Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Theo đầu bài xích ta tất cả : C nằm giữa A,B (1)

Mà M,N lại là trung điểm của những đoạn AC,CB (2)

Từ (1) cùng (2) ta suy ra MC=1/2AC=1/4AB

NC=1/2BC=1/4AB

=> MC+NC=MN=1/2AB

Mà AB=50cm => MN=50:2=25(cm

Vậy MN=25cm


1.Trên tia Ox vẽ những điểm M,N,K làm thế nào để cho OM=2cm,ON=5centimet,OK=10cm

a.Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp MN,MK

b.Chứng tỏ điểm N là trung điểm của đoạn thẳng OK

c.Gọi A và B thứu tự là trung điểm của MN với NK.Tính khoảng cách thân A với B

2.Trên tia Ax mang nhì điểm B,C làm thế nào cho AB=3cm,AC=7cm.

Bạn đang xem: Cho ab=50cm,c là điểm nằm giữa a,b.gọi m,n lần lượtlà trung điểm của ac,cb.độ dài đoạn mn là (cm)

a.Tính độ dài đoạn trực tiếp BC

b.Call M là trung điểm của đoạn thẳng BC;N là trung điểm của đoạn thẳng AB.Tínhđộ lâu năm đoạn thẳng MN

c.Trên tia Ai là tia đối của tia Ax.Lấy hai điểm E cùng H làm sao để cho AE=1,5cm và AH=5cm.Hỏi A là trung điểm của đoạn trực tiếp nào? Vì sao?

3.Trên tia Ox lấy nhì điểm A với B làm sao để cho OA=4centimet,OB=8cm

a.Kể thương hiệu hai tia đối nhau gốc A

b.Điểm A có nằm giữa O cùng B không? Vì sao?

c.Điểm A tất cả là trung điểm của đoạn trực tiếp OB không? Vì sao?

4.Trên tia Ox vẽ nhị đoạn trực tiếp OM và ON thế nào cho OM=3cm,ƠN=6cm.

a.Điểm M tất cả nằm giữa nhì điểm O với N không? Vì sao?

b.So sánh OM và MN

c.Điểm M có là trung điểm của đoạn trực tiếp ON không? Vì sao?

Giải hộ nhé!!!THANKS AND LOVE


Lớp 5 Tân oán
0
0

Cho đoạn thẳng AB = 8 centimet. điện thoại tư vấn O là một điểm nằm giữa A và B làm thế nào để cho OA = 6cm, M với N theo lần lượt là trung điểm của OA với OB. Tính

a) Tính độ lâu năm đoạn OB

b) Tính độ dài những đoạn OM cùng ON

c) lúc O là trung điểm của AB với M,N theo thứ tự là trung điểm của OA với OB. Chứng tỏ M với N bí quyết những O.


Lớp 5 Toán
0
0

Cho tam giác ABC vuông tại a.đem M là trung điểm của AB,N là trung điểm của AC nối M cùng với N,biết cạnh lòng BC nhiều năm 30 cm ,cạnh AC nhiều năm trăng tròn centimet.

a,tính diện tích tam giác ABC?

b,tính độ dài đoạn MN?


Lớp 5 Tân oán
1
0

Cho tam giác ABC, call các điểm M, N thứu tự nằm trên những cạnh AB, AC làm sao cho : AB = 3 x AM, AC = 3 x AN. call I là vấn đề chính giữa của cạnh BC.

Xem thêm:

a) Chứng tỏ rằng tứ đọng giác BMNC là hình thang và BC = 3 x MN.

b) Chứng tỏ rằng các đoạn thẳng BN, CM, AI cùng cắt nhau tại một điểm.

*


Lớp 5 Tân oán
1
0

Cho tam giác ABC vuông ngơi nghỉ A, gồm cạnh AB là 24 cm, cạnh Ac là 32 cm. Điểm M vị trí cạnh AC. Từ M kẻ đường thẳng tuy vậy song với cạnh AB cắtBC tại N. Đoạn MN dài 16 cm. Tính đoạn MA???


Lớp 5 Tân oán
0
0

Cho tam giác ABC vuông ngơi nghỉ A, AB là 24 centimet, cạnh AC là 32 centimet. Điểm M nằm trong cạnh AC. Từ M kẻ con đường tuy vậy tuy nhiên với cạnh AB giảm cạnh BC trên N. Đoạn MN lâu năm 16 centimet. Tính đoạn MA.


Lớp 5 Toán thù
4
0

Tam giác ABC vuông ở A, có cạnh AB là 24 centimet, cạnh AC là 32 centimet điểm M nằm trên AC. Từ M kẻ đường thẳng song tuy nhiên cùng với AB cắt BC trên N. Đoạn MN dài 16 cm. Tính đoạn MA.


Lớp 5 Toán thù
6
0

Cho hình tam giác ABC gồm cạnh BC bằng 10 cm. call M là trung điểm của cạnh AB . Trên cạnh AC lấy N là trung điểm .Tính độ lâu năm đoạn MN !

Ai nhanh độc nhất bản thân ticks cho


Lớp 5 Toán
3
0

Cho đoạn trực tiếp AB =12 centimet. Điểm C nằm tại đoạn trực tiếp AB. Lấy D và E thứu tự là trung điểm của AC và BC.

Call I là trung điểm của DE. khi đó ID=.......... cm


Lớp 5 Toán
2
0

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Loading...

Khoá học bên trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN