Mời các bạn tham khảo Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị sau đây. Đây là mẫu chuẩn các chúng ta cũng có thể tham khảo để xong tốt bạn dạng kiểm điểm đảng viên dự bị của chính mình hơn.Bạn vẫn xem: bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị 2013


*

Bản trường đoản cú kiểm điểm của đảng viên dự bị cần phải bao gồm nội dung cần thiết như: ưu điểm, nhược điểm, phương án khắc phục khuyết điểm,... Mời chúng ta cùng tham khảo phần ngôn từ của biểu mẫu:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày..... ,tháng….., năm 20….

Bạn đang xem: Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị 2013

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Kính gửi: - đưa ra ủy: ………………………………………………………… - Đảng ủy: ……………………………………………………….

Tôi là: ………………………………………, sinh ngày …… tháng …… năm ………Quê quán: ………………………………………………………………………………Nơi ở hiện tại nay: …………………………………………………………………………Được kết nạp vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………, tại đưa ra bộ: …………….…………………………………………………………………………………………Hiện công tác và sinh sống tại bỏ ra bộ…..……………………………………………..…………………………………………………………………………………………Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu triển khai nhiệm vụ đảng viên, tôi trường đoản cú kiểm điểm như sau:Ưu điểm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xem thêm: De Thi Toán Lớp 5 Cuối Kì 2 Năm 2020 Đề Số 5 Có Đáp Án, Đề Thi Toán Lớp 5 Học Kì 2 Có Đáp Án

Khuyết điểm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Biện pháp hạn chế và khắc phục khuyết điểm:

Tôi tự phân biệt có đủ đk trở thành đảng viên bao gồm thức. Đề nghị đưa ra bộ coi xét, report cấp ủy cấp trên quyết định công nhấn tôi là đảng viên chính thức.Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đảng viên, xứng danh là bạn đảng viên xuất sắc của Đảng.

…………….., ngày …… tháng…… năm 20…… NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM ( ký và ghi rõ chúng ta tên)

Các nhiều người đang xem một phần nội dung của mẫuBản từ kiểm điểm của đảng viên dự bịđược dùng những nhất hiện tại nay, nhằm xem khá đầy đủ nội dung mời chúng ta tải trên pgdgialoc.edu.vn