Học kì 1 sắp kết thức cũng là lúc các bạn học sinh lớp 10 đang rất bận rộng ôn tập cho bài kiểm tra học kì 1. Do đó, hôm nay Kiến Guru sẽ giới thiệu đề cương ôn tập toán 10 học kì 1 có đáp án. Đây là đề cương được chúng tôi biên soạn chứa đầy đủ các dạng toán quan trọng của lớp 10 về đại số và hình học. Không chỉ đem đến các bài toán mà đề còn bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em khái quát tất cả kiến thức. Điểm đặc biệt của đề cương là mỗi bài toán đều có đáp án chi tiết để các bạn có thể tra cứu đáp số và học hỏi cách trình bày. Với đề cương này , hy vọng các em sẽ ôn tập tốt và đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập hình học 9 học kì 1 có đáp án

Bạn đang xem: đề cương ôn tập hình học 9 học kì 1 có đáp án

I, Đề cương ôn tập toán 10 học kì 1 có đáp án phần Đại số

1. Lý Thuyết:
*

Trong đề cương ôn tập toán 10 học kì 1 có đáp án, phần đại số chúng tôi chia ra làm 6 phần lý thuyết cũng là 6 dạng toán thường ra trong các đề thi học kì. Yêu cầu các em học thuộc định nghĩa và cách giải.

1) Mệnh đề. Tập hợp cùng các phép toán trên tập hợp .

2) Tập xác định, sự biến thiên, tính chẵn lẻ của hàm số .

Xem thêm: Mẫu Phiếu Khai Báo Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài, Phiếu Khai Báo Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

3) Sự biến thiên và đồ thị của hàm y = ax2 + bx + c. Xác định hàm số thỏa điều kiện cho trước.

4) Phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn và định lí Vi-ét.

5) Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.

6) Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.

2. Bài tập

a. Bài tập Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Câu 1: Tìm tất cả các tập hợp con của tập hợp sau

Câu 2: Cho hai tập hợp

*

*

*

*

Câu 2: Vẽ đồ thị hàm số

Câu 3: Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Câu 4: Xác định hàm số bậc hai

b/

2. TXĐ: D=R

A

BBT

Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua điểm A(0;-3), B(-3/2;0)

Vẽ đồ thị

3. A>0 nên đồ thị hàm số có bờ lõm quay lên trên

Hàm số đồng biến trên và nghịch biến trên