Nếu bạn chưa chắc chắn cách vấn đáp ngày sinh nhật trong giờ Anh lúc ai kia hỏi, thì nội dung bài viết này là dành cho bạn. pgdgialoc.edu.vn gợi ý cách nói đến ngày sinh nhật chuẩn nhất ngay sau đây. Mời các bạn cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Bài viết về ngày sinh nhật


*

Trước hết, họ hãy cùng tìm hiểu một số giải pháp hỏi về ngày sinh nhật trong tiếng Anh thông dụng nhất. Ví dụ như sau:

When is your birthday? Sinh nhật của người sử dụng là khi nào?

What date is your birthday?: Ngày sinh nhật của bạn là gì?

What is your date of birth? Ngày sinh của chúng ta là gì? (Thường được vấn đáp với ngày tháng, năm sinh đầy đủ.)

Tương tự, bạn có thể suy ra cách hỏi ngày sinh nhật của đối tượng người tiêu dùng thứ ba xuất hiện trong cuộc đối thoại như sau:

When is his birthday?: Sinh nhật của anh ấy ấy là khi nào?

What date is your father’s birthday?: Ngày sinh nhật của tía bạn là gì?

When is Ann’s birthday?: Sinh nhật của Ann là khi nào?

What date is your sister’s birthday?: Ngày sinh của em gái các bạn là gì?

Cách vấn đáp ngày sinh nhật trong tiếng Anh

*

Để biết cách trả lời ngày sinh nhật của bản thân mình khi fan khác hỏi, bạn nên biết cách sử dụng một vài mẫu câu giờ đồng hồ Anh cùng từ vựng chỉ thời gian như ngày, tháng,...

Cấu trúc câu trả lời ngày sinh nhật trong giờ đồng hồ Anh

Nếu bạn vẫn còn đó đang do dự trong việc tìm câu vấn đáp về chủ đề ngày sinh nhật. Hãy thuộc pgdgialoc.edu.vn ôn tập lại một số mẫu câu hay được sử dụng nhất nhé.

My birthday is on… : Sinh nhật của tôi vào….

His birthday is on…: Sinh nhật của ông ấy vào….

My date of birth is….: Ngày sinh nhật của tôi là….

Her date of birth is….: Ngày sinh nhật của bà ấy là….

Từ vựng ngày, tháng để vấn đáp sinh nhật trong giờ đồng hồ Anh

pgdgialoc.edu.vn gửi đến bạn bảng tổng phù hợp 31 ngày, 12 tháng trong năm, các ngày vào tuần để bạn có thể giao tiếp về chủ thể sinh nhật trôi rã nhất.

Ngày vào thời điểm tháng (Day of the month)

Tiếng Anh

Viết tắt

Phiên âm

Ngày

first

1st

/ˈfɝːst/

1

second

2nd

/ˈsek.ənd/

2

third

3rd

/θɝːd/

3

fourth

4th

/fɔːrθ/

4

fifth

5th

/fɪfθ/

5

sixth

6th

/sɪksθ/

6

seventh

7th

/ˈsev.ənθ/

7

eighth

8th

/eɪtθ/

8

ninth

9th

/naɪnθ/

9

tenth

10th

/tenθ/

10

eleventh

11th

/əˈlev.ənθ/

11

twelfth

12th

/twelfθ/

12

thirteenth

13th

/θɝːˈtiːnθ/

13

fourteenth

14th

/ˌfɔːrˈtiːnθ/

14

fifteenth

15th

/ˌfɪfˈtiːnθ/

15

sixteenth

16th

/ˌsɪkˈstiːnθ/

16

seventeenth

17th

/ˌsev.ənˈtiːnθ/

17

eighteenth

18th

/ˌeɪˈtiːnθ/

18

nineteenth

19th

/ˌnaɪnˈtiːnθ/

19

twenty

20th

/ˈtwen.t̬i/

20

twenty-first

21st

/ˌtwen.t̬iˈfɝːst/

21

twenty-second

22nd

/ˈtwen.t̬iˈsek.ənd/

22

twenty-third

23rd

/ˈtwen.t̬i θɝːd/

32

twenty-fourth

24th

/ˈtwen.t̬i fɔːrθ/

24

twenty-fifth

25th

/ˈtwen.t̬i fɪfθ/

25

twenty-sixth

26th

/ˈtwen.t̬i sɪksθ/

26

twenty-seventh

27th

/ˈtwen.t̬i ˈsev.ənθ/

27

twenty-eighth

28th

/ˈtwen.t̬i eɪtθ/

28

twenty-ninth

29th

/ˈtwen.t̬I naɪnθ/

29

thirtieth

30th

/ˈθɝː.t̬i.əθ/

30

thirtieth – first

31st

/ˈθɝː.t̬i.əθ ˈfɝːst/

31


Các tháng trong năm (Month of the year)

Tiếng Anh

Phiên Âm

Ký hiệu

Tháng

January

/ˈʤænjuˌɛri/

Jan

Tháng 1

February

/ ˈfɛbjəˌwɛri/

Feb

Tháng 2

March

/ mɑrʧ/

Mar

Tháng 3

April

/ ˈeɪprəl/

Apr

Tháng 4

May

/ meɪ/

May

Tháng 5

June

/ ʤun/

Jun

Tháng 6

July

/ ˌʤuˈlaɪ/

Jul

Tháng 7

August

/ ˈɑgəst/

Aug

Tháng 8

September

/ sɛpˈtɛmbər/

Sep

Tháng 9

October

/ ɑkˈtoʊbər/

Oct

Tháng 10

November

/ noʊˈvɛmbər/

Nov

Tháng 11

December

/ dɪˈsɛmbər/

Dec

Tháng 12


Các ngày vào tuần (Day of the week)

Tiếng Anh

Phiên Âm

Ký hiệu

Nghĩa

Monday

/ˈmʌndi/

Mon

Thứ 2

Tuesday

/ˈtuzdi/

Tue

Thứ 3

Wednesday

/ˈwɛnzdi/

Wed

Thứ 4

Thursday

/ˈθɜrzˌdeɪ/

Thu

Thứ 5

Friday

/ˈfraɪdi/

Fri

Thứ 6

Saturday

/ˈsætərdi/

Sat

Thứ 7

Sunday

/ˈsʌnˌdeɪ/

Sun

Chủ nhật


Cách nói ngày sinh nhật rõ ràng trong giờ đồng hồ Anh

Để nói về một ngày cụ thể trong năm, bạn có thể tham khảo dưới đây:


Ngày vào thời điểm tháng + Of + Tháng


Ví dụ:

1st of March: Ngày mồng 1 mon 4

2nd of May: Ngày mồng 2 mon 5

15th of June: Ngày 15 mon 6

23rd of August: Ngày 23 tháng 7

28th of October: Ngày 28 tháng 10


Tháng + Viết tắt của ngày

Viết tắt của ngày + Tháng


Ví dụ:

June 2nd: Ngày mồng 2 tháng 6

January 5th: Ngày mồng 5 tháng 1

10th January

15th February

Áp dụng giải pháp viết nói ngày cụ thể như trên để trả lời về ngày sinh nhật, ta gồm như sau:

My birthday is on 1st of March: Sinh nhật tôi là vào trong ngày mồng 1 mon 3.

My date of birth is 15th of June: Ngày sinh của tớ là 15 mon 6.

My birthday is on May 1st: Sinh nhật tôi vào ngày mồng 1 mon 5

It’s on November 11th: vào trong ngày 11 mon 11

Một số mẫu câu khác trả lời về ngày sinh nhật trong giờ đồng hồ Anh


Mẫu câu

Dịch nghĩa

My birthday is on tomorrow.

Sinh nhật của tôi vào ngày mai.

