*

Xem thông tin về các thiết bị đăng nhập bằng IDApple của bạn

Nếu bạn đăng nhập vào một thiết bị bằng IDApple của mình, bạn có thể truy cập vào nội dung bạn lưu trữ trong iCloud từ thiết bị đó. Hãy xem iCloud Là Gì?


Bạn có thể xem danh sách các thiết bị, như iPhone, iPad, iPodtouch, máy Mac, AppleWatch, AppleTV (thế hệ 3 trở lên) và HomePod, đã đăng nhập bằng cùng một IDApple. Tùy thuộc vào thiết bị và nơi bạn xem danh sách, bạn có thể xem số sê-ri của thiết bị, gỡ bỏ thẻ bạn sử dụng với ApplePay, xem Sao Lưu iCloud đã được bật hay chưa và thực hiện các thao tác khác.

Bạn đang xem: Cách xem icloud trên iphone

Xem thiết bị trên iCloud.com

Bạn có thể thấy thiết bị ở trạng thái trực tuyến khi đăng nhập vào iCloud.com bằng IDApple của mình.

Trên iCloud.com, vào Cài Đặt Tài Khoản.

Trong mục ThiếtBịCủaTôi, chọn một thiết bị trong danh sách. Bạn có thể xem các thông tin sau:


Kiểu máy: Kiểu máy nằm bên dưới tên thiết bị trong danh sách thiết bị.ApplePay: Nếu bật ApplePay cho một thiết bị, bạn sẽ thấy danh sách các thẻ bạn sử dụng với ApplePay. Để gỡ bỏ các thẻ khỏi thiết bị, hãy nhấp vào Gỡ Bỏ hoặc Gỡ Bỏ Tất Cả.Số sê-ri và IMEI: Bạn sẽ thấy một phần số sê-ri hoặc IMEI của thiết bị (nếu có). Để xem số đầy đủ, hãy xem danh sách thiết bị trong app Cài Đặt trên iPhone, iPad hoặc iPodtouch, hoặc trong Tùy Chọn Hệ Thống trên máy Mac.Sao Lưu iCloud: Nếu iPhone, iPad hoặc iPodtouch đã bật Sao Lưu iCloud, bạn sẽ thấy ngày và giờ của bản sao lưu gần nhất.

Bạn có thể gỡ bỏ thiết bị khỏi danh sách thiết bị bằng cách nhấp vào

*

bên cạnh thiết bị. Nếu bạn không thấy nút Xóa, hãy nhấp vào Gỡ Bỏ Thiết Bị.

Xem thiết bị trên iPhone, iPad hoặc iPodtouch

Bạn có thể xem các thiết bị trên iPhone, iPad hoặc iPodtouch đăng nhập bằng IDApple của bạn.

Trên iPhone, iPad hoặc iPod touch, vào Cài Đặt>, rồi cuộn xuống danh sách thiết bị.

Chọn một thiết bị trong danh sách. Bạn có thể xem các thông tin sau:


Sao Lưu iCloud: Nếu thiết bị là iPhone, iPad hoặc iPodtouch, bạn sẽ thấy thông tin Sao Lưu iCloud đang bật hay tắt và ngày giờ của lần sao lưu gần nhất.Thông tin thiết bị: Bạn sẽ thấy kiểu máy, phiên bản phần mềm, số điện thoại, số sê-ri và IMEI của thiết bị, nếu có.Thiết bị tin cậy: Bên dưới mục Thông Tin Thiết Bị, bạn có thể xem thiết bị có thể nhận mã khi bạn xác minh IDApple hay không.ApplePay: Nếu bật ApplePay cho một thiết bị, bạn sẽ thấy danh sách các thẻ bạn sử dụng với ApplePay. Để gỡ bỏ các thẻ này khỏi thiết bị, hãy chạm vào Gỡ Bỏ Tất Cả Các Mục hoặc Tắt.

Xem thêm: Lý Thuyết Vật Lý 12 Ôn Thi Đại Học, Tóm Tắt Lý Thuyết Vật Lý 12 Chi

Bạn có thể gỡ bỏ thiết bị khỏi danh sách thiết bị bằng cách nhấp vào nút Gỡ Bỏ Khỏi Tài Khoản.

Xem thiết bị trên máy Mac

Bạn có thể xem các thiết bị trên máy Mac đăng nhập bằng IDApple của bạn.

Trên máy Mac của bạn, chọn menuApple

*

>Tùy Chọn Hệ Thống, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:


macOS10.15 trở lên: Nhấp vào IDApple.macOS10.14 trở xuống: Nhấp vào iCloud, nhấp vào Chi Tiết Tài Khoản, rồi nhấp vào Thiết Bị.

Chọn một thiết bị trong danh sách. Bạn có thể xem các thông tin sau:

Thông tin thiết bị: Bạn sẽ thấy kiểu máy, phiên bản phần mềm, số điện thoại, số sêri và IMEI của thiết bị, nếu có.Sao Lưu iCloud: Nếu thiết bị là iPhone, iPad hoặc iPodtouch, bạn sẽ thấy thông tin Sao Lưu iCloud đang bật hay tắt và ngày giờ của lần sao lưu gần nhất.ApplePay: Nếu bật ApplePay cho một thiết bị, bạn sẽ thấy danh sách các thẻ bạn sử dụng với ApplePay. Để gỡ bỏ các thẻ này khỏi thiết bị, hãy nhấp vào Gỡ Bỏ Tất Cả Thẻ hoặc Tắt AppleCash.

Bạn có thể gỡ bỏ thiết bị khỏi danh sách thiết bị bằng cách nhấp vào nút Gỡ Bỏ khỏi Tài Khoản.

Nếu một trong các thiết bị của bạn không được liệt kê, hãy bảo đảm rằng bạn đã đăng nhập trên thiết bị bằng IDApple.

Khi bạn gỡ bỏ thẻ khỏi ApplePay, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ sinh viên sẽ bị gỡ bỏ ngay cả khi thiết bị đang ngoại tuyến. Thẻ Phương Tiện Công Cộng Nhanh sẽ bị gỡ bỏ khi thiết bị trực tuyến vào lần tới. Để thêm lại các thẻ vào thiết bị, hãy xem bài viết từ Hỗ Trợ Apple: Manage the cards that you use with ApplePay (Quản Lý Các Thẻ Mà Bạn Sử Dụng Với ApplePay).

Bài viết liên quan