XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, VĂN HÓA CON NGƯỜI XỨ NGHỆ, Ý CHÍ TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN; CHỦ ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, ĐƯA NGHỆ AN PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG; ĐẢM BẢO VỮNG CHẮC QUỐC PHÒNG, AN NINH
*

pgdgialoc.edu.vn


Năm 2021, Ban Dân vận TW chọn là năm “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Trong công tác dân vận thì việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) có vị trí rất quan trọng, vì thực hiệ tốt QCDC ở cơ sở sẽ đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với dân, nhất là việc ban hành các cơ chế chính sách để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội sát với thực tiễn, hợp lòng dân để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giải quyết các vấn đề liên quan đến dân và doanh nghiệp, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Nếu làm không tốt công tác QCDC ở cơ sở thì rất khó khăn cho công tác dân vận nói chung và ngược lại nếu làm tốt QCDC ở cơ sở thì công tác dân vận của hệ thống chính trị sẽ thuận lợi hơn nhiều. Từ nhận thức trên, thực hiện chủ trương về “Năm Quy chế dân chủ cơ sở” - 2021 của Ban Dân vận Trung ương Nghệ An đã triển khai một cách quyết liệt, rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh và đã đạt được những kết quả đáng trân trọng.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở


- Tỉnh đã tổ chức 23 đoàn kiểm tra đi kiểm tra “Năm Quy chế dân chủ cơ sở” - 2021 tại 21 huyên, thành, thị ủy và các địa bàn trọng điểm về giải phóng mặt bằng, các vấn đề nhân dân còn bức xúc, giải quyết đơn thư, công tác cải cách hành chính. Tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm, tổng kết năm về thực hiện QCDC ở cơ sở để đơn vị trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm tốt và học tập lẫn nhau. Công tác tuyên truyền “Năm Quy chế dân chủ cơ sở” - 2021 được đẩy mạnh. Đến nay đã có 45 tin bài và 25 phóng sự về các hoạt động QCDC cơ sở; phối hợp với Báo Nghệ An mở chuyên mục “Dân vận chính quyền - Quy chế dân chủ cơ sở” trên Báo điện tử Nghệ An đã có hàng chục tin bài được đăng tải. Năm 2021, toàn tỉnh đã xây dựng được 91 điểm sáng về thực hiện QCDC cơ sở.

Xem thêm: Cách Nạp Mbr Cho Ổ Cứng Bằng Hiren Boot, Hướng Dẫn Nạp Mbr Và Pbr Cho Ổ Cứng

- Về xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có 300/411 xã đạt chuẩn NTM được UBND tỉnh công nhận, chiếm 73%, trong đó có 6 xã thuộc huyện nghèo 30a; 2 xã biên giới; có 41 xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; 119 xã có đông đồng bào giáo dân; có 2 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Có 6 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM (TP Vinh, Thị xã Thái Hoà, huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành, huyện Nghi Lộc và Thị xã Hoàng Mai); 898 thôn/bản đạt chuẩn Nông thôn mới (trong đó có 730 thôn/bản thuộc các xã đạt chuẩn và 168 thôn/bản không thuộc xã đạt chuẩn). Năm 2021 có 02 huyện đăng ký về đích nông thôn mới là huyện Đô Lương và Thanh Chương.

- Các cơ quan, đơn vị đã gắn thực hiện QCDC với việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được 6.805 biên chế công chức, viên chức cấp tỉnh và huyện; các cơ quan, đơn vị, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện giảm được 3 chi cục, 21 phòng (cơ quan khối đảng cấp tỉnh giảm 9 phòng, cơ quan khối chính quyền giảm 8 phòng, cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh giảm 4 phòng); đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 232 đơn vị.