Nhân sựlà gì?Quản trị nhân sựlà gì và tầm quan trọng của công tác này với doanh nghiệp ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc để có thể viết được mộtBáo cáo thực tậpquản trị nhân sựchuẩn nhất!

Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng. Quản trị nhân sự có mặt trong bất kì một tổ chức hay doanh nghiệp nào, đồng thời có mặt ở tất cả các phòng ban, đơn vị. Quản trị nhân sự là một hoạt động của quản trị doanh nghiệp, là quá trình tổ chức nguồn lao động cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn phân bố sử dụng nguồn lao động một cách khoa học và có hiệu quả trên cơ sở phân tích công việc, bố trí lao động hợp lý.

Bạn đang xem: Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực


Nội dung chính


I. 10 mẫu báo cáo thực tập quản trị nhân sự mới nhấtII. Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự7. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sựIII. Môi trường quản trị nhân sựIV. Thực hành viết báo cáo thực tập quản trị nhân sự

I. 10 mẫu báo cáo thực tập quản trị nhân sự mới nhất

1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty xe đạp – xe máy Đống Đa Hà Nội

Báo cáo đã lựa chọn thực hiện đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty xe đạp – xe máy Đống Đa Hà Nội”.

*
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty xe đạp – xe máy Đống Đa Hà Nội

Download tài liệu

*

Download tài liệu

3. Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Bắc Hưng

Báo cáo thực tập đã thực hiện nghiên cứu để viết về đề tài Vấn đề quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Bắc Hưng.

*
Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Bắc Hưng

Download tài liệu

4. Thực tiễn quản trị nhân sự và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Đây là báo cáo thực hiện đề tài Thực tiễn quản trị nhân sự và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

*
Thực tiễn quản trị nhân sự và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Download tài liệu

*

Download tài liệu

6. Thực trạng quản trị nhân sự tại Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam

Thực trạng quản trị nhân sự tại Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam là đề tài đã được bạn sinh viên chọn lựa để thực hiện báo cáo thực tập của mình.

*
hực trạng quản trị nhân sự tại Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam

Download tài liệu

7. Thực trạng quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Formach

Báo cáo trên đã chọn lựa đề tài Thực trạng quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Formach để nghiên cứu và đi sâu vào tìm hiểu.

*
Thực trạng quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Formach

Download tài liệu

8. Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Chi nhánh Đào tạo và Cung ứng lao động Quốc tế – Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8

Báo cáo đã thực hiện nghiên cứu Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Chi nhánh Đào tạo và Cung ứng lao động Quốc tế – Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8.

*
Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Chi nhánh Đào tạo và Cung ứng lao động Quốc tế – Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8

Download tài liệu

9. Công tác quản trị nhân sự tại Công ty sản xuất XNK Ninh Bình

Báo cáo tốt nghiệp này đã thực hiện đề tài nghiên cứu Công tác quản trị nhân sự tại Công ty sản xuất XNK Ninh Bình.

*
Công tác quản trị nhân sự tại Công ty sản xuất XNK Ninh Bình

Download tài liệu

10. Một số biện pháp nhằm đổi mới công tác quản trị nhân sự tại Công ty Điện lực Hà Nội

Đây là báo cáo tốt nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu Một số biện pháp nhằm đổi mới công tác quản trị nhân sự tại Công ty Điện lực Hà Nội.

*
Một số biện pháp nhằm đổi mới công tác quản trị nhân sự tại Công ty Điện lực Hà Nội

Download tài liệu

101++ mẫu báo cáo thực tập quản trị nhân sự hot nhất năm 2020

*
Nhân sự là một trong các nguồn lực quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp nào.

II. Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự

1. Nhân sự là gì?

Nhân sự là một trong các nguồn lực quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Vấn đề nhân sự luôn được đặt lên làm mối quan tâm hàng đầu trong mọi tổ chức.

2. Quản trị nhân sự là gì?

Quản trị nhân sự là sự phối hợp một cách tổng thể các hoạt động hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tài nguyên nhân sự thông qua tổ chức, nhằm đạt được mục tiêu chiến lược và định hướng viễn cảnh của tổ chức.

Tài nguyên nhân sự là tất cả các cá nhân tham gia vào bất cứ hoạt động nào của tổ chức.Tổ chức có thể lớn nhỏ, đơn giản hay phức tạp, là chính trị hay tranh cử.Công tác quản trị nhân có tại khắp mọi phòng ban.

Quản trị nhân sự là một hoạt động vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật. Vì đây là một lĩnh vực gắn bó nhiều đến văn hóa tổ chức và chứa đựng nhiều giá trị nhân văn hơn bất cứ một lĩnh vực quản trị nào khác.

3. Mục tiêu của quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự nhằm phục vụ:

Khách hàng: Quản trị nhân sự định hướng thị trường.Cổ đông: Quản trị nhân sự định hướng lợi nhuận.Nhân viên: Quản trị nhân sự định hướng nhân bản.Môi trường: Quản trị nhân sự định hướng sinh thái.

Mục tiêu của việc quản trị nhân sự cần định hướng theo tầm nhìn chiến lược, tài nguyên nhân viên và chức năng nhân sự.

Để phục vụ nhân viên, nhà quản trị cần giúp nhân viên đạt được mục tiêu cá nhân của họ bằng cách:

Đo lường sự thỏa mãn trong công việc (mức độ cảm thấy tích cực hay tiêu cực với công việc).Thông qua sự gắn bó tích cực của nhân viên.Cung cấp cho nhân viên môi trường làm việc tốt.

Xem thêm: Bến Xe Cầu Rào Đi Mỹ Đình Hà Nội, +13 Xe Hà Nội Hải Phòng

Để quản trị tốt nhân sự, nhà quản trị cần phải chú ý khái niệm chất lượng cuộc đời làm việc, chất lượng cuộc sống toàn diện của nhân sự.

