Báo cáo tác dụng kinh doanh là báo cáo tài chính đưa thông tin về kết quả chuyển động cho bên quản trị nhằm theo dõi và điều chỉnh buổi giao lưu của doanh nghiệp theo mục tiêu phát triển.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty


*

Nội dung của báo cáo kết quả tởm doanh

Báo cáo tác dụng kinh doanh theo quy định chính sách kế toán hiện tại hành là một report tài chính các đơn vị kế toán cần phải lập.

Khi gia tài của đơn vị tham gia vào quá trình sản xuất sale chúng đang vận động, quy trình vận hễ này hướng theo mục đích trong phòng quản trị đơn vị đó là bảo toàn và trở nên tân tiến vốn. Tuy nhiên sau 1 thời kỳ chuyển động để đạt được những biện pháp điều chỉnh buổi giao lưu của đơn vị thì thông tin về kết quả hoạt động là rất nên thiết. Đáp ứng yêu ước này trong công tác làm việc kế toán có báo cáo kết quả khiếp doanh.

Báo cáo tác dụng kinh doanh là vẻ ngoài biểu hiện tại của cách thức tổng hợp cân đối nhằm đề đạt về kết quả buổi giao lưu của một đơn vị chức năng sau 1 thời kỳ.

Báo cáo tác dụng kinh doanh là vẻ ngoài biểu hiện của phương thức tổng hợp bằng vận kế toán cần cơ sở để lập nên báo cáo này cũng cần được phải nhờ vào tính cân đối vốn tất cả của đối tượng người sử dụng kế toán, rõ ràng áp dụng đến báo kết quả chuyển động kinh doanh là phương trình kế toán:

KẾT QUẢ (LÃI, LỖ) = lợi nhuận (THU NHẬP) – bỏ ra PHÍ

Từ phương trình trên cho thấy thêm nội dung chủ yếu phản ánh của báo cáo này đó là cho biết thêm các hoạt động vui chơi của đơn vị cho kết quả cuối cùng như thế nào (lãi tốt lỗ) sau một thời kỳ hoạt động.

Nguồn số liệu lập report kết quả khiếp doanh

Các chỉ tiêu thể hiện trong report kết quả tởm doanh là đều chỉ tiêu thời kỳ, nó thể hiện tác dụng đạt được của một đơn vị chức năng sau một thời gian vận động nhất định, vày vậy nguồn số liệu để lập nên những chỉ tiêu trong report này cũng phải gồm đặc tính tương tự.

Báo cáo công dụng kinh doanh là bề ngoài biểu hiện của cách thức tổng hợp bằng vận nên cũng thực hiện nguồn số liệu kế toán phổ biến là những sổ kế toán, tuy vậy trong khối hệ thống sổ kế toán bộc lộ kết quả hoạt động của đơn vị chỉ bao gồm nhóm tài khoản doanh thu, các khoản thu nhập và đưa ra phí.

Trong những tài khoản kế toán tài chính này kế toán thực hiện số phạt sinh của các tài khoản nhằm lập cho những chỉ tiêu khớp ứng trong báo cáo. Cụ thể trong hệ thống tài khoản kế toán công ty số phân phát sinh các tài khoản một số loại 5 đến một số loại 8 sẽ tiến hành sử dụng để lập cho report kết quả tởm doanh.

Hướng dẫn chi tiết cách lập report kết quả kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là tổng tạo nên bên bao gồm TK 511 trong kỳ báo cáo. đề xuất học kế toán ở đâu

– Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư phương pháp pháp nhân, các khoản doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ tạo nên từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ. học xuẩt nhập khẩu ở đâu tốt

– chỉ tiêu này không bao hàm các một số loại thuế con gián thu, như thuế GTGT của cả thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm môi trường và những loại thuế, tầm giá gián thu khác.

2. Những khoản sút trừ doanh thu (Mã số 02)

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là tổng gây ra Nợ chi tiết TK 521 vào kỳ báo cáo.

