thường niên, đảng viên sẽ tiến hành đánh giá, xếp loại quality đảng viên dựa theo bạn dạng tự kiểm điểm đảng viên, nề nếp, lối sống, đạo đức trong đời sống cùng trong công việc. Và ở trong nội dung nội dung bài viết này, cách thức Hoàng Phi sẽ reviews đến quý vị mẫu dìm xét đảng viên chỗ cư trú bắt đầu nhất.

Bạn đang xem: Bản tự báo cáo đảng viên nơi cư trú


Mẫu dìm xét đảng viên khu vực cư trú là gì?

Mẫu thừa nhận xét đảng viên chỗ cư trú là chủng loại do những chi cỗ cơ sở nhận xét về câu hỏi sinh hoạt đảng của đảng viên tại nơi họ cư trú.

Đảng viên đang công tác làm việc có trách nhiệm thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng trên nơi thao tác làm việc và có trách nhiệm thường xuyên duy trì mối tương tác với tổ chức triển khai Đảng cùng nhân dân nơi cư trú, thân cận và gắn bó với nhân dân. Cùng theo dụng cụ số 213-QĐ/TW về trọng trách của đảng viên đang công tác liên tục giữ mối liên hệ với tổ chức triển khai Đảng và nhân dân nơi cư trú ghi thừa nhận vè trách nhiệm của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú như sau:

– Là tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nêu vai trò tiền phong, gương chủng loại của người đảng viên trước nhân dân chỗ cư trú;

– tiên phong gương mẫu triển khai các nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, phổ biến, di chuyển gia đình, đồng đội và nhân dân nơi cư trú triển khai các mặt đường lối, nhà trương, cơ chế của đảng, pháp luật ở trong nhà nước;

– tích cực tham gia những cuộc họp định kỳ vày cấp ủy triệu tập, tham gia đóng góp chủ kiến về các quá trình chung của địa phương nhất là các vấn đề bức xúc làm việc tại thôn, bản, tổ dân phố;

– Tham gia vừa đủ các cuộc họp của nhân dân địa điểm cư trú; liên tục giữ mối tương tác với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, bản, đưa ra ủy, ban công tác mặt trận để nắm bắt tình hình nhận dân, kịp thời phản chiếu những ý kiến của nhân dân mang đến cơ quan công ty nước gồm thẩm quyền;

– Tuyên truyền, vận tải nhân dân tham gia đóng góp góp ý kiến vào desgin đảng, xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở, đo lường và tính toán cán bộ và đảng viên;

– tích cực và lành mạnh tham gia và chuyển động thành viên trong gia đình, bằng hữu và dân chúng tham gia vào các phong trào thi đua sinh sống địa phương, xây dựng quan hệ gắn bó, hòa hợp ở quần thể dân cư;

– báo cáo kết quả tiến hành nhiệm vụ hàng năm và kịp thời report khi thay đổi nơi cư trú.


*

Mẫu dấn xét đảng viên nơi cư trú

Trước đây, mẫu nhận xét đảng viên khu vực cư trú được sử dụng theo khí cụ 27-QĐ/TW, với hiện nay, mẫu nhận xét đảng viên chỗ cư trú new nhất được phát hành theo nguyên lý 213-QĐ/TW.

ĐẢNG BỘ……………………………

CHI ỦY……………………………….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, tháng ngày năm


PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy địa điểm cư trú

Kính gửi:…………………………………………………………………………….

T/M ……………….

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẢNG BỘ……………………………

CHI ỦY……………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………ngày……tháng….năm 20

Chi ủy ……………………………………………………thống nhất thừa nhận xét về đảng viên ……………………………………… (đánh vết X vào ô tương ứng)

1/ bản thân và gia đình chấp hành nhà trương của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước, các quy định của địa phương về thực hiện nghĩa vụ công dân vị trí cư trú

Tốt Trung bình không tốt

2/ Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống cùng quan hệ cùng với nhân dân vị trí cư trú

Tốt Trung bình không tốt

3/ Tham gia những cuộc họp bởi cấp ủy xã, phường, thị xã hoặc đưa ra ủy địa điểm cư trú tổ chức; góp ý kiến với đưa ra ủy, đảng ủy khu vực cư trú về các bước của địa phương

Tham gia khá đầy đủ Tham gia chưa đầy đủ ko tham gia


Nhận xét khác:……………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Cách Thi Bằng Lái Xe A1, Mô Tô A2 Mới Nhất Năm 2021, Thi Bằng Lái Xe A1 Online

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ,

PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng góp dấu)

T/M bỏ ra ỦY

(Ký, ghi rõ, họ và tên)

Quý vị có thể tham khảo, cài mẫu sau:

Download (DOC, 57KB)

Mẫu phiếu dìm xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối tương tác với tổ chức đảng và nhân dân địa điểm cư trú

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ……………….………….
*

……………….,ngày…tháng… năm ………

PHIẾU NHẬN XÉTđảng viên đang công tác liên tiếp giữ mối liên hệ

với tổ chức triển khai đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy (hoặc túng thiếu thư đưa ra bộ nơi không tồn tại chi ủy) sau khoản thời gian họp cùng với ban công tác làm việc mặt trận thôn, bản, quần thể dân cư, tổ dân phố thống nhất nhấn xét về đảng viên ……………………như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức, lối sống với phát huy vai trò tiền phong, gương chủng loại của bạn cán bộ, đảng viên trước nhân dân địa điểm cư trú.

Nêu gương tốt Nêu gương chưa nêu gương


2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân trên địa phận dân cư thực hiện các nhà trương, đường lối của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật ở trong nhà nước và các quy định của địa phương khu vực cư trú. Tham gia cùng vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các trào lưu thi đua vì chưng địa phương phân phát động.

Gương mẫu tiên phong Gương mẫu chưa gương mẫu

3. Tham gia đầy đủ, trang nghiêm các cuộc họp thời hạn và tích cực tham gia những cuộc họp khác do cấp ủy địa điểm cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân vị trí cư trú.

Tham gia rất đầy đủ Tham gia gần đầy đủ không tham gia

4. Thường xuyên giữ mối contact với bỏ ra ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác làm việc mặt trận địa điểm cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của quần chúng. # tới cơ quan gồm thẩm quyền. Lành mạnh và tích cực tham gia góp ý kiến với đưa ra ủy, bỏ ra bộ, đảng ủy đại lý nơi trú ngụ về các công việc chung của địa phương, độc nhất là những sự việc bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực liên tiếp Chưa thường xuyên xuyên

5. Tuyên truyền, tải nhân dân tham gia góp ý kiến tạo Đảng, xây dựng cơ quan ban ngành ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong bài toán tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sinh sống và triển khai trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và quần chúng. # xây dựng quan hệ gắn bó đoàn kết, thành lập đời sống văn hóa truyền thống ở khu dân cư.

Rất lành mạnh và tích cực Tích cực chưa tích cực

6. Đề nghị cấp ủy các đại lý nơi đảng viên công tác làm việc biểu dương hoặc coi xét cách xử trí theo quy đinh đối với đảng viên chưa triển khai tốt.

Biểu dương Không đề nghị Xem xét xử lý

7. Nhận xét khác ……………………………………………………….…

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤNT/M bỏ ra BỘ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ với tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Trên đấy là nội dung mẫu dấn xét đảng viên vị trí cư trú bắt đầu nhất và một vài nội dung bao gồm liên quan. Cảm ơn quý vị người hâm mộ đã theo dõi bài viết này của hình thức Hoàng Phi.


Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Bản tự report đảng viên chỗ cư trú 2022