Báo cáo thực tập quản lý nhân sự mới nhất 2020

Báo cáo thực tập công ty du lịch

4. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự

Lực lượng nhân sự của mỗi tổ chức chính là yếu tố giúp nhận biết một doanh nghiệp hay tổ chức có đang hoạt động tốt hay không. Quản trị nhân sự theo đó có vai trò thiết yếu đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Các nhà quản trị là người đề ra các chính sách, chủ trương có tính chất định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp.Quản trị nhân sự góp phần vào việc giải quyết các mặt kinh tế xã hội của vấn đề lao động.Quản trị là một thành tố quan trọng của chức năng chính trị, nó có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ chức.Quản trị nhân sự dù không hoạt động nhiều trên bề nổi nhưng lại quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Các nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự là một hoạt động của quản trị doanh nghiệp, là quá trình tổ chức nguồn lao động cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn phân bố sử dụng nguồn lao động một cách khoa học và có hiệu quả trên cơ sở phân tích công việc, bố trí lao động hợp lý.

Quản trị nhân sự trên cơ sở xác định nhu cầu lao động để tiến hành tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nhân sự, đánh giá nhân sự thông qua việc thực hiện công việc.

Nội dung của quản trị nhân sự:

Phân tích công việc: Xác định nội dung đặc điểm từng công việc, đánh giá tầm quan trọng của từng công việc, đánh giá tầm quan trọng và đưa ra các yêu cầu cần thiết với người thực hiện.Tuyển dụng nhân sự: Chiêu mộ và chọn ra những người có khả năng thực hiện công việc.Đào tạo và phát triển nhân sự: Giúp người lao động xác định được mục tiêu của mình, tạo môi trường thuận lợi để người lao động làm việc tốt.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự: Nhằm kích thích người lao động nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp.

6. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự

Thay đổi nhân thức về giá trị.Thay đổi trong môi trường kinh tế.Thay đổi trong môi trường lao động.Thay đổi trong môi trường công nghệ.Nhược điểm của doanh nghiệp không thành công.Ưu điểm các doanh nghiệp thành công.

7. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự

a. Khái niệm

Hiệu quả quản trị nhân sự của doanh nghiệp là hiệu quả phản ánh kết quả thực hiện các mục tiêu về nhân sự mà chủ thể đặt ra trong một giai đoạn nhất định trong quan hệ với chi phí để có được kết quả đó.

b. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự

Hiệu quả quản trị nhân sự của doanh nghiệp được đánh giá thông qua một hoặc một số chỉ tiêu nhất định. Những chỉ tiêu hiệu quả này phụ thuộc chặt chẽ vào các mục tiêu hoạt động của các chủ thể hiệu quả.

Các mục tiêu đó thường là những mục tiêu sau đây:

Chi phí cho lao động nhỏ nhất.Giá trị lợi nhuận do người lao động tạo ra lớn nhất.Đạt được sự ổn định nội bộ, tạo việc làm đầy đủ cho người lao động và không có tình trạng thừa lao động.Người lao động làm đúng ngành nghề đã được học.Nâng cao chất lượng lao động.Tăng thu nhập của người lao động.Đảm bảo công bằng giữa những người lao động.Đảm bảo sự đồng thuận của người lao động.Thái độ chấp hành và trung thành của người lao động đối với doanh nghiệp.

Top 10 mẫu báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự hot nhất năm 2020

III. Môi trường quản trị nhân sự

1. Môi trường bên ngoài

Khung cảnh về kinh tế.Dân số và lực lượng lao động.Luật lệ nhà nước: Trong đó luật lao động có tác động mạnh nhất.Văn hóa xã hội: Phải có chuẩn mực, đồng thời sự thay đổi về lối sống trong xã hội ảnh hưởng đến cấu trúc trong tổ chức.Đối thủ cạnh tranh: Biết tìm cách để thay đổi chế độ chính sách giữ nhân viên (cải tiến môi trường làm việc, phúc lợi)Ảnh hưởng của khoa học kỹ thuật ngày nay.Ảnh hưởng bởi khách hàng.Ảnh hưởng bởi chính quyền và đoàn thể.

2. Môi trường bên trong

Sứ mạng, mục tiêu phát triển của tổ chức: Các bộ phận dựa vào đó để định hướng cho bộ phận mình.Chính sách, chiến lược của tổ chức: Chính sách là chỉ nam hướng dẫn, ảnh hưởng đến hành xử của các cấp quản trị.Bầu không khí văn hóa của công ty.Cổ đông của tổ chức: Có sức ảnh hưởng đến hội đồng quản trị công ty.

IV. Thực hành viết báo cáo thực tập quản trị nhân sự

Để viết được một bản báo cáo thực tập quản trị nhân sự hoàn chỉnh nhất, bạn cần thiết phải tìm hiểu và chuẩn bị đầy đủ những thông tin sau:

Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự.Thực trạng hệ thống và quy trình quản trị nhân sự của cơ sở thực tập.Những nội dung công việc đã được giao cho trong kỳ thực tập.Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hơn hệ thống quản trị nhân sự tại cơ sở thực tập.

Bản báo cáo thực tập kế toán xác định kết quả kinh doanh

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất về Quản trị nhân sự để giúp bạn bước đầu lên kế hoạch xây dựng một báo cáo thực tập quản trị nhân sự. Ngoài ra, 123doc luôn sẵn sàng cung cấp cho bạn những thông tin, tài liệu chất lượng để nghiên cứu chuyên sâu và hoàn thành thật xuất sắc báo cáo thực tập của mình.