Một trong số những dạng bài bác tập thân thuộc trong tiếng anh đó là phụ thuộc vào từ cơ mà đề bài xích sẵn có, bạn học phải dùng các cấu trúc tương đương để viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa ko đổi. Trong nội dung bài viết này, hãy cùng pgdgialoc.edu.vn tò mò về cách viết cùng các kết cấu viết lại câu để xử lý dạng bài tập này nhé!


*

Các cách viết lại câu làm sao để cho nghĩa ko đổi

Bước 1: bọn họ cần đọc thật cẩn thận đề bài xích và đọc ý của câu này, cũng như lưu ý về mặt kết cấu ngữ pháp, hãy cân nhắc những từ khóa (“…not only… but also…”, “… so … that …”, …)

Bước 2: Tiếp theo, bạn học phải đọc kỹ đầy đủ từ được cho sẵn vào câu tiếp đến vận dụng những cấu tạo đã học tập để áp dụng viết lại câu có cấu tạo khác cơ mà nghĩa không đổi.

Bạn đang xem: Cấu trúc viết lại câu không thay đổi nghĩa

Bước 3: Sau khi bọn họ đã đánh giá được bí quyết để thay đổi thì bọn họ nên phát âm lại và chú ý những điểm ngữ pháp căn phiên bản như sau:

Với động từ, ta chú ý xem đã phân chia thì chưa, có cần phải chia thụ động không? gồm cần thêm hay vứt “not” không?Với danh từ, ta chăm chú xem có cần được thêm S/ES không?Với tính từ hay trạng từ bỏ ta cần chú ý có cần phải đổi khác ngược nghĩa không?

Cấu trúc viết lại câu thế nào cho nghĩa không đổi

Dưới đây, pgdgialoc.edu.vn sẽ giới thiệu cho chúng ta 30 kết cấu viết lại câu.

Cấu trúc 1

Sử dụng khi viết lại câu giờ Anh chứa những từ, nhiều từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, I can’t go khổng lồ work.

Because of the rain, I can’t go khổng lồ work.


*

(Bởi vị trời mưa, đề xuất tôi không thể đi làm được)

Cấu trúc 2

Dùng biến hóa câu trong giờ Anh có các từ, nhiều từ chỉ sự đối lập, trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, they continued khổng lồ study our lessons.

In spite of the noise, they continued to study our lessons.

(Mặc dù rất ồn ào, mà lại họ vẫn liên tiếp học cho kết thúc bài)

Cấu trúc 3

sử dụng kết cấu so that cùng such that (quá … mang lại nổi mà) đi với tính trường đoản cú hoặc danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that

Các phương pháp viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh – kết cấu so that với such that

Ví dụ: This comedy is so boring that no one wants to see it.

↔ It is such a boring comedy that no one wants khổng lồ see it.

(Vở kịch này chán tới nỗi mà lại chẳng ai mong muốn coi nó hết)

Cấu trúc 4

Cấu trúc too to (không thể) dùng thay thế sửa chữa với kết cấu enough

S + V + too + Adj. + lớn V

⇔ not + Adj. + enough + khổng lồ V

Ví dụ: Linh is too fat to wear that dress.

↔ Linh is not thin enough to wear that dress.

(Linh quá mập để có thể mặc vừa chiếc váy kia)

Cấu trúc 5

Cấu trúc so that cùng such that (quá .. Cho mức) dùng sửa chữa thay thế với cấu trúc too to (quá … tới cả không thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + to lớn V

Ví dụ: These shoes are so small that she can’t wear it.

↔ These shoes are too small for her to lớn wear.

(Mấy đôi giày này quá nhỏ bé so với cái chân của cô ấy)

It was such a difficult question that Vy couldn’t find the answer.

↔ The question was too difficult for Vy khổng lồ answer.

(Câu hỏi quá cực nhọc đến nổi không có ai trong shop chúng tôi tìm được câu trả lời)

Cấu trúc 6

Viết lại với cấu trúc find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + lớn V

Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard to live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm giác sống ở vùng quê là việc khó khăn so với mình)

Cấu trúc 7

Viết lại câu điều kiện tương đương trong giờ Anh

Câu gốcCâu viết lạiVí dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2If + mệnh đề 1, mệnh đề 2John didn’t bring his raincoat, so he got wet.↔ If John had brought his raincoat, he wouldn’t have got wet
mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2If + mệnh đề 2, mệnh đề 1Mary can’t go out because Mary doesn’t have money↔ If Mary had money, She could go out

Cấu trúc 8

Chuyển thay đổi câu If not sang trọng unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: chúng ta không được biến đổi loại câu điều kiện, chỉ được đổi khác nghĩa phủ định hay ngờ vực của câu gốc

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go out.

