Căn cứ các quy định hiện tại hành của cục GDĐT; căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021; căn cứ nhu cầu và năng lực đào tạo chuyên môn đại học, ngôi trường Đại học tập Kiến trúc tp. Hà nội thông báo tuyển chọn sinh trình độ đại học tập hệ thiết yếu quy năm 2021 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Mã trường: KTA

1.2. Các ngành/chuyên ngành, chỉ tiêu, tổ hợp môn thi/xét tuyển cùng văn bằng tốt nghiệp

a) Các ngành/chuyên ngành đào tạo, tiêu chuẩn tuyển sinh; tổ hợp môn thi/xét tuyển cùng văn bằng xuất sắc nghiệp được mô tả trong bảng bên dưới đây:


*

b) Chỉ tiêu tuyển sinh được khẳng định theo ngành hoặc theo đội ngành.Bạn sẽ xem: Đại học tập kiến trúc hà nội tuyển sinh 2018

c) Đối với sỹ tử (TS) đăng ký các ngành/nhóm ngành có nhiều hơn 01 tổ hợp xét tuyển thì các tổ vừa lòng xét tuyển được xét bình đẳng khi xác định điểm trúng tuyển. Bởi đó, TS chỉ ĐKXT bằng một tổ vừa lòng môn xét tuyển có kết quả điểm thi cao nhất.

Bạn đang xem: Đại học kiến trúc hà nội tuyển sinh 2018

d) Ngay sau khi TS xác nhận nhập học, Hội đồng tuyển sinh trường sẽ tổ chức phân ngành học cho những TS trúng tuyển chọn vào nhóm ngành dựa trên những điều khiếu nại sau: Điểm xét tuyển chọn của TS; ước vọng ngành học của TS; chỉ tiêu tuyển sinh của ngành hoặc theo đưa ra quyết định của chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường.

1.3. Phạm vi tuyển chọn sinh

Tuyển sinh vào cả nước.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN trong TUYỂN SINH

2.1. Điều kiện dự tuyển

- TS ĐKXT vào các ngành năng khiếu sở trường có tổ hợp thi/xét tuyển chọn V00, H00 phải tham dự kỳ thi năng khiếu sở trường năm 2021 bởi Trường Đại học Kiến trúc thủ đô tổ chức.

- TS phải có điểm thỏa mãn nhu cầu được ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào được giải pháp Mục 3.3 của thông báo này.

2.2. Chính sách ưu tiên: xét tuyển chọn thẳng; ưu tiên xét tuyển

- chính sách ưu tiên theo đối tượng người tiêu dùng và ưu tiên theo khu vực trong tuyển sinh được thực hiện theo phương tiện tại các khoản 1, khoản 4 và khoản 5 Điều 7 của quy chế tuyển sinh của cục GDĐT.

- Đối tượng tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển được triển khai theo Mục 3.1.8 của Đề án tuyển chọn sinh trình độ đại học năm 2021 của ngôi trường Đại học phong cách xây dựng Hà Nội (gọi tắt là Đề án tuyển sinh).

- tiêu chuẩn tuyển thẳng về tối đa bằng 10% tiêu chí tuyển sinh các ngành.

- chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển buổi tối đa bằng 5% tiêu chuẩn tuyển sinh những ngành.

- Quy trình, thời tiến hành xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển chọn được triển khai theo quy định của cục GDĐT cùng thông báo ở trong phòng trường.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH; ĐIỂM XÉT TUYỂN; NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO

3.1. Cách làm tuyển sinh

a) Xét tuyển phụ thuộc vào điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021: Áp dụng so với các nhóm ngành/ngành/chuyên ngành không có môn thi năng khiếu trong tổng hợp xét tuyển;

b) Xét tuyển bằng công dụng học tập của 05 học kỳ thứ nhất bậc thpt của TS: Áp dụng đối với các ngành/chuyên ngành thuộc đội ngành KTA04, chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị, siêng ngành quản lý dự án xây dựng và ngành technology kỹ thuật vật liệu xây dựng; 

c) Xét tuyển chọn thẳng: Áp dụng đối với các thí sinh trực thuộc diện xét tuyển chọn thẳng theo mức sử dụng tại khoản b Mục 3.1.8 của Đề án tuyển chọn sinh.

d) Thi tuyển chọn kết hợp với xét tuyển so với các ngành/chuyên ngành năng khiếu (có mã xét tuyển KTA01, KTA02, KTA03, 7210403, 7210404): Thi tuyển chọn bằng những môn thi năng khiếu phối hợp với hiệu quả điểm thi một vài môn văn hoá của TS trong Kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021:

- Đối với những nhóm ngành KTA01, KTA02 (tổ đúng theo xét tuyển chọn V00): phối kết hợp thi tuyển bởi môn thi Vẽ thẩm mỹ với điểm thi những môn Toán cùng Vật lý của TS trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

- Đối với nhóm ngành KTA03 và các ngành 7210403, 7210404 (tổ đúng theo xét tuyển chọn H00): phối kết hợp thi tuyển bằng những môn thi Hình họa thẩm mỹ và bố cục trang trí màu sắc với điểm thi môn Ngữ văn của TS trong kỳ thi giỏi nghiệp THPT;

* đơn vị trường có sử dụng kết quả miễn thi bài xích thi Anh Văn nhằm xét tuyển; có bảo giữ điểm thi THPT tổ quốc năm 2019 và điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2020; không bảo lưu giữ điểm thi các môn năng khiếu;

* TS trúng tuyển các ngành con kiến trúc, chuyên Xây dựng dân dụng và công nghiệp, nếu bao gồm nguyện vọng và thỏa mãn nhu cầu được những điều kiện về điểm xét tuyển, trình độ ngoại ngữ theo quy định của nhà trường sẽ được tham gia xét tuyển vào những lớp K+ (ngành con kiến trúc) hoặc X+ (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp).

3.2. Điểm xét tuyển

a) Đối cùng với TS không sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông để xét tuyển, điểm xét tuyển (Đxt) được xác minh như sau (làm tròn đến hai chữ số thập phân):

Đxt = Đt + Đưt

Trong đó:

- Đt là tổng điểm những môn theo thang điểm 10 trong tổ hợp xét tuyển (đã nhân hệ số môn chính);

Đối với những ngành có tổng hợp xét tuyển V00, Đt có giá bán trị lớn số 1 là 40 (môn Vẽ thẩm mỹ nhân hệ số 2,0); so với các ngành còn lại, Đt có giá trị lớn số 1 là 30.

- Đưt là điểm ưu tiên, được xác định như sau:

+ Đối với những ngành có tổng hợp xét tuyển chọn V00, điểm ưu tiên Đưt được xác minh như sau:

Đưt = (Đkv + Đđt) × 40/30

+ Đối với các ngành còn lại: Đưt = Đkv + Đđt

Với Đkv, Đđt lần lượt là Điểm ưu tiên theo khu vực và Điểm ưu tiên theo đối tượng, được khẳng định theo quy chế tuyển sinh của bộ GDĐT.

b) Đối với TS sử dụng công dụng học tập trung học phổ thông để xét tuyển, điểm xét tuyển được xác định phụ thuộc vào điểm vừa đủ chung của những môn trong tổng hợp xét tuyển thuộc 05 học kỳ trước tiên bậc THPT, như sau (làm tròn mang lại hai chữ số thập phân):

Đxt = ĐTBmôn 1 + ĐTBmôn 2 + ĐTBmôn 3 + Đưt

Trong đó:

- ĐTBmôn 1, ĐTBmôn 2, ĐTBmôn 3 lần lượt là vấn đề trung bình cùng của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển chọn (với thứ tự môn được xếp theo chính sách ở Mục 1.2 thông báo này) trong 5 học tập kỳ trước tiên bậc THPT, được xem theo công thức sau:

ĐTBmôn = (Đhk1 + Đhk2 + Đhk3 + Đhk4 + Đhk5)/5

với: Đhk1 là điểm của học kỳ 1 lớp 10; Đhk2 là điểm của học tập kỳ 2 lớp 10; Đhk3 là điểm của học tập kỳ 1 lớp 11; Đhk4 là điểm của học kỳ 2 lớp 11; Đhk5 là điểm của học kỳ 1 lớp 12;

- Đưt là điểm ưu tiên, được xác minh theo điểm a Mục 3.2 của thông báo này.

3.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

a) Đối với các tổ phù hợp xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT: nhà trường sẽ thông tin ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng nguồn vào trên trang tin tức điện tử ở trong phòng trường trên địa chỉ http://www.hau.edu.vn và bên trên trang thông tin tuyển sinh của Trường tại địa chỉ http://tuyensinh.hau.edu.vn trước khi TS điều chỉnh nguyện vọng.

