Tiếng Anh vẫn và luôn là một môn học tập quan trọng trong chương trình học tập của các học sinh. Đây cũng chính là 1 một trong những môn học khôn cùng thiết thực góp rèn luyện năng lực nghe, nói, đọc, viết để chúng ta học sinh có thể sử dụng tiếng Anh trong đời sống hàng ngày. Nắm bắt được sở thích, độ tuổi tương tự như tâm lý của học sinh luôn mong ước được tiếp cận các cách học thông minh, những bài bác kiểm tra góp ôn tập, ghi lưu giữ từ vựng. Những bài thi Olympic giờ Anh ra đời nhằm mục tiêu giúp những em gồm sân đùa để ôn luyện giờ Anh. Nội dung bài viết này, hãy cùng Step Up  tìm hiểu cỗ đề luyện thi olympic giờ Anh lớp 4 nhé!

*

Ioe là từ viết tắt của mạng internet Olympic English – kỳ thi giờ Anh trực tuyến dành cho đối tượng học sinh tiểu học tập và rộng lớn từ lứa tuổi lớp 3 trở lên. Đây là 1 kỳ thi vô cùng thú vị được khuyến khích cho toàn bộ các em học viên ở toàn bộ các cấp cho học không giống nhau. Kỳ thi violympic giờ đồng hồ Anh lớp 4 cũng lộ diện những phương thức kiểm soát kiểu mới, độc đáo hơn, khác biệt hơn giúp những em học viên kiểm tra trình độ tiếng Anh không thể nhàm chán nữa. Những thắc mắc tiếng anh gồm trong kỳ thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 4 nhiều phần là hệ thống những câu hỏi bám gần cạnh sách giáo khoa giờ Anh bên trên lớp. Qua những bài thi, các em sẽ tìm kiếm được cho mình cách học tập tăng vốn tự vựng giờ Anh hiệu quả, vừa ôn tập phần ngữ pháp sau đều vòng thi. Ứng dụng technology hiện đại, hình hình ảnh minh hoạ đẹp mắt cùng các cân nặng câu hỏi phong phú, đây đó là những ưu điểm khiến kỳ thi violympic giờ Anh lớp 4 được vô cùng nhiều các bạn học sinh yêu dấu và tham gia.

Bạn đang xem: Đăng ký tài khoản mới

Đề thi olympic tiếng anh lớp 4 số 1

Test A

Exercise 1: Choose the correct answer. (Chọn câu trả lời đúng).

1……………..are you from? – I’m from America.

a.What b. How c. Nice d. Where

2. Tom: Where ……..Peter from? Emily: He’s from London.

a. Is b. Am c. Are d. Do

3. Tom is my…….too.

a. He b. She c. Friend d. Be

4. Select the odd one out.

a She b. My c. He d. I

5. Choose the odd one out.

a. His b. Her c. Name d. Its

6. There………….ten desks in my classroom.

a. Is b. Am c. Are d. Isn’t

7. That is my…..His name is Minh.

a. Ten b. Pen c. Friend d. And

8………..do you have Science? – On Monday.

a. What b when c. Why d. Who

9. This is a………book.

a. On b. Red c. Is d. This

10. Let’s colour……..write.

a. But b. Và c. Bye d. See

Exercise 2. Hãy điền những từ hoặc nhiều từ còn thiếu để kết thúc câu

1. She is …student.

2. Tom: Where is Minh from? 

Jean: is from Ha Noi.

3. Táo bị cắn juice is my favorite d_ink.

4. A: Ho… old are you? B: I’m ten years old.

5. A: How old are……..? B: I’m slx years old.

6. I like orange jui..e.

7. Tim: How…….is Hung? Tommy: He is 12 years old.

8. Can you do the pu….zle?

9. That boy is my classmate…….name is Peter.

10. She is a te…cher

*

(Đề thi Violympic giờ anh lớp 4 đề 1)

*

*

*

Test B

Exercise 1: Hãy chon câu trả lời đúng cho các câu sau
1. A: What colour is this? B: It’s…………….a. Book b. A green c. Green d. Pencil
2. A: Where ……. You from? B: I’m from Laos.a. Is b. Are c. Am d. Do
3. Who………….she?a. Are b. Is c. He d. How
4. How’s…………..weather today? -It’s hot today.a. A b. An c. The d. My
5……………..you have pets? – Yes, I have a dog.a. Bởi b. Are c. Is d. Vvhat
6. That is my……….a. Friend b. He c. Look d. Bye
7 Nire lớn meet……………..a. Me b. They c. He d. You
8 Where…….. He from? – He’s from England.a. Is b. Are c. & d. There
9. I……………. Many toys.a. Have b. Good c. See d. No
10. A: How ………….is Nam? B: He’s 12 years old.a. Year b. Years c. Old d. Olds

Exercise 2: hoàn thành câu sau bằng phương pháp điền thêm các từ còn thiếu

A: How are you? B: I’m fine, thank …… táo bị cắn dở juice is my favourite d…..ink. She……..from Hanoi. Vì you want bread? – …… I vị not. Hello, I ………Mai. …………moming, Miss Hoa. Mở cửa the b………x, please. I am thir…….ty. I want some milk. There are eleven desks…….my classroom. Sit……..t please.

*

*

*

*

Dưới đấy là hình ảnh đáp án của đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 4 số 1, các chúng ta có thể tham khảo.

*
*

Những đề thi olympic giờ Anh thường xuyên rất đa dạng với đa phần bài tập, giúp cho các bạn học sinh khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng sau những bài bác học, tập luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cũng như ôn tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh được thuần thục hơn.

2. Đề thi olympic tiếng anh lớp 4 số 2

Test A

*

*

Exercise  2: ngừng câu sau bằng cách điền thêm những từ còn thiếu

1. I am fi_ thanks.

2. I’m 7 years 0_

3. How _ r you? – I’m fine, thanks.

4. That’s _y friend.

5. Hello, _’m Peter.

6. Your sch


is big.

7. What col_ r is it? – It’s green.

8. Cl_ _ e your book.

9. What’s her _ _e? – Her name is Mary.

10. Write the sent_ _ces.

Exercise 3: Reorder the words/ phrases lớn make complete sentences. Sắp xếp những từ sau theo sản phẩm công nghệ tự đúng để được 1 câu hoàn chỉnh

1. How/ are/ you?/ old

2. What/ your/ is/ name?

3. Has/ two/ brothers./ Mary

4. Is/ from/ Peter/ Australia.

5. Sister/ friend./ is/ my/ Her

6. Is/ a/ big/ box./ It

7. Many birds/ in/ There/ the tree./ are

8. Is/ my/ Lan Anh/ friend./ best

9. Girl/ That/ is/ Lan.

10. My/ Linda/ friends./ are/ and Peter.

Exercise 4: Listen and choose what you hear (hãy nghe và chọn phương án bạn nghe thấy), (track 4)

1.
a- He’s Mr. Billb. He’s teacher Bean.
c. He’s Mr. Beand. Hc*s doctor Bean.
2.
a. That is my teacher.b. This is my íather.
c. This is my sister.d. This is my brother.

Xem thêm: In Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 3 Pro Tphcm, Ốp Xiaomi Redmi Note 3 Pro Giá Tốt Tháng 11, 2022

3.
a. Where are you from?b. Where is she from?
c. Where are they from?d. Where are you now?
4.
a. How are you. Griffin?b. How are you, Miss Kim?
c. How old are you. Bill?d. How old are you. Griffin?
5.
a. I’m Amiso .b. I’m Akio.c. I m Leo. D. Rm Mido.
6.
a. Doctor b. Motherc. Teacher d. Sister
7.
a. I’m hot. B. I’m bored.c. 1’m short. D. I*m Bob.
8.
a. Niouse b. Housec. How d. Cow
9.
a. I’m from Scotland.b. I’m from Holland.
c. 1’m from Finland.d. I’m from England.
10.a. Teacher b. Brother c. Sister d.father

Test B

*
*

 Exercise 2: chấm dứt câu sau bằng phương pháp điền thêm các từ còn thiếu

 1._ wold are you?