Unless it rains, we can go out.

(Nếu trời không mưa, chúng ta có thể đi ra ngoài)

Cấu trúc 9

Viết lại câu cùng với thì lúc này hoàn thành sang trọng thì thừa khứ solo (dùng công ty ngữ đưa ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Hung và Linh have been married for 4 years.

↔ It’s been 4 years since Hung và Linh were married.

(Đã tứ năm tính từ lúc thời điểm Hung và Linh kết hôn)

Cấu trúc 10

Chuyển thay đổi câu điều ước

Cấu trúcVí dụ
Câu mong ở tương laiwish + someone + would + bare infinitiveHe won’t come back here.↔ I wish he would come back here.(Tôi mong rằng anh ấy sẽ quay lại đây)
Câu mong ở hiện nay tạiwish + someone + V2/-edI don’t have lots of money.↔ I wish I could have lots of money.(Tôi cầu gì tôi gồm thật những tiền)
Câu cầu ở thừa khứwish + someone + had + V3/-edI didn’t say that I love her.↔ I wish I had said that I loved her.(Tôi ước gì mình có thể nói rằng tôi yêu cô ấy)

Cấu trúc 11

Chuyển đổi câu có thì bây giờ hoàn thành lấp định sang thì quá khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu trúc when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t met Mary since we left school.

The last time I met Mary was when we left school.

(Lần ở đầu cuối tôi chạm chán Mary là khi công ty chúng tôi ra trường)

Cấu trúc 12

Chuyển câu ở thì vượt khứ đơn lịch sự thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Mary started playing guitar since she was six.

↔ Mary has been playing guitar since she was six.

(Mary đã chơi guitar từ lúc cậu ấy lên 6 tuổi)

Cấu trúc 13

Cấu trúc it takes time (dành/tốn thời hạn làm gì)


*

Cấu trúc it takes time

S + V + … +

⇔ It takes/took + someone + + to V

Ví dụ: John walks lớn school in 20 minutes.

↔ It takes John đôi mươi minutes to walk to school.

(John mất 20 phút để đi bộ tới trường)

Cấu trúc 14

Dùng kết cấu it was not until … that (mãi tính đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Linh didn’t go home until she finishes all the tasks.

It was not until Linh finished all the tasks that she went home.

(Mãi tính đến khi Nam xong xong hết mọi các bước thì cậu new về nhà)

Cấu trúc 15

Các dạng cấu trúc viết lại câu đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh:

Chuyển thay đổi câu đối chiếu hơn thành so sánh nhất với ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Laos is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Laos.

(Lào là quốc gia xinh đẹp nhất theo cách nhìn của tôi ↔ Theo quan điểm của tôi, không nơi nào đẹp bằng Lào)

Chuyển thay đổi câu đối chiếu bằng thành so sánh hơn với ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as her cake.

↔ Her cake is bigger than my cake.

(Bánh của tôi không to bởi bánh của cô ý ta ↔ Bánh của cô ta to ra thêm bánh của tôi)

Cấu trúc 16

Chuyển kết cấu started/began lịch sự thì lúc này hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: He began to lớn learn English 5 years ago.

↔ He has learned/ has been learning English for 5 years.

(Anh ấy học tập tiếng Anh tự 5 năm trước)

Cấu trúc 17

Cấu trúc This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this comedy.

↔ I have never watched this comedy before.

(Tôi chưa lúc nào xem vở kịch này trước đây)

Cấu trúc 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go khổng lồ bed.

↔ It‘s (high/about) time you went to lớn bed.

(Đã cho tới lúc nhỏ đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc 19

Cấu trúc suggest that, let’s,…


*

Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao họ không đi bộ đi? ↔ cô nàng đề nghị đi ra phía bên ngoài dạo)

Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Chúng ta ở thôi!)

Cấu trúc 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu công ty độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + …It be said that + S + VPeople say that she drinks a lot of wine.↔ It is said that she drinks a lot of wine.
S + be said to + V hoặc to have V3/-edPeople say that she drinks a lot of wine.↔ She is said to lớn drink a lot of wine.

Cấu trúc 21

Sử dụng cấu trúc hardly when với no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I got home, she got up.

Hardly had I gone home when she got up.

No sooner had I gone home than she got up.

(Ngay sau khi tôi về nhà thì cô ấy đi tắm)

Cấu trúc 22

Dùng kết cấu Supposed khổng lồ V

It’s one’s duty to vì something

⇔ S + be + supposed to vì chưng something

Ví dụ: It’s your duty lớn protect me.

