Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng trong những câu trả lời sau:Kết trái của biểu thức:
*
là:
*
Bài 2: Tìm x, biết:
*
Bài 3: Kết trái của biểu thức
*
là:
*
Bài 4: Tìm x, biết:
*
Bài 5: So sánh: 224 cùng 316Bài 6: Tìm x, biết:a) (x+ 5)3 = - 64 b) (2x- 3)2 = 9Bài 7: Tính:
*
Bài 8: Các tỉ lệ thành phần thức lập được từ bỏ đẳng thức: 12.đôi mươi =15.16 là:
*
Bài 9: Tìm tỉ số x/y, biết x, y thoả mãn:
*
Bài 10: Tìm x, y biết: x/y = 2/5 và x + y = 70Bài 11.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 7 chương 1

Tìm sai trái vào lời giải sau cùng sửa lại nơi sai:a. √81 = 9; √0,49 = 0,7; √0,9 = 0,3b. (√5)2 = 5; √-(13)2 = -13; √1024 = 25c. √0,01 = 0,1; √121 = 112; √100 = 10Bài 12: Tìm x ϵ Q, biết:a. x2 + 1 = 82b. x2 + 7/4 = 23/4c. (2x+3)2 = 25Bài 13. Mẹ chúng ta Minh gửi chi phí tiết kiệm ngân sách 2 triệu VND theo thể thức “gồm kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, mẹ Minc được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này.Bài 14. Theo đúng theo đồng, nhị tổ chế tạo phân chia lãi cùng nhau theo tỉ trọng 3:5. Hỏi từng tổ được phân chia bao nhiêu nếu toàn bô lãi là: 12 800 000 đồng.

Xem thêm:

Bài 15. Trong phương diện phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với những đỉnh A(3; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?Bài 16: Vẽ bên trên và một hệ trục toạ độ Oxy những đồ gia dụng thị của các hàm số:a) y = - 2x; b) y = 3x/2 c) y = -5x/2Bài 17: Chọn câu phát biểu đúng trong số câu sau:a) Hai góc đối đỉnh thì cân nhau.b) Hai góc bằng nhau mà phổ biến đỉnh thì đối đỉnh.c) Nếu nhị góc kề bù nhau thì nhì tia phân giác của chúng vuông góc với nhau.d) Nếu hai tuyến đường trực tiếp cắt một con đường thẳng máy bố thì nhị góc so le trong bằng nhau.Bài 18. Cho biết góc AOB = 120o. Trong góc AOB vẽ những tia OM cùng ON làm thế nào để cho OA vuông góc OM, OB vuông góc ON.a) Tính số đo những góc: AOM, BON.b) Chứng minh: góc NOA = góc MOBBài 19. Chọn câu tuyên bố đúng trong những câu sau:a) Trong một tam giác, quan trọng bao gồm nhị góc tội phạm.b) Góc bên cạnh của tam giác yêu cầu là góc tù hãm.c) Nếu cạnh lòng và góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân nặng này bằng cạnh đáy với góc đối lập với cạnh ấy của tam giác cân nặng tê thì nhì tam giác đó bằng nhau.d) Nếu nhị cạnh và một góc của tam giác này bằng nhị cạnh cùng một góc của tam giác cơ thì nhì tam giác kia cân nhau.Bài đôi mươi. Cho tam giác ABC cân nặng trên A. Điểm D ở trong cạnh AB, điểm E trực thuộc cạnh AC làm sao để cho AD = AE. call K là giao điểm của BE và CD. Chứng minc rằng:a. BE = CDb. Tam giác KBD bằng tam giác KCEc. AK là phân giác của góc Ad. Tam giác KBC cânBài 21. Cho tam giác ABC;
*
= 600, AB = 7centimet, BC = 15centimet.Trên cạnh BC đem điểm D sao cho
*
= 600. gọi H là trung điểm của BD.a.Tính độ nhiều năm HDb.Tính độ dài AC.c.Tam giác ABC liệu có phải là tam giác vuông tốt không?Bài 22. Viết biểu thức đại số biểu diễn:a. Hiệu của a với lập phương của b.b. Hiệu những lập phương của a với b.c. Lập phương thơm của hiệu a và b.Bài 23. Cho tam giác ABC vuông sinh hoạt A, có AB = 5cm, BC = 13. Ba đường trung đường AM, BN, CE cắt nhau trên O.a. Tính AM, BN, CE.b. Tính diện tích tam giác BOC