Tomorrow is my birthday.

Ngày mai là sinh nhật của tôi.

My date of birth is on next Sunday.

Ngày sinh của tớ thì vào nhà nhật tới.

My birthday is next month.

Sinh nhật tôi trong tháng tới.

My date of birth is on 2nd of next month.

Ngày sinh của mình vào mồng 2 của mon sau.

My birthday is on tomorrow.

Sinh nhật của tớ thì vào ngày mai.

Today is my 18th birthday.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của tôi.

My birthday is coming soon.

Sinh nhật tôi sắp tới rồi.

I look forward to my birthday.

Tôi mong chờ đến ngày sinh nhật của mình.

The day after tomorrow is my birthday.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Học Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Bài Thu Hoạch Đại Hội Đảng Xii

Ngày cơ là sinh nhật của tôi.

My birthday will be tomorrow evening.

Sinh nhật tôi sẽ diễn ra vào buổi tối mai.

My birthday các buổi party will be held tomorrow evening.

Bữa tiệc sinh nhật của tôi sẽ được tổ chức vào vào đêm mai.

My birthday is drawing near.

Ngày sinh nhật tôi đang gần kề.

My birthday is coming near.

Sinh nhật tôi sắp tới rồi.

My birthday falls on a Sunday this year.

Sinh nhật tôi rơi vào trong 1 ngày nhà nhật của năm nay.

Yesterday was my birthday.

Hôm qua là ngày sinh nhật của tôi.

My birthday coincides with yours.

Ngày sinh nhật của tớ trùng với ngày sinh của bạn.

My birthday is in October.

Sinh nhật tôi trong tháng 10.

My birthday is one month from today.

Một tháng nữa là sinh nhật tôi tính từ thời điểm ngày hôm nay.

I will be twenty next birthday.

Sinh nhật cho tới tôi đã tròn đôi mươi tuổi.


Hội thoại về (hỏi - trả lời) ngày sinh nhật trong giờ Anh

*

Dưới đây là một ví dụ về cuộc đối thoại hỏi và vấn đáp về sinh nhật vô cùng dễ dàng và đơn giản bằng giờ Anh.

Ann : Good morning, Billy. (Chào buổi sáng, Billy)

Billy: Good morning, Ann. (Chào buổi sáng, Ann)

Ann : Why are you looking so happy? (Sao trông chúng ta có vui thế?)

Billy: I’m going to celebrate my 18th birthday anniversary. (Mình chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật lần thứ 18 của mình)

Ann : When is your birthday? (Sinh nhật chúng ta vào lúc nào vậy?)

Billy: It’s on 19th May. (Sinh nhật mình vào ngày 19 mon 5)

Ann: Really? (Thật sao?)

Billy: Sure, you are invited to lớn my birthday party. (Đúng rồi, mình mời bạn đến gia nhập tiệc sinh nhật của chính mình nhé.)

Ann: Will you invite any other person? (Bạn đang mời hầu như ai nữa?)

Billy: Yes, my cousins and friends will join the party. (Ừ, mình mời bằng hữu họ sản phẩm và một trong những người các bạn tham dự.)

Ann: I shall also join the party. (Mình vẫn tham gia cùng với cậu.)

Billy: I think we will have a nice time. (Mình nghĩ bọn họ sẽ có khoảng thời gian rất đẹp)

Ann: I vị so. (Mình cũng nghĩ về vậy)

Billy: Thanks. (Cảm ơn bạn)

Ann: Wekcome. (Không bao gồm gì)

Trên đấy là một số gợi nhắc của pgdgialoc.edu.vn giúp cho bạn ôn tập lại cách trả lời ngày sinh nhật trong giờ đồng hồ Anh. hy vọng rằng qua nội dung bài viết này các bạn đọc có thể giao tiếp sáng sủa như người bạn dạng xứ. Hãy chờ đón những bài xích học tiếp theo sau của pgdgialoc.edu.vn nhé!