↔ You are supposed to protect me.

Cấu trúc 23

Sử dụng cấu trúc prefer cùng would rather

S + prefer + doing st to lớn doing st

⇔ S + would rather + vì chưng st than vì chưng st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him.

↔ I would rather stay at trang chủ than hang out with him.

(Con thà ở trong nhà còn hơn đi dạo với hắn ta)

Cấu trúc 24

Sử dụng cấu trúc would prefer với would rather

S + would prefer + sb + to lớn V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not to lớn stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Ba ko thích nhỏ thức khuya đâu)

Cấu trúc 25

Cấu trúc so that/ in order that (trong ngôi trường hợp chủ từ ở hai câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + lớn infinitive

Ví dụ: My mom turned off the TV so that we could sleep.

↔ My mom turned off the TV for us to sleep.

(Mẹ tôi tắt TV để công ty chúng tôi có thể ngủ)

Cấu trúc 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this.

Xem thêm: Top 20 Cách Hạ Ios 11 Xuống 10.3.3 Không Cần Máy Tính, Cách Hạ Ios 11 Xuống 10

There’s no point in getting upset about this.

(Chuyện kia không xứng đáng để bi tráng đâu)

Cấu trúc 27

Sử dụng kết cấu cảm thán HowWhat

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs slowly.

How slowly she runs!

(Cô ấy chạy lừ đừ quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so cute.

What a cute girl!

(Quả là một người con gái dễ thương)

Cấu trúc 28

Cấu trúc it is necessary that:

Need to V

⇔ to lớn be necessary (for sb) + khổng lồ V

Ví dụ: You don’t need lớn come here.

It’s not necessary for you to lớn come here.

(Ah không nhất thiết phải đến đây đâu)

Not… anymore

⇔ No longer + đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love you anymore.

No longer vày I love you.

↔ I no more love you.

(Em không thể yêu anh nữa)

Cấu trúc 29

Sử dụng kết cấu used to tương tự với kết cấu accustomed to

S + be accustomed lớn + V-ing/N

⇔ S + be used khổng lồ + V-ing/N

Ví dụ: My sister was accustomed to sleeping late.

↔ My sister was used to sleeping late.

(Chị gái của mình đã thân quen với bài toán ngủ muộn)

Cấu trúc 30

Dùng to infinitive sửa chữa thay thế cho kết cấu because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + to V

Ví dụ: He studies hard because he wants khổng lồ pass the exam.

↔ He studies hard to pass the exam.

(Anh ta học tập hành cần mẫn vì mong muốn đậu kỳ thi)

Bài tập có đáp án

Bài tập 1:

Rewrite the following sentences by changing the indicated component

The man was furious. (adjective)The council would not collect the rubbish. (verb)They watched a film on fish. (preposition)The train was late because of the bad traffic. (clause order)The gate was opened by a guard. (active tense)When he got home, the door was unlocked (time clause position)He cooked a pie, some potatoes, và green vegetables. (reorder list)The game was canceled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)Mary can’t go to lớn work on time because it rains so heavilyLinh oftens played kite flying when she was a childWe discuss environmental change issuesIt appears that it is rainingHe has interest in practicing aerobics in his miễn phí time

Bài tập 2:

Bài tập viết lại câu không biến đổi nghĩa

1. My father used to play soccer when he was young.

=> My father doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> Mary suggests…………………………………… …

3. Linh gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> She………………………………………… ……………

5. I last saw Linh when I was in Ho chi Minh City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. Lan got lost because she didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a six-hour drive from Phu Yen to Ho đưa ra Minh city.

=> It takes……………………………………… ……

8. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity she didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. Lam couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Bài tập 3:

Bài tập viết lại câu giữ nguyên nghĩa

Lam can’t go to work on time because it rains so heavily => ………………………………………Linh oftens played kite flying when she was a child => ………………………………………We discuss about environmental change issues => ………………………………………It appears that it is raining => ……………………………………..He has an interest in practicing aerobics in her không lấy phí time => ……………………………………..Police asked her khổng lồ identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….He always speaks no care => ………………………………………………………….He has learned English for 6 years => …………………………………………………………….She speaks softly that they can’t hear anything => …………………………………….Because he is absent from school => …………………………………………………It was an interesting comedy => …………………………………………………………….I don’t think he loves me => ……………………………………………………

Bài tập 4:

Viết lại câu nghĩa không thay đổi nâng cao

1. In his recent article, Linh pointed out all the faults in the government’s new transport policy.

In her recent article, Linh was…………………

2. The company has been reviewing their recruitment policy for the last four months.

The company’s …………………

3. I’m absolutely sure she took the money on purpose.

She couldn’t possibly…………………

4. She delayed writing his book until she had done a lot of research.

Only after…………………

5. They declared war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse…………………

6. Vy feels that she doesn’t fit with the people in the new town.

Vy feel like…………………

7. Skysrapers in the USA are on average taller than anywhere else in the world.

The average …………………

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed…………………

9. It’s more than a fortnight since anyone saw Nhi.

Nhi…………………

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 4.00 p.m on Monday, 19th December.

