Toán 7 Lũy thừa của một số hữu tỉ

pgdgialoc.edu.vn biên soạn và đăng tải tài liệu Bài tập Lũy thừa của một số hữu tỉ lớp 7 bao gồm các kiến thức: định nghĩa, công thức lũy thừa và bài tập rèn luyện có hướng dẫn chi tiết mời các em học sinh cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập về lũy thừa lớp 7

Chúc các bạn học tập tốt!

A. Lí thuyết về Lũy thừa của một số hữu tỉ

- Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:

*

- Quy ước:

*

- Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ với nhau:

*

- Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của lũy thừa bị chia trừ đi lũy thừa chia:


*

- Khi tính lũy thừa của lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ lại với nhau:

*

B. Bài tập về Lũy thừa của một số hữu tỉ

I. Bài tập trắc nghiệm Lũy thừa của một số hữu tỉ

Câu 1: Viết lại giá trị của biểu thức

*
dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ

*
*
*
*

Câu 2: Giá trị của biểu thức

*
 được viết dưới dạng lũy thừa một số hữu tỉ là

*
*
*
*

Câu 3: Viết số hữu tỉ

*
dưới dạng một lũy thừa

*
*
*
*

Câu 4: Biểu thức

*
được viết lại dưới dạng
*


*
*
*
*

Câu 5: Biểu thức

*
viết dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ là:

*
*
*
*

II. Bài tập tự luận Lũy thừa của một số hữu tỉ

Câu 1: Đưa các biểu thức sau về dạng lũy thừa của một số hữu tỉ

*
*
*
*

Câu 2: Đưa các biểu thức sau về dạng lũy thừa của một số hữu tỉ

*
*
*
*

Câu 3: So sánh các giá trị:

*
*
*
*

C. Lời giải bài tập về Lũy thừa của một số hữu tỉ

Đáp án bài tập trắc nghiệm

1. C2.A3.B4.D5.A

Đáp án bài tập tự luận

Câu 1:

a.

*

b.

Xem thêm: Share Acc Cf 57 Vip Cho 50 Nick Cf Có Víp Miễn Phí Quang Vinh Cf

*

c.

*

d.

*

Câu 2:

a.

*

b.

*


c.

*

d.

*

Câu 3:

a.

*

Ta có: 10 > 9, 20 > 10

Suy ra

*

b.

*

Ta có:

*

Ta có

*

Mà 10 là số chẵn

*
sẽ giúp các em học sinh củng cố, ghi nhớ lý thuyết về lũy thừa từ đó vận dụng giải các bài toán Đại số 7 một cách dễ dàng, chuẩn bị hành trang kiến thức vững chắc trong năm học lớp 7. Chúc các em học tốt.