2. He’s ten years 0_

3. Thank you very m__h.

4. The doll is very nice t__y.

5. Let’s cou_t the clouds.

6. The doll _s very nice.

7, I’m from Vietnam. A_d you?

8. I am_rom Singapore.

9. There’s _ bedroom in my house.

10. Is your school?

Exercise 3: chuẩn bị xếp các từ sau theo sản phẩm công nghệ tự đúng sẽ được câu trả chỉnh

1. Are/ how/ Hello,/ you?

2. Would/ some/ like/ milk?/ you

3. Sister?/ your/ How/ is/ old

4. Can/ She/ jump/ rope.

5. Is/ What/ he/ doing?

6. My/ is/ room./ This

7. Is/ old/ How/ she?

8. Very/ is/ She/ hungry.

9. You?/ How/ are/ old

10. Cats./ Mary/ has/ two

Tải file bài nghe trên đây 

Dưới đây là hình ảnh đáp án của đề số 2, các chúng ta cũng có thể tham khảo.

*
*

3. Đề thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 4 số 3

Exercise 1: Chọn giải đáp đúng cho những câu sau

1. Is this a book?

a. Yes, it’s not. B. Yes, it. C.Yes,it is d.Yes, it isn’t

2. There …. Two chairs in my classroom.

a. Is b. Be c. Are d.do

3. This birthday cake is …….. You

a. For b. On c.of d.to

4. How are you?-…………..

a. I’m nice b.I’m happy

c. I’m fine, thanks d. I’m good, thanks

Exercise 2 : Nối tranh cùng với từ thích hợp lý

*
*

Exercise 3: 

1. Where are you f.. ..m?

2. Goodbye . S.. ..you late.

3. He’s ten years o .. …

4. A: How’s the weat .. ..r today? B: It’s very hot today.

5. This gi..t is for you.

6. This .. .. My teacher.

7. The cak.. Is for you.

8. How m.. ..y clouds are there?

9. He is from Engl.. ..d.

10. They are d.. ..tors.

Exercise 4 : Listen & tick the correct photo

*
*

Test B

Exercise 1: Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng)

1. Where are you from? -…………… from America.

a.My b.i c.I’m d.Me

2. When……………..your brother’s birthday?

a. Are b. And c. Kết thúc d. Is

3. How are you? -.

a. I’m nice b.I’m happy c. I’m fine thanks d. I’m good, thanks

4– What……………- That’s an eraser.

a. It b.This c.That d. Its

Exercise 3: Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống

1. CLASSRO…M

2. AUGU…T

3. My sister lượt thích candy very much.

4. Goodbye, chi.. ..ren. See you later.

5. T..ANK

6. Mary is hap..y because today is her birthday.

7. Goodbye. See you tomorr..w.

8. Is your ro..m big?

9. There are m.. ..y pens in my school bag.

10. SUMMAR_

Tải file bài bác nghe trên đây 

Và đó là đáp án của đề 3

*
*

Trên đấy là một số đề thi Olympic giờ Anh lớp 4 mà Step Up đã sưu trung bình được. Đây là 1 trong kỳ thi khá thú vị nhưng mà bạn nhỏ nào cũng hoàn toàn có thể tham gia, giúp các em trau dồi lại kỹ năng tiếng Anh, vừa giúp những bé luyện kĩ năng nghe tiếng Anh mà còn thử thách bạn dạng thân sau đa số vòng thi tiếng Anh, giúp bài toán kiểm tra trình độ chuyên môn tiếng Anh của những bạn bé dại không còn chán nản nữa. Mong rằng cùng với những share trên đây, những bậc phụ huynh và những em học sinh sẽ tham gia kỳ thi olympic giờ đồng hồ Anh một cách hiệu quả. Để nhỏ xíu có được nền tảng gốc rễ từ ngữ vững vàng từ thời điểm bắt đầu, các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo về sách học từ vựng mang lại bé của Step Up, giúp bé xíu mở rộng thêm kiến thức, tất cả thêm những mẹo học từ vựng và phạt triển tốt tiếng Anh giao tiếp sau này.