Tháng Tám 28, 2021Tháng Mười Một 27, 2021admin 0 CommentsGiáo Viên, Kiến Thức Chung, Tài Liệu, Tài Liệu Vòng 1

pgdgialoc.edu.vn giới thiệu bộ 302 câu hỏi trắc nghiệm luật giáo dục có đáp án. Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục được cập nhật luật mới nhất rất hữu ích đối với các bạn có nhu cầu tuyển dụng vào cơ sở giáo dục công lập hoặc thi thăng hạng viên chức giáo viên hoặc các bạn có ý định tìm hiểu về Luật giáo dục.

Khoan đã, trên website còn rất nhiều tài liệu ôn thi, các bạn có thể tìm hiểu các tài liệu ôn thi viên chức hoặc tài liệu ôn thi giáo viên khác tại đây nhé!

Giới thiệu về bộ trắc nghiệm luật giáo dục

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục này được mình tách riêng bởi tất cả các tài liệu ôn thi giáo viên đều có cả. Tuy nhiên do yêu cầu một số bạn mình soạn riêng ra một bộ độc lập để các bạn sử dụng tùy mục đích.

Trong thời gian sắp tới có thể mình sẽ soạn ra bộ 50 đề thi trắc nghiệm luật giáo dục miễn phí cho các bạn trắc nghiệm trên cơ sở đã đọc và học theo bộ tài liệu này.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm về luật giáo dục violet

Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật giáo dục được xây dựng từ Luật số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019.

Như vậy, bộ tài liệu trắc nghiệm này đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cập nhật các luật mới nhất liên quan đến Luật giáo dục cho các bạn.

Đối với bạn nào yêu cầu cao hơn, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật nhiều hơn thì các bạn tìm hiểu trọn bộ tài liệu ôn thi viên chức tại đây nhé! Bộ tài liệu gồm 1934 câu hỏi ôn trắc nghiệm kiến thức chung thi viên chức trên toàn quốc.

Một số hình ảnh về bộ tài liệu cho các bạn tham khảo trước:


*

*

*

…..

Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông là?

A. Đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề.

B. Đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định

C. Hình thức tổ chức quá trình giáo dục, đào tạo theo năm học.

D. Kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo dục trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để có thể tiếp tục học trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn.

Câu 7: Theo Luật giáo dục 2019. Niên chế là?

A. Kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo dục trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để có thể tiếp tục học trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn.

Xem thêm:

B. Đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định.

C. Đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề.

D. Hình thức tổ chức quá trình giáo dục, đào tạo theo năm học.

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. Tín chỉ là?

A. Hình thức tổ chức quá trình giáo dục, đào tạo theo năm học.

B. Đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định.

C. Kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo dục trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để có thể tiếp tục học trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn.

D. Đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề.

….


*

Hoặc các bạn có thể tham khảo bộ câu hỏi trắc nghiệm luật giáo dục qua video bên dưới nhé: