Mẫu biên bản kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định như thế nào? Trường hợp nào cần phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin cụ thể về các thắc mắc trên.

Bạn đang xem: Biên bản kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm


*
Mẫu biên bản kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Nội dung kiểm traan toàn thực phẩm

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

– Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Giấy chứng nhận cơ sở đạt ISO, HACCP (Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) và tương đương;

– Hồ sơ đối với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Giấy xác nhậnnội dung quảng cáo;

– Hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở về điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quy trình sản xuất, chế biến; vận chuyển và bảo quản thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm thực phẩm; các quy định khác có liên quan đến cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm;

– Nội dung ghi nhãn sản phẩm thực phẩm:

– Việc thực hiện kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm;

– Việc thực hiện các quy định về quảng cáo thực phẩm (đối với cơ sở có quảng cáo thực phẩm);

– Kiểm tra các giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu (đối với cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm nhập khẩu);

– Lấy mẫu kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết. Việc lấy mẫu kiểm nghiệm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố:

– Kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thuộc diện cấp giấy), Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

– Kiểm tra hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở về điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quy trình sản xuất, chế biến; thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm của nhân viên; vận chuyển và bảo quản thực phẩm; nguồn nước; nguồn gốc xuất xứ đối với thực phẩm và nguyên liệu dùng để sản xuất, chế biến thực phẩm; lưu mẫu; các quy định khác có liên quan;

– Lấy mẫu thức ăn, nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết.

3. Kiểm tra đột xuấtcơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong trường hợp nào?

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra về an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra đột xuất trong các trường hợp sau:

– Khi có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm; các đợt kiểm tra cao điểm và yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên;

– Khi có cảnh báo của tổ chức trong nước, nước ngoài và các tổ chức quốc tế liên quan đến an toàn thực phẩm;

– Theo phản ảnh của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến an toàn thực phẩm.

Cơ quan kiểm tra không phải thông báo trước việc kiểm tra cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

4. Mẫu biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

(Kèm theoThông tư số 48/2015/TT-BYTngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRAĐOÀN KIỂM TRA…………——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
Số: /BB-…..

Xem thêm: Những Bài Hát Tiếng Anh Hay Nhất Cho Trẻ Em Có Phụ Đề Chọn Lọc Hay Nhất!

…….., ngày …. Tháng …. Năm …..

BIÊN BẢN

KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM

Thực hiện Quyết định số /QĐ-…. Ngày …. Tháng … năm …. Của …. Về việc kiểm tra an toàn thực phẩm ………. Hôm nay vào hồi….. Giờ…. Ngày …. Tháng …. Năm ….. Đoàn kiểm tra theo Quyết định số…….của …… tiến hành kiểm tra tại Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ……

I. Thành phần tham gia buổi làm việc

1. Đoàn kiểm tra:

(1). …………………………. Chức vụ: Trưởng đoàn

(2). …………………………. Thành viên

(3). ………………………….

2. Đại diện cơ sở được kiểm tra:

(1). …………………………. Chức vụ:

(2). ………………………….

3. Với sự tham gia của (nếu có):

(1). …………………………. Chức vụ:

(2). ………………………….

II. Nội dung và kết quả kiểm tra

1. Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số: ……………

– Số người lao động: ………….. Trong đó: Trực tiếp: ……………… Gián tiếp: …………

– Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: ………

– Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm: ………

– Giấy chứng nhận cơ sở đạt ISO, HACCP và tương đương ………. (nếu có).

2. Công bố sản phẩm:

– Tổng số sản phẩm cơ sở đang sản xuất, kinh doanh: ………………

– Số sản phẩm có hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/công bố hợp quy còn hiệu lực: …

– Số sản phẩm có hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/công bố hợp quy hết hiệu lực: …

– Số sản phẩm không có giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy: …

– Các nội dung khác: ……

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho câu hỏi Mẫu biên bản kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm mà chúng tôi cung cấp đến cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể, hãy liên hệ với Công ty luật ACC để được hỗ trợ: