đã cung cấpcác văn bản chỉ đạo, các tài liệu BDTX cho cán bộ, giáo viên học tập.- Ban giám hiệu nhà trường cùng tổ chuyên môn đã phối hợp tổ chức cácbuổi chuyên đề, tạo cơ hội cho giáo viên được học tập, mở rộng kiến thức, học hỏiđồng nghiệp.- Các nội dung bồi dưỡng đã cung cấp cho giáo viên những kiến thức cơbản, đáp ứng nhu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.+ Hạn chế :Do đặc trưng của ngành học mầm non, chiếm phần lớn thời gian trong ngày,nên việc học tập BDTX còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là học tranh thủ nên kếtquả học tập BDTX còn hạn chế+ Biên pháp khắc phục :- Cần bố trí sắp xếp thời gian cho khoa học, hợp lý.
III. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG1. Hình thức bồi dưỡng1.1. Đối với nội dung bồi dưỡng 1- Nhà trường tổ chức cho giáo viên học tập, nghiên cứu các văn bản có liên quanđến công tác giáo dục;- Các giáo viên chủ động nghiên cứu công văn, tự học, tự bồi dưỡng để nắm bắtvà hiểu rõ được các quy định của thông tư, chỉ thị, nghị quyết…đã được ban hành.1.2. Đối với nội dung bồi dưỡng 2- Giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng trong các nội dung đã được bồidưỡng sao cho đảm bảo số tiết theo qui định, phù hợp với cá nhân. Đảm bảotheo yêu cầu của năm học;- Căn cứ các nội dung đã lựa chọn, tổ chức bồi dưỡng tập trung dưới cáchình thức: Hệ thống hóa kiến thức, trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc, hướngdẫn các nội dung khó, dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy...- Cá nhân tự nghiên cứu những nội dung được bồi dưỡng, lập kế hoạch áp dụngkiến thức thu được vào quá trình giảng dạy của mình theo từng lĩnh vực cụ thể.1.3. Đối với nội dung bồi dưỡng 3- Căn cứ theo Thông tư số 36/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/ 8/ 2011 củaBộ GD&ĐT ban hành chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầmnon. Giáo viên tự lựa chọn các mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cánhân.- Bồi dưỡng theo hình thức tự học: cá nhân tự học, tự nghiên cứu tài liệu kếthợp với các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ hoặc cụm trường để bồidưỡng kiến thức.- Bồi dưỡng theo hình thức học tập từ xa: Học qua mạng Internet.2. Phương pháp bồi dưỡng- Đáp ứng nhu cầu của cán bộ quản lí trong học tập bồi dưỡng chuyên môn;- Cán bộ quản lí có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chung : Xếp loại :....................V. KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ TRƯỜNGTrên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyênnăm học 2016-2017 của cá nhân tôi trong năm học 2016-2017.Nơi nhận:- BGH nhà trường;- Tổ CM...........……………, ngàyDUYỆT CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNGtháng 4 năm 2017NGƯỜI VIẾT BÁO CÁOPHỤ TRÁCH CM .............................Bùi Thị Quế


*
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 14 12 1 4
*
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, module 3 THCS giáo dục học sinh cá biệt 12 5 7