pgdgialoc.edu.vn xin gửi đến bạn đọc tuyển tập 1000 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 chọn lọc, có đáp án với các câu hỏi được biên soạn theo bài học đầy đủ các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao giúp bạn học tốt môn Địa Lí 10.

Bạn đang xem: 1000 câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10 có đáp án

*

Mục lục Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 10

(mới) Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 có đáp án năm 2021

Chương 1: Bản đồ

Chương 2: Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất

Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyền của lớp vỏ địa lí

Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí

Chương 5: Địa lí dân cư

Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế

Chương 7: Địa lí nông nghiệp

Chương 8: Địa lí công nghiệp

Chương 9: Địa lí dịch vụ

Chương 10: Môi trường và sự phát triển bền vững

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 1 (có đáp án)

Câu 1:Mặt phẳng chiều đồ thường có dạng hình học là

A. Hình nón.

B. Hình trụ.

C. Mặt phẳng.

D. Mặt nghiêng.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/5, địa lí 10 cơ bản.


Câu 2:Cơ sở phân chia thành các loại phép chiếu: phương vị, hình nón, hình trụ là

A. Do vị trí lãnh thổ cần thể hiện.

B. Do hình dạng mặt chiếu.

C. Do vị trí tiếp xúc mặt chiếu.

D. Do đặc điểm lưới chiếu.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/5, địa lí 10 cơ bản.


Câu 3:Cơ sở để phân chia mỗi phép chiếu thành 3 loại: đứng, ngang, nghiêng là

A. Do vị trí tiếp xúc của mặt chiếu với địa cầu

B. Do hình dạng mặt chiếu

C. Do vị trí lãnh thổ cần thể hiện

D. Do đặc điểm lưới chiếu

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/5, địa lí 10 cơ bản.


Câu 4:Phép chiếu phương vị sử dụng mặt chiếu đồ là:

A. Hình nón.

B. Mặt phẳng.

C. Hình trụ.

D. Hình lục lăng.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/6, địa lí 10 cơ bản.


Câu 5:Trong phép chiếu phương vị đứng mặt chiếu tiếp xúc với địa cầu ở vị trí:

A. Cực.

B. Vòng cực.

C. Chí tuyến.

D. Xích đạo.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/6, địa lí 10 cơ bản.


Câu 6:Để vẽ bản đồ vùng quanh cực người ta dùng phép chiếu

A. Phương vị ngang.

B. Phương vị đứng.

C. Hình nón đứng.

D. Hình nón ngang.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/6, địa lí 10 cơ bản.


Câu 7:Phép chiếu hình nón đứng có đặc điểm lưới chiếu

A. Vĩ tuyến là những cung tròn, kinh tuyến là những đường thẳng đồng quy ở cực

B. Vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm, kinh tuyến là những đoạn thẳng đồng quy ở cực

C. Vĩ tuyến là những vòng tròn đồng tâm, kinh tuyến là những đường thẳng

D. Vĩ tuyến là những vòng tròn, kinh tuyến là những đường thẳng đồng quy ở cực

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/7, địa lí 10 cơ bản.


Câu 8:Phép chiếu hình trụ đứng có đặc điểm lưới chiếu:

A. Vĩ tuyến, kinh tuyến là những đường thẳng song song.

B. Vĩ tuyến, kinh tuyến là những đường thẳng song song và chúng thẳng góc với nhau.

C. Vĩ tuyến, kinh tuyến là những đường cong về phía hai cực.

D. Vĩ tuyến, kinh tuyến là những đường cong về phía hai cực và vuông góc với nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/7, địa lí 10 cơ bản.


Câu 9:Phép chiếu bản đồ thế giới người ta dùng phép chiếu

A. Hình trụ đứng.

B. Hình nón đứng.

C. Phương vị đứng.

D. Hình nón ngang.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/5, địa lí 10 cơ bản.


Câu 10:Câu 10. Phép chiếu hình bản đồ là

A. Biểu thị mặt cong lên một mặt phẳng của giấy vẽ.

B. Biểu thị mặt cong của Trái Đất lên một mặt phẳng giấy vẽ.

C. Biểu thị mặt phẳng lên một mặt phẳng của giấy vẽ.

D. Biểu thị mặt phẳng lên một mặt cong của giấy vẽ.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/6, địa lí 10 cơ bản.


Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 2 (có đáp án)

Câu 1: Phương pháp kí hiệu dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm

A.phân bố theo luồng di chuyển.

B.phân bố phân tán, lẻ tẻ.

C.phân bố theo những điểm cụ thể.

D.phân bố thanh từng vùng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.


Câu 2: Trong các đối tượng địa lí dưới đây đối tượng nào được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu trên bản đồ ?

A.Đường giao thông.

B.Mỏ khoáng sản.

C.Sự phân bố dân cư.

D.Lượng khách du lịch tới.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.


Câu 3: Theo quy ước ký hiệu dùng để thể hiện đối tượng địa lí sẽ được đặt ở vị trí như thế nào trên bản đồ

A.Đặt vào đúng vị trí của đối tượng địa lí.

Xem thêm: 70+ Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Buồn Đúng Với Tâm Trạng Của Bạn

B.Đặt phía dưới vị trí của đối tượng địa lí.

C.Đặt bên trái vị trí của đối tượng địa lí.

D.Đặt bên phải vị trí của đối tượng địa lí.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.


Câu 4: Phương pháp kí hiệu không chỉ xác định vị trí của đối tượng địa lý mà còn thể hiện được

A.khối lượng cũng như tốc độ di chuyển của đối tượng địa lí.

B.số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng hoặc động lực phát triển của đối tượng địa lí.

C.giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí.

