Bản đăng kí phấn đấu rèn luyện của đảng viên, công chức học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Bạn đang xem: Bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo

... KÍ PHẤN ĐẤU ĐẠT CÁC DANH HIỆU :- Đảng viên tốt- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sởTrên đâu là bản đănglàm theo tấm gương của Bác Hồ. đề nghị chi bộ, cơ quan theo dõi, giúp đỡ, bản tâm xin hứa ... TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA, HỌC VẤN, CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ : Đăng kí phấn đấu năm 2009 những năm tiếp theo học tập nâng cao trình độ :- Về lí luận chính trị : Trung cấp lí luận chính trị- Về trình ... Gìn an ninh trật tự tham gia các phong trào ở khu dân cư.- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân.III. NÂNG...
*

*

*

Bản thu hoạch nhân qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


*

Xem thêm: Top 9 Trang Web Dịch Văn Bản Tiếng Việt Sang Tiếng Anh Chính Xác Nhất

ban thu hoach ca nhan qua 4 nam thuc hien cua van dong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh


... Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhhọc tập làm theo tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản chân chính, đồng thời cũng là tấm gương ... Hc tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. ... Quan trọng tích cực của đạo đức trong đời Những phẩm chất đạo đức cách mạng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập noi theo: Tinh...
*

BẢN THU HOẠCH NHÂN Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” pps


Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa nhân,nói đi đôi với làm


Bản thu hoạch của đảng viên, công chức thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ppsx


... đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh :Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, ... chi bộ: ……………………… Qua học tập nghiên cứu học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày ... “ Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sựtrong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh Họ tên: …………………………………….Sinh hoạt tại chi bộ: ……………………… Qua học...