Xem thêm: Oppo F1S Giá Bao Nhiêu Tiền, Oppo Chính Thức Ra Mắt F1S Tại Việt Nam Giá Bán 5

Nếu dùng công dụng thi được bảo lưu từ kỳ thi THPT nước nhà năm 2019 hoặc thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020 để xét tuyển năm 2021, TS phải bao gồm điểm xét tuyển của năm 2021 to hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của nhóm ngành hoặc ngành nhưng TS đã đk xét tuyển chọn của năm khớp ứng (năm 2019 hoặc năm 2020). Điều khiếu nại này không áp dụng cho TS đăng ký những ngành năng khiếu thuộc những tổ thích hợp xét tuyển V00, H00.

b) Đối với các tổ phù hợp xét tuyển chọn của thủ tục xét tuyển chọn dựa vào kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT, và để được ĐKXT, TS phải bảo đảm an toàn đáp ứng không thiếu thốn các điều kiện sau:

- Tổng điểm trung bình cùng 3 môn trong tổ hợp xét tuyển chọn (ĐTBmôn 1 + ĐTBmôn 2 + ĐTBmôn 3) phải to hơn hoặc bởi 18,0 điểm;

- Điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển thuộc học kỳ 1 lớp 11 (Đhk3), học tập kỳ 2 lớp 11 (Đhk4), học tập kỳ 1 lớp 12 (Đhk5) phải to hơn hoặc bởi 5,0 điểm.

c) Đối với những tổ vừa lòng xét tuyển bao gồm môn thi năng khiếu

- những môn thi văn hóa: Theo chính sách tại điểm a Mục 3.3 thông báo này.

- những môn thi năng khiếu:

+ tổng hợp xét tuyển chọn V00: Môn Vẽ mỹ thuật bao gồm hai bài xích thi Vẽ thẩm mỹ 1 (MT1) với Vẽ thẩm mỹ 2 (MT2) được chấm theo thang điểm 5.

Điểm môn Vẽ mỹ thuật được xem như sau:

Điểm môn Vẽ mỹ thuật = Điểm bài xích thi Vẽ thẩm mỹ 1 + Điểm bài xích thi Vẽ mỹ thuật 2.

Điểm môn Vẽ mỹ thuật sau khi nhân thông số 2,0 phải đạt về tối thiểu và để được xét tuyển như sau:

8,00 so với TS thuộc khu vực 1 (KV1);

9,00 đối với TS thuộc quanh vùng 2, khu vực 2 – nông xóm (KV2, KV2-NT);

10,00 so với TS thuộc khu vực 3 (KV3).

+ Tổ thích hợp xét tuyển chọn H00: nhì môn thi năng khiếu sở trường là Hình họa mỹ thuật (H1) và bố cục trang trí color (H2) được chấm theo thang điểm 10. Tổng điểm hai môn này không nhân hệ số phải đạt buổi tối thiểu sẽ được xét tuyển như sau:

8,00 đối với TS trực thuộc KV1;

9,00 so với TS ở trong KV2, KV2-NT;

10,00 đối với TS trực thuộc KV3.

IV. HỒ SƠ ĐKDT/ĐKXT; THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU

4.1. Thủ tục và hồ sơ ĐKDT/ĐKXT

Để xét tuyển lần 1, nếu TS dùng tác dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 nhằm ĐKXT vào Trường, nộp hồ sơ ĐKDT xuất sắc nghiệp THPT, ĐKXT đh và lệ giá tiền ĐKXT theo quy định của cục GDĐT. Trong các đợt xét tuyển bổ sung (nếu có), TS thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo qui định của trường Đại học phong cách xây dựng Hà Nội.

Để ĐKDT/ĐKXT vào trường ĐH phong cách xây dựng Hà Nội, TS phải nộp Phiếu ĐKDT/ĐKXT mang lại Nhà trường tùy theo phương thức xét tuyển nhưng mà TS lựa chọn. Rõ ràng như sau:

a) TS ĐKDT/ĐKXT những ngành năng khiếu sở trường nộp Phiếu ĐKDT theo mẫu mã ở Phụ lục 1; nếu dùng hiệu quả thi môn văn hoá được bảo giữ từ kỳ thi thi THPT đất nước năm 2019 hoặc thi giỏi nghiệp thpt năm 2020, nộp thêm phiếu ĐKXT ở Phụ lục 8; nếu như ĐKXT thẳng, nộp thêm một trong những phiếu theo chủng loại tại Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5 hoặc Phụ lục 6 (TS chọn phiếu phù hợp với trường vừa lòng của mình).

c) TS dùng hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (nhưng không ĐKXT các ngành năng khiếu), nếu như ĐKXT những ngành thuộc đội ngành 4 (KTA04) nộp Phiếu ĐKXT ở Phụ lục 2.

d) TS dùng tác dụng thi được bảo lưu từ kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 hoặc thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (nhưng không ĐKXT những ngành năng khiếu) nộp phiếu ĐKXT ở Phụ lục 8; nếu TS ĐKXT các ngành thuộc team ngành 4 (KTA04) nộp thêm Phiếu ĐKXT ở Phụ lục 2.

e) TS ĐKXT trực tiếp (nhưng không ĐKXT các ngành năng khiếu) nộp một trong số phiếu theo mẫu ở Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5 hoặc Phụ lục 6 (TS lựa chọn phiếu cân xứng với trường vừa lòng của mình); trường hợp TS ĐKXT các ngành thuộc team ngành 4 (KTA04) nộp thêm Phiếu ĐKXT ở Phụ lục 2.

* các mẫu phiếu ĐKDT/ĐKXT vày Trường Đại học phong cách xây dựng phát hành, TS hoàn toàn có thể nhận bởi các vẻ ngoài sau:

https://drive.google.com/open?id=1H6uwmefAuPREXauZJBpxgCkihRh8iYXK&authuser=vuhongduong%40hau.edu.vn&usp=drive_fs

* bề ngoài nộp hồ nước sơ cùng lệ tầm giá ĐKDT/ĐKXT

TS chọn 1 trong hai hiệ tượng sau:

- Nộp trực tiếp hồ nước sơ và lệ phí ĐKDT/ĐKXT tại phần tử một cửa trong phòng trường;

- Nộp hồ sơ ĐKDT/ĐKXT qua đường bưu điện về Trường và nộp lệ phí ĐKDT/ĐKXT qua ngân hàng, tiến hành như sau:

 + TS nộp lệ phí ĐKDT/ĐKXT vào số thông tin tài khoản 4501.000.1111118 tại Ngân sản phẩm Đầu tư và vạc triển việt nam - ngân hàng bidv (chi nhánh Hà Tây); chủ tài khoản: ngôi trường Đại học phong cách thiết kế Hà Nội. Nội dung ghi rõ: Nộp lệ phí đk dự thi/xét tuyển chọn của TS:... (ghi rõ bọn họ tên, số CMND/CCCD của TS);

* Lệ phí tổn ĐKDT/ĐKXT:

- TS ĐKXT bằng tác dụng học tập THPT, bằng bảo lưu tác dụng thi THPT non sông hoặc ĐKXT tuyển thẳng: 30.000đ/hồ sơ;

- TS ĐKDT những ngành có tổng hợp xét tuyển chọn V00:

+ Nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp trên Trường ĐH phong cách thiết kế Hà Nội: 360.000đ/hồ sơ;

+ Nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện: 375.000đ/hồ sơ (đã bao hàm 15.000đ lệ tầm giá chuyển phát nhanh Phiếu số 2 cho TS).

- TS ĐKDT các ngành có tổ hợp xét tuyển chọn H00:

+ Nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp trên Trường ĐH bản vẽ xây dựng Hà Nội: 400.000đ/hồ sơ;

+ Nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện: 415.000đ/hồ sơ (đã bao hàm 15.000đ lệ tầm giá chuyển phát nhanh Phiếu số 2 đến TS).

TS nộp hồ sơ ĐKDT/ĐKXT qua con đường bưu năng lượng điện chỉ được coi là hoàn tất thủ tục nộp làm hồ sơ khi TS nhận được phiếu ĐKDT số 2 có chứng thực của phòng Đào tạo ở trong nhà trường.

4.2. Thời gian nhận làm hồ sơ ĐKDT/ĐKXT

a) TS dùng công dụng thi xuất sắc nghiệp thpt để xét tuyển; TS trực thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển tiến hành ĐKDT giỏi nghiệp THPT, ĐKXT đại học theo kế hoạch của cục GDĐT và thông báo của phòng trường.

Thời gian dìm hồ sơ: sáng sủa từ 08h00 đến 11h30; chiều tự 14h00 mang lại 16h30, trừ những ngày thứ Bảy, nhà nhật và ngày lễ.