D.hướng di chuyển của đối tượng địa lí.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.


Câu 5: Trên bản đồ, khi thể hiện mỏ sắt người ta dùng kí hiệu Δ , đây là dạng ký hiệu nào?

A.Kí hiệu tập thể.

B.Kí hiệu chữ.

C.Kí hiệu tượng hình.

D.Kí hiệu hình học.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.


Câu 6: Trong phương pháp kí hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lý nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triển , người ta cùng sử dụng một loại kí hiệu nhưng khác nhau về

A.màu sắc.

B.diện tích (độ to nhỏ).

C.nét vẽ.

D.cả ba cách trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Trong phương pháp kí hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lý nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triển, người ta cùng sử dụng một loại kí hiệu nhưng khác nhau về diện tích (độ to nhỏ). Ví dụ: Nhà máy thủy điện kí hiệu ngôi sao màu xanh, nhà máy thủy điện đang xây dựng kí hiệu bằng ngôi sao màu trắng,… nhưng công suất khác nhau thì có độ to, nhỏ không giống nhau.


Câu 8: Phương pháp đường chuyển động được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm phân bố theo những điểm cụ thể

A.phân bố theo những điểm cụ thể.

B.phân bố theo luồng di chuyển.

C.phân bố phân tán, lẻ tẻ.

D.phân bố thành từng vùng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2, SGK/11 địa lí 10 cơ bản.


Câu 9: Trên trên bản đồ kinh tế xã hội các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện bằng phương pháp điều chuyển động ?

A.Đường giao thông đường sắt đường ô tô đường hàng không.

B.Các luồng di dân.

C.Đường ranh giới giữa các vùng các địa phương.

D.Tất cả đều đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2, SGK/12 địa lí 10 cơ bản.


Câu 10: Trên bản đồ tự nhiên các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện bằng phương pháp điều chuyển động

A.Đường biên giới , đường bờ biển.

B.Các dòng sông, các dãy núi.

C.Hướng gió dòng biển.

D.Tất cả đều đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2, SGK/12 địa lí 10 cơ bản.


Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 3 (có đáp án)

Câu 1: Cho biết ý nào dưới đây là không đúng ?

A.Bản đồ có tỉ lệ càng nhỏ thì phạm vi lãnh thổ thể hiện được càng lớn.

B.Bản đồ có tỉ lệ càng lớn mức độ chi tiết càng cao.

C.Bản đồ Quốc gia thường có tỉ lệ lớn hơn bản đồ thế giới.

D.Bản đồ có tỉ lệ càng nhỏ càng dễ xác định đặc điểm của các đối tượng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Bản đồ là hình thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hay cả Trái Đất từ mặt cong lên mặt phẳng giấy. Vì vậy, bản đồ có tỉ lệ càng nhỏ thì phạm vi lãnh thổ thể hiện được càng lớn nhưng mức độ chi tiết càng thấp và các loại bản đồ Quốc gia thường có tỉ lệ lớn hơn bản đồ thế giới.


Câu 2: Để tìm hiểu về chế độ nước ta của một con sông , cần phải sử dụng bản đồ nào ?

A.Bản đồ khí hậu.

B.Bản đồ địa hình.

C.Bản đồ địa chất.

D.Bản đồ nông nghiệp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Sông ngòi là hàm số của khí hậu, chính vì vậy các đặc điểm của sông ngòi do các đặc điểm của khí hậu quyết định. Để tìm hiểu về chế độ nước ta của một con sông thì cần phải sử dụng bản đồ khí hậu.


Câu 3: Loại bản đồ nào dưới đây thường xuyên được sử dụng trong quân sự ?

A.Bản đồ dân cư.

B.Bản đồ khí hậu.

C.Bản đồ địa hình.

D.Bản đồ nông nghiệp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Trong quân sự người ta thường dùng bản dồ địa hình để xây dựng các phương án tác chiến, cần lợi dụng địa hình và địa vật trong phòng thủ và tấn công,…


Câu 4: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 3 000 000, khoảng cách giữa hai thành phố đo được là 3 cm điều đó có nghĩa là trên thực tế khoảng cách giữa hai thành phố đó là

A.9 km. B.90 km. C .900 km. D.9000 km.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 3 000 000, khoảng cách giữa hai thành phố đo được là 3 cm thì trên thực tế 1cm trên bản đồ bằng 30km trên thực tế và 3cm trên bản đồ bằng 90km trên thực tế. Như vậy, trên thực tế khoảng cách giữa hai thành phố đó là 90 km.


Câu 5: Để xác định chính xác phương hướng trên bản đồ cần dựa vào

A.Các cạnh của bản đồ.

B.Bảng chú giải trên bản đồ.

C.Hệ thống kinh vĩ tuyến trên bản đồ.

D.Các đối tượng địa lí thể hiện trên bản đồ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục II, SGK/16 địa lí 10 cơ bản.


Câu 6: Để giải thích tình hình phân bố Mưa của một khu vực cần kết hợp sử dụng những bản đồ nào

A.Bản đồ khí hậu và bản đồ địa hình.

B.Bản đồ địa hình và bản đồ địa chất.

C.Bản đồ thủy văn và bản đồ địa hình.

D.Bản đồ địa chất và bản đồ thổ nhưỡng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Sự phân bố mưa chịu tác động của nhiều nhân tố như hoàn lưu gió, địa hình, dòng biển, khí áp,… và đề giải thích tình hình phân bố mưa của một khu vực thì cần kết hợp sử dụng những bản đồ khí hậu và bản đồ địa hình.


❮ Bài trướcBài sau ❯
*

Giáo dục cấp 1, 2
Giáo dục cấp 3