Các dạng so sánh thường gặp

Kiểu bài so sánh văn học yêu cầu thực hiện cách thức so sánh trên nhiều bình diện:– So sánh các tác phẩm– So sánh các đoạn tác phẩm (hai đoạn thơ hoặc hai đoạn văn xuôi)– So sánh các nhân vật văn học.– So sánh các tình huống truyện.– So sánh các cốt truyện.– So sánh cái tôi trữ tình giữa các bài thơ.– So sánh các chi tiết nghệ thuật.– So sánh nghệ thuật trần thuật…


*

Quá trình so sánh có thể chỉ diễn ra ở các tác phẩm của cùng một tác giả, nhưng cũng có thể diễn ra ở những tác phẩm của các tác giả cùng hoặc không cùng một thời đại, giữa các tác phẩm của những trào lưu, trường phái khác nhau của một nền văn học.Bạn đang xem: Cách làm bài văn so sánh 2 đoạn thơ

Cách làm bài dạng đề so sánh

Vì là một bài nghị luận nên bố cục một bài văn so sánh văn học cũng có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Tuy nhiên chức năng cụ thể của từng phần lại có những điểm khác biệt so với kiểu bài nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích thơ hay nghị luận về một đoạn trích, tác phẩm văn xuôi.

Bạn đang xem: Cách làm bài văn so sánh 2 đoạn thơ

Dàn ý khái quát

MỞ BÀI

– Dẫn dắt (mở bài trực tiếp không cần bước này)– Giới thiệu khái quát về các đối tượng so sánh

THÂN BÀI

Học sinh có thể chọn một trong hai cách sau

Cách 1:

Làm rõ đối tượng thứ nhất (bước này vận dụng kết hợp nhiều thao tác lập luậnnhưng chủ yếu là thao tác lập luận phân tích).Làm rõ đối tượng thứ 2 (bước này vận kết hợp nhiều thao tác lập luận nhưng chủ yếulà thao tác lập luận phân tích).So sánh: nét tương đồng và khác biệt giữa hai đối tượng trên cả hai bình diện nội dungvà hình thức nghệ thuật (bước này vận dụng kết hợp nhiều thao tác lập luận nhưng chủyếu là thao tác lập luận phân tích và thao tác lập luận so sánh).Lý giải sự khác biệt: thực hiện thao tác này cần dựa vào các bình diện: bối cảnh xã hội,văn hóa mà từng đối tượng tồn tại; phong cách nhà văn; đặc trưng thi pháp của thời kìvăn học( bước này vận nhiều thao tác lập luận nhưng chủ yếu là thao tác lập luận phântích).

Xem thêm: Các Món Ăn Từ Quả Bơ Ngon Nhất, Top 10 Món Ăn Được Chế Biến Từ Trái Bơ Ngon Nhất

Cách 2:

Giới thiệu vị trí, sơ lược về hai đối tượng cần so sánh.

KẾT BÀI

– Khái quát những nét giống nhau và khác nhau tiêu biểu– Có thể nêu những cảm nghĩ của bản thân.

Chuyên mục: Ngữ Văn luyện thi THPT Quốc gia Chủ đề: Dạng đề so sánh, Gợi ý | Đáp án, nghị luận văn học