– tiêu chí này không bao hàm các khoản thuế con gián thu, chi phí mà công ty lớn không được hưởng đề xuất nộp NSNN do các khoản này về bản chất là các khoản thu hộ nhà nước, không phía bên trong cơ cấu lệch giá và không được coi là khoản giảm trừ doanh thu. 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (Mã số 10)

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02

4. Giá chỉ vốn hàng bán (Mã số 11)

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng phân phát sinh mặt Nợ TK 632 vào kỳ báo cáo.

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 20)

Mã số đôi mươi = Mã số 10 – Mã số 11

6. Doanh thu hoạt động tài chủ yếu (Mã số 21)

- Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là luỹ kế số phát sinh bên gồm TK 515 vào kỳ báo cáo.

7. Ngân sách tài chính (Mã số 22)

- Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số vạc sinh bên Nợ TK 635 trong kỳ báo cáo.

Xem thêm: Top 6 Phần Mềm Luyện Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Miễn Phí Trên Điện Thoại

8. Túi tiền lãi vay mượn (Mã số 23)

- Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là lũy kế số phạt sinh mặt Nợ TK 635 (chi tiết túi tiền lãi vay).

9. đưa ra phí bán sản phẩm (Mã số 25)

- Số liệu để ghi vào tiêu chí này là tổng số phát sinh bên Nợ TK 641 vào kỳ báo cáo.

10. đưa ra phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 26)

- Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh mặt Nợ TK 642 vào kỳ báo cáo.

11. Lợi tức đầu tư thuần từ vận động kinh doanh (Mã số 30)

tiêu chí này phản chiếu kết quả chuyển động kinh doanh của chúng ta trong kỳ báo cáo.

Mã số 30 = Mã số đôi mươi + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26

12. Các khoản thu nhập khác (Mã số 31)

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vào tổng tạo nên bên gồm TK 711 trong kỳ báo cáo.

– Riêng so với giao dịch thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch thân khoản thu từ những việc thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT cao hơn giá trị còn lại của TSCĐ, BĐSĐT và chi phí thanh lý.

13. Chi phí khác (Mã số 32)

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được căn cứ vào tổng vạc sinh mặt Nợ TK 811 trong kỳ báo cáo.

– Riêng so với giao dịch thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là phần chênh lệch thân khoản thu từ việc thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT nhỏ dại hơn giá chỉ trị còn sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và ngân sách thanh lý.

14. Lợi nhuận không giống (Mã số 40)

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50)

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40

16. Túi tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào tổng phạt sinh mặt Nợ TK 8211 trong kỳ báo cáo và ghi ngay số âm.

17. Chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào tổng phát sinh bên Nợ TK 8212 vào kỳ report và ghi ngay số âm.

18. Roi sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60)

Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51+ Mã số 52)

19. Lãi cơ bạn dạng trên cp (Mã số 70)

*
20. Lãi suy giảm trên cp (Mã số 71)

Lãi suy giảm trên cp được xác minh như sau

*

Tính chất của báo cáo kết quả gớm doanh

Khác cùng với Bảng cân đối kế toán luôn luôn giữ được tính bằng vận giữa tài sản và nguồn vốn ở ngẫu nhiên thời điểm nào lúc lập báo cáo, báo cáo kết quả marketing giữ được tính phẳng phiu thông qua mọt liên hệ nghiêm ngặt giữa các chỉ tiêu. Kết quả hoạt động được xác lập bằng cách liên hệ trong số những chỉ tiêu về lợi nhuận và túi tiền của đối kháng vị.

Một đặc thù nữa của report kết quả kinh doanh đó là tính thời kỳ của các chỉ tiêu, mang dù report được lập ở một thời điểm cố định nhưng cục bộ chỉ tiêu phản chiếu trong báo cáo thể hiện tác dụng tích lũy sau một thời kỳ hoạt động, thế nên khi sử dụng báo cáo này cần chăm chú đến đặc điểm này của báo cáo.

Trên đây, kế toán tài chính Lê Ánh đã tin tức đến chúng ta về câu chữ và kết cấu của report kết quả marketing và phía dẫn phương pháp lập bỏ ra tiết. Cảm ơn các bạn đã quan liêu tâm!

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên giảng dạy các khóa học tập kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán tài chính thuế trọn gói tốt độc nhất thị trường

 (Được huấn luyện và tiến hành bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)