Mẫu biên phiên bản họp hội đồng quản trị

Mẫu biên bạn dạng họp hội đồng cai quản trị là mẫu biên phiên bản được lập ra khi có cuộc họp hội đồng quản lí trị của người sử dụng cổ phần được diễn ra. Mẫu mã biên bản ghi lại nội dung, diễn biến của cuộc họp, chủ tọa cuộc họp, thành phần tham dự, đông đảo ý kiến bàn luận của các thành viên, biểu quyết bỏ phiếu..... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và mua về chủng loại biên phiên bản họp hội đồng quản lí trị trên đây.

Bạn đang xem: Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần

Mẫu biên phiên bản họp hội đồng thành viên

Biên phiên bản họp Hội đồng dân chúng tỉnh (huyện, xã)

Biên bản họp hội đồng thi đua tâng bốc - chủng loại số 2

Mẫu biên bản họp hội đồng quản lí trị


Nội dung cơ bản của mẫu mã biên bạn dạng họp hội đồng cai quản trị như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN… -----------------

Số: .....................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ********

Địa danh, ngày ___ mon ___ năm ____

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ........

(V/v ………………..)

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ................................................................................

Địa chỉ trụ sở công ty: …………………........................................................................

Hội đồng quản lí trị doanh nghiệp Cổ ……………tổ chức họp theo sự triệu tập của chủ tịch Hội đồng quản lí trị là ông ………………..

Chủ toạ cuộc họp: Ông …………….............................................................................

Thư cam kết cuộc họp: Bà ………………............................................................................


Thành phần tham gia cuộc họp cầm thể:

1. Ông Nguyễn Văn A – cổ đông công ty, thành viên hội đồng cai quản trị

2. Ông Nguyễn Văn B – cổ đông công ty, thành viên hội đồng cai quản trị

3. Bà Nguyễn Thị C – người đóng cổ phần công ty, member hội đồng quản trị

4. Ông Nguyễn Văn D - cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản lí trị

Theo dụng cụ tại mức sử dụng Doanh nghiệp 2005, Hội đồng cai quản trị có đủ điều kiện triển khai theo phương pháp của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị: ……………………....................................

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Công ty toạ cuộc họp, Ông Nguyễn Văn A phát âm dự thảo ra quyết định ........................ Với nội dung ví dụ như sau:

...............................................................................................................................

Xem thêm:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

II. Thảo luận.

...............................................................................................................................


...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

III. Biểu quyết

Các member Hội đồng cai quản trị biểu quyết độc nhất vô nhị trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Tán thành: 100% cổ đông dự họp đống ý tương đương 100% phiếu biểu quyết.

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

Biên bản này được đọc lại trên Đại hội cùng được tổng thể Hội đồng nhất trí thông qua.