Bảo toàn yếu tắc N: 2nFe(NO3)2 = nNO + nNH4+ => nFe(NO3)2 = ( 0,05 + 0,05)/2 = 0,05 (mol)

Bảo toàn nguyên tố O: 4nFe3O4 + 6nFe(NO3)2 = nNO + nH2O => nFe3O4 = 0,2 (mol)

mAl = 66,2 – mFe(NO3)2 – mFe3O4 = 66,2 – 0,05.180 – 0,2.232 = 10,8(g)

%mAl = (10,8: 66,2).100% = 16,3% sớm nhất với 15%


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam các thành phần hỗn hợp CuSO4 cùng NaCl ( công suất 100%), điện rất trơ, màng ngăn xốp), cho đến lúc nước ban đầu điện phân ở nhị điện rất thì xong điện phân, thu dược hỗn hợp X với 6,72 lít khí ( đktc) nghỉ ngơi anot. Hỗn hợp X hòa tan tối đa 20,4 gam Al2O3. Giá trị của m là


A.

Bạn đang xem: Cho 66 2 gam hỗn hợp x gồm fe3o4 fe(no3)2 al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3 1 mol khso4 loãng

25,6.


B. 50,4.


C. 51,1.


D. 23,5.


Câu 2:


Trộn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, Cu cùng CuO (trong đó nguyên tố oxi chỉ chiếm 12,82% theo khối lượng hỗn phù hợp X) cùng với 7,05 gam Cu(NO3)2, thu được các thành phần hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch đựng đồng thời HCl; 0,05 mol KNO3 với 0,1 mol NaNO3. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Z chỉ đựng muối clorua và 3,36 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí T gồm N2 với NO. Tỉ khối của T so cùng với H2 là 14,667. Mang đến Z phản ứng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, dứt các phản ứng thu được 56,375 gam kết tủa. Quý giá của m gần duy nhất với giá trị nào sau đây?


A. 30,5.


B. 32,2.


C. 33,3.


D. 31,1.


Câu 3:


Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl cùng CuSO4 (điện rất trơ, màng chống xốp, công suất điện phân 100% bỏ lỡ sự hòa tan của những khí vào nước với sự cất cánh hơi của nước) cùng với cường độ loại điện ko đổi. Công dụng thí nghiệm được ghi sinh sống bảng sau:


A. 10615.


B. 9650.


C. 11580.


D. 8202,5.

Xem thêm: Bạn Có Biết Hình Xăm Ngôi Sao Mang Ý Nghĩa Hình Xăm Ngôi Sao 5 Cánh Và Sáu Cánh


Câu 4:


Cho m gam bột Cu vào 300 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn thu được 3,44 gam chất rắn X và dung dịch Y. Mang lại 2,05 gam Zn vào dung dịch Y mang lại phản ứng trả toàn, chiếm được 5,06 gam hóa học rắn Z và dung dịch cất 1 muối hạt duy nhất. Quý hiếm của m là


A. 2,24.


B. 1,28.


C. 1,92.


D. 1,6.


Câu 5:


Điện phân dung dịch đựng m gam hỗn hợp CuSO4 cùng KCl bởi điện rất trơ, màng phòng xốp tới khi nước bắt đầu điện phân ở cả hai cực thì dừng năng lượng điện phân, thu được hỗn hợp X và 4,48 lít khí bay ra nghỉ ngơi anot (đktc). Hỗn hợp X hòa tan tối đa 15,3 gam Al2O3. Quý hiếm của m là


A. 37,8.


B. 31,4.


C. 42,6.


D. 49,8.


Câu 6:


Tiến hành năng lượng điện phân dung dịch cất Cu(NO3)2 1,2M cùng NaCl 0,8M bằng điện rất trơ đến khi trọng lượng dung dịch giảm 10,2g thì dừng điện phân. đến 0,2 mol bột fe vào hỗn hợp sau năng lượng điện phân, hoàn thành phản ứng thấy thoát ra 0,672 lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, dktc) và còn sót lại m gam hóa học rắn ko tan. Cực hiếm của m là :


A. 8,84g


B. 7,56g


C. 25,92g


D. 5,44g


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại pgdgialoc.edu.vn


*

links
thông tin pgdgialoc.edu.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


pgdgialoc.edu.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


pgdgialoc.edu.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập showroom email các bạn đăng ký để lấy lại password
rước lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


pgdgialoc.edu.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn sung sướng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
pgdgialoc.edu.vn