Quy tắc đọc, viết ngày tháng năm sinh trong tiếng anh theo kiểu Anh- Anh và kiểu Anh- Mỹ: thứ, tháng ngày (theo số thứ tự) và cuối cùng là năm. Nhưng trong văn phong Anh- Mỹ lại ghi khác đôi chút, cụ thể bên dưới.

Bạn đang xem: Cách viết ngày tháng năm sinh bằng tiếng anh

7 ngày trong tuần (Days of week)

Monday: thứ 2Tuesday: thứ 3Wednesday: thứ 4Thursday: thứ 5Friday: thứ 6Saturday: thứ 7Sunday: chủ nhật

Chúng ta dùng giới từ "On" trước ngày trong tuầnEx: on Monday, on Tuesday...

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 8 Năm Học 2020, Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 8 Năm 2020

Ngày trong tháng (Dates)

*

12 tháng trong năm

January: tháng 1February: tháng 2March: tháng 3April: tháng 4May: tháng 5June: tháng 6July: tháng 7August: tháng 8September: tháng 9October: tháng 10November: tháng 11December: tháng 12

Chúng ta dùng giới từ "In" trước các tháng. Nếu có cả ngày và tháng chúng ta dùng giới từ "On"Ex: in January, in February... On December 3rd...

Cách viết và đọc ngày tháng năm sinh TRONG TIẾNG ANH theo kiểu Anh- Anh

Cách viết NGÀY THÁNG NĂM SINH TRONG TIẾNG ANH

Viết theo thứ tự: Thứ, tháng + ngày (số thứ tự), năm (A.E)

Ex: Wednesday, December 3rd, 2008Thứ, ngày (số thứ tự) + tháng, năm (B.E)Ex: Wednesday, 3rd December, 2008Đôi lúc chúng ta thấy người Anh, Mỹ viết ngày tháng như sau:Wednesday, December 3, 2008 (A.E)Wednesday, 3 December, 2008 (B.E)

Cách đọcNGÀY THÁNG NĂM SINH TRONG TIẾNG ANH

Thứ + tháng + ngày (số thứ tự) + năm hoặc Thứ + ngày (số thứ tự) + of + tháng + nămEx: Wednesday, December 3rd, 2008: Wednesday, December the third, two thousand and eight. Hoặc Wednesday, the third of December, two thousand and eight.Trong tiếng Anh, cách đọc và viết ngày tháng rất đa dạng và được áp dụng theo 2 văn phong: Anh-Anh hoặc Anh-Mỹ. Dưới đây là các quy tắc chung nhất về cách đọc và viết. Hãy thực hành thật nhiều để không bị lúng túng mỗi khi viết hay đọc ngày, tháng, năm bằng tiếng Anh bạn nhé.

Cách đọc viết ngày tháng theo Anh-Anh

- Ngày luôn viết trước tháng và bạn có thể thêm số thứ tự vào phía sau (ví dụ: st, th...), đồng thời bỏ đi giới từ of ở vị trí trước tháng (month). Dấu phẩy có thể được sử dụng trước năm (year), tuy nhiên cách dùng này không phổ biến.Ví dụ:o 6(th) (of) January(,) 2009 (Ngày mùng 6 tháng 1 năm 2009)o 1(st) (of) June(,) 2007 (Ngày mùng 1 tháng 5 năm 2007)- Khi đọc ngày tháng theo văn phong Anh – Anh, bạn sử dụng mạo từ xác định trước ngàyVí dụ:March 2, 2009 - March the second, two thousand and nine

Cách đọc và viết theo Anh-Mỹ

tu khoa

viết ngày tháng năm sinh bằng tiếng anhcách viết số thứ tự trong tiếng anhcach doc so thu tu trong tieng anhcach ghi ngay thang trong tieng anh