Complete application …………………

Bài tập 5:

Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. Lan regrets spending so much money.

Lan wish she ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I bởi after a car journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than buses.

Buses _______________________________________

5. She turned off the light, then she went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. She has been collecting stamps for six years.

She started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this town.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. She spends three hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài tập 6:

Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My father bought me a nice bike.

A nice bike ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get a suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. “Would you mind waiting for 15 minutes ?”

We __________________________________________________

5. “Where’s the best place lớn buy gifts?”

I asked him ___________________________________

6. Lam won’t lose weight if she doesn’t stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. To lớn know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered to be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon – Avon we saw Shakespeare’s birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than there used lớn be.

There didn’t __________________________________________

Đáp án bài tập

Đáp án bài 1The man was angry.The council refused to lớn collect the rubbish.They watched a film about fish.Because of the bad traffic, the train was late.A guard opened the gate.The door was unlocked when he got home.He cooked green vegetables, a pie và some potatoes.The trò chơi was canceled because of the rain.Mary can’t go lớn work on time because of heavy rain.Linh used lớn playing kite flying when Linh was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.He is interested in practicing aerobics in his miễn phí time.Đáp án bài xích 2My father doesn’t play soccer anymore.Mary suggests going fishing.I was given a dress on my birthday.She invited me for orange juice.I haven’t seen Linh since I was in Ho đưa ra Minh City.If Lan had had a map, Lan wouldn’t have gotten lost.It takes six hours to lớn drive from Phu Yen khổng lồ Ho đưa ra Minh city.The owner of the oto is thought khổng lồ be abroad.I wish she had told me about it.The rain was too heavy for Lam lớn go swimming.Đáp án bài 3Lam can’t go to work on time because of heavy rain.Linh used to lớn playing kite flying when Linh was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.He is interested in practicing aerobics in her không tính phí time.Police have her identify the other man in the next room.He is always careless about her words.It takes him 6 years khổng lồ learn English.She does not speak softly.Because of his absence from school.What an interesting comedy!At no time bởi I think he loves me.Đáp án bài xích 4In her recent article, Linh was critical of the government’s new transport policy.The company’s recruitment policy has been under đánh giá for the last four months.She couldn’t possibly have taken the money by mistake.Only after she had done a lot of research did she begin to lớn write the book.The excuse for the declaration of war was the defense of their territorial rights.Vy feel lượt thích a fish out of water in the new office.The average skyscraper in the USA is taller// higher// bagger than anywhere else in the world. Or: The average height// kích cỡ of skyscraper in the USA is greater than anywhere else in the world.Impressed as we were by the new cinema, we found it rather expensive.Nhi was last seen ( more than) a fortnight // two weeks ago.Complete application forms must be handed in// returned// received// submitted by// no later than 4.00 p.m on Monday, 19th December.Đáp án bài 5Lan wish she hadn’t spent so much moneyHow high the mountain is?I feel more tired after a train journey than after a oto journey.Buses aren’t as fast as buses.Turning off the light, she went out.There are usually lots of information in a theatre programHe started collecting stamps six years ago.People are selling more newspapers in this town.Their son was being given some presents when we came.Sorting out his stamps takes her three hours.Đáp án bài xích 6A nice bike was bought for me by my father.The company is said to lớn be in difficulty.If you sunbathe, you can get a suntan.We were asked khổng lồ wait for 15 minutesI asked him Where was the best place khổng lồ buy giftsUnless Lam stops eating much, she won’t thua trận weightIt is necessary lớn know English.Everyone considers May Day is the day of the working class.We saw the house in Stratford upon – Avon where Shakespeare was born.There didn’t use khổng lồ be heavy lorries on the road

Trên đây, pgdgialoc.edu.vn vừa hỗ trợ cho bạn cấu tạo viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không đổi cũng giống như các bài xích tập rèn luyện. Mong muốn rằng các các bạn sẽ có thêm vào cho mình những kiến thức và kỹ năng bổ ích. Chúc chúng ta học tập vui vẻ!.