Hướng dẫn lập bảng báo cáo kết quả marketing theo Thông bốn 200. Report KQHĐKD bội nghịch ánh tình hình và kết quả vận động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết trái từ hoạt động kinh doanh chủ yếu và kết quả từ các vận động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây xin hướng dẫn các bạn lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông bốn 200.

Bạn đang xem: Cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh

1. Chính sách lập bảng báo cáo kết quả sale theo Thông tứ 200 buộc phải lưu ý:

– công ty lớn khi lập bảng báo cáo kết quả vận động kinh doanh tổng vừa lòng giữa công ty lớn và đơn vị chức năng cấp dưới không có tư bí quyết pháp nhân hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp buộc phải loại trừ tổng thể các khoản doanh thu, thu nhập, giá cả phát sinh từ những giao dịch nội bộ.

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh gồm có 5 cột:

– Cột số 1: các chỉ tiêu báo cáo;

– Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;

– Cột số 3: Số hiệu tương xứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được diễn đạt chỉ tiêu trên bạn dạng thuyết minh báo cáo tài chính;

– Cột số 4: Tổng số phát sinh trong kỳ report năm;

– Cột số 5: Số liệu của năm kia (để so sánh).

2. Các đại lý lập bảng report kết quả marketing theo Thông bốn 200

– Căn cứ báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh của năm trước.

– địa thế căn cứ vào sổ kế toán tài chính tổng hợp cùng sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản tự loại5 đến loại 9.

*

Hình ảnh: cách lập bảng report kết quả kinh doanh theo thông bốn 200

3. Giải pháp lập bảng report kết quả sale theo Thông tứ 200 đối với từng chỉ tiêu.

3.1. Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ (Mã số 01):

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là luỹ kế số tạo ra bên bao gồm TK 511 trong kỳ báo cáo.

– Khi đơn vị cấp bên trên lập báo cáo tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cấp dưới không tồn tại tư phương pháp pháp nhân, các khoản doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ phát sinh từ những giao dịch nội cỗ đều cần loại trừ.

– chỉ tiêu này không bao hàm các một số loại thuế gián thu, như thuế GTGT kể cả thuế GTGT nộp theo cách thức trực tiếp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế đảm bảo an toàn môi ngôi trường và các loại thuế, phí tổn gián thu khác.(Đây là một trong những điểm không giống của báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC với báo cáo kết quả kinh doanh theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC)

3.2. Những khoản giảm trừ lệch giá (Mã số 02):

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là tổng tạo ra Nợ TK 511 đối ứng với bên Có những TK 521 trong kỳ báo cáo.

– tiêu chí này không bao gồm các khoản thuế loại gián thu, phí mà công ty không được hưởng đề xuất nộp NSNN do những khoản này về thực chất là những khoản thu hộ công ty nước, không phía trong cơ cấu lệch giá và ko được coi là khoản giảm trừ doanh thu. (Đây là 1 điểm khác của report kết quả kinh doanh theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC với báo cáo kết quả marketing theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC)

3.3. Lệch giá thuần về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (Mã số 10):

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02

3.4. Giá vốn hàng buôn bán (Mã số 11):

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số gây ra bên bao gồm TK 632 đối ứng mặt Nợ TK 911 vào kỳ báo cáo.

3.5. Roi gộp về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (Mã số 20):

Mã số trăng tròn = Mã số 10 – Mã số 11

3.6. Doanh thu vận động tài bao gồm (Mã số 21):

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là luỹ kế số phạt sinh mặt Nợ TK 515 đối ứng cùng với bên có TK911 trong kỳ báo cáo.

Xem thêm: Tả Cây Mai Ngày Tết Lớp 6 ❤️️15 Bài Văn Tả Cây Mai Ngày Tết Lớp 6 )

3.7. Giá thành tài chủ yếu (Mã số 22):

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số tạo nên bên gồm TK 635 đối ứng với bên Nợ TK911 trong kỳ báo cáo.

3.8. Ngân sách lãi vay (Mã số 23):

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào Sổ kế toán cụ thể Tài khoản 635 (chi tiết chi phí lãi vay)

3.9. Bỏ ra phí bán sản phẩm (Mã số 25):

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là tổng cộng số tạo ra bên có TK 641 đối ứng với bên NợTK 911 trong kỳ báo cáo.

3.10. đưa ra phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 26):

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số tạo ra bên bao gồm TK 642 đối ứng với mặt NợTK 911 trong kỳ báo cáo.

