Thay thay đổi kích thước đối tượng người tiêu dùng trong CAD – Lệnh Strecth

1. Phương pháp gọi lệnh thay đổi kích thước đối tượng trong CAD – lệnh Strecth

Muốn thay đổi kích thước đối tượng trong CAD ta có các cách sau:

Cách 1: từ keyboard nhập lệnh Stretch hoặc SCách 2: vào menu Modify trên thanh công cụ, chọn Stretch

Ý nghĩa: Lệnh Stretch dùng để dời, kéo giãn hoặc co ngắn những đối tượng.

Bạn đang xem: Cách sửa kích thước trong cad 2007

2. Chú ý

-AutoCAD có thể dời, kéo giãn hoặc co ngắn những đối tượng: Arcs, Elliptical arcs, Lines, Polyline segments, 2d solids, Rays, Traces, và Splines bởi phương thức lựa chọn Crossing Windows.

-Lệnh STRETCH thiết yếu hiệu chỉnh 3D solids, polyline width, hoặc con đường tiếp tuyến đường (tangent).

-Chọn các đối tượng người dùng để tiến hành lệnh STRETCH ta rất có thể dùng cách thức chọn Crossing-Windows hoặc Crossing-polygon… Những đối tượng nào giao cùng với khung hành lang cửa số (Crossing-Windows hoặc Crossing-polygon…) sẽ tiến hành kéo giãn nở ra hoặc co hẹp những đối tượng người tiêu dùng nằm trong khung cửa sổ sẽ được dời di.

-Khi thực hiện lệnh STRETCH sau thời điểm chọn điểm chuẩn ta cần đưa nhỏ trỏ chuột hướng đến phía nên STRETCH (kéo giãn nở ra hoặc co lại).

Xem thêm: Trường Đại Học Phí Đại Học Mở Hà Nội, Học Phí Đại Học Mở Hà Nội

-Tùy vào các đối tượng người tiêu dùng được chọn ta có các trường đúng theo sau:

-Các đối tượng người dùng giao cùng với khung hành lang cửa số chọn (Crossing-Windows) sẽ được kéo giãn nở ra hoặc co lại, con đường tròn cấp thiết kéo giãn ra hoặc co lại mà chỉ hoàn toàn có thể dời di.-Các đối tượng người dùng khi được kéo giãn ra hoặc thu hẹp vẫn duy trì sự dính nối những đối tượng.-Các đối tượng người tiêu dùng là đường thẳng khi kéo giãn nở ra hoặc co lại thì chiều dài sẽ cố đổi.
*
Đối tượng là cung tròn (Arc) lúc kéo giãn ra hoặc co hẹp thì nửa đường kính sẽ cầm đổi.
*

2. Sơ đồ giải pháp thực hiện lệnh thay đổi kích thước đối tượng trong CAD
*
*

3. Ví dụ

Thay thay đổi kích thước đối tượng người sử dụng trên bản vẽ:

Command: STRETCH (S)  – EnterSelect objects khổng lồ stretch by crossing-window or crossing-polygon…Select objects: Kích chọn điểm W1 (Hình 5 – b).Specify opposite corner: Kích lựa chọn điểm W2 (Hình 5 – b).Select objects: EnterSpecify base point or displacement: Kích lựa chọn điểm P (Hình 5 – b).

Specify second point of displacement or : 10 – Enter

*