3.11. Lợi nhuận thuần từ vận động kinh doanh (Mã số 30):

Chỉ tiêu này đề đạt kết quả hoạt động kinh doanh của người tiêu dùng trong kỳ báo cáo.

Mã số 30 = Mã số trăng tròn + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26

3.12. Các khoản thu nhập khác (Mã số 31):

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phân phát sinh bên Nợ TK 711 đối ứng cùng với bên gồm TK 911 vào kỳ báo cáo.

– Riêng so với giao dịch thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ những việc thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT cao hơn giá trị còn lại của TSCĐ, BĐSĐT và giá cả thanh lý.

3.13. Giá cả khác (Mã số 32):

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vào tổng số tạo nên bên bao gồm TK 811 đối ứng với bên Nợ TK 911 vào kỳ báo cáo.

– Riêng đối với giao dịch thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ những việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT nhỏ tuổi hơn giá bán trị còn sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và giá thành thanh lý.

3.14. Lợi nhuận không giống (Mã số 40):

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

3.15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50):

Mã số 50 = Mã số 30 – Mã số 40

3.16. Ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện tại hành (Mã số 51):

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vào tổng số gây ra bên gồm TK 8211 đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ kế toán chi tiết TK 8211, hoặc căn cứ vào số phạt sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng với bên gồm TK 911 trong kỳ báo cáo.

3.17. Chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52):

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được căn cứ vào tổng số gây ra bên có TK 8212 đối ứng với bên Nợ TK 911 bên trên sổ kế toán cụ thể TK 8212, hoặc địa thế căn cứ vào số vạc sinh mặt Nợ TK 8212 đối ứng cùng với bên tất cả TK 911 trong kỳ báo cáo.

3.18. Roi sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (Mã số 60):

Mã số 60 = Mã số 50 – ( Mã số 51 + Mã số 52)

3.19. Lãi cơ phiên bản trên cp (Mã số 70):

Lãi cơ phiên bản trên cp = (Lợi nhuận hoặc lỗ phân chia cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ -Số trích quỹ khen thưởng, an sinh ) /Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông sẽ lưu hành vào kỳ

3.20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (Mã số 71)

Lãi suy sút trên cp được khẳng định như sau

Lãi suy sút trên cổ phiếu = (Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông thông -Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ) / (Số lượng trung bình gia quyền của cổ phiếu phổthông sẽ lưu hành trong kỳ +Số lượng cổ phiếu phổ thông dự con kiến được xây cất thêm )

4. Tải mẫu bảng báo cáo kết quả tởm doanhtheo thông tứ 200

+ Mẫuwordbảng report kết quả marketing theo thông bốn 200

+ mẫu mã excelbảng report kết quả marketing theo thông tư 200

5. Tải ứng dụng kế toán excel theo thông bốn 200

Các chúng ta chat với hỗ trợ tư vấn viên giờ hành chủ yếu để tải các file trên nha

Có thể các bạn quan tâm:

Tải thông bốn trọn cỗ thông bốn 200 - không hề thiếu gì

Cách lập bảng bằng vận kế toán theo thông tứ 200

Cách lập bảng lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo thông bốn 200

Cách lập phiên bản thuyết minh report tài bao gồm theo thông tứ 200

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, kiểm soát và chỉnh sửa sổ sách

Hướng dẫn quyết toán thuế mới nhất

Các chế độ kế toán hiện hành

Khóa kế toán tài chính tổng hợp thực hành thực tế trên hóa đơn, chứng từ thực tế, Excel, Misa, HTKK ...thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế, tính lương, trích khấu hao....lập report tài chính, quyết toán thuế cuối năm ...

*

Tặng ngay 400.000 đồng khi đăng ký trước 3 tới 5 ngày ( 200.000 tiền phương diện + 200.000 voucher)Tặng thêm 200.000 đồng xu tiền mặt khi có voucher của học viên cũ tặngTặng thêm 50.000 cho từng sinh viênTặng cẩm nang kế toán tài chính thuế rất thú vị và nhân thể lợiMiễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán tài chính in color đẹpMiễn phí khóa kĩ năng viết CV và vấn đáp xin việcMiễn phí tổn 100% tư liệu trọn khóa họcMiễn tầm giá 100% lệ tầm giá thi và cấp bệnh chỉĐược cấp bản quyền ứng dụng MISA SME trị giá bán 10.990.000đ , và ứng dụng kế toán Excel

Từ khóa: giải pháp lập bảng report kết quả marketing theo Thông tư 200, trả lời lập lập bảng report kết quả marketing theo Thông tư 200, khuyên bảo lập lập bảng report KQKD theo Thông bốn 200