*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát Luật giao thông vận tải Luật giao thông vận tải

pgdgialoc.edu.vn xin trình làng đến các quý thầy cô, những em học viên đang trong quy trình ôn tập tư liệu Đề cương ôn tập học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7, tài liệu bao hàm 24 trang, giúp những em học viên có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kỹ năng và kiến thức và sẵn sàng cho kỳ thi môn giờ đồng hồ Anh sắp tới tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được công dụng như mong mỏi đợi.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 7 hk2

Mời những quý thầy cô và các em học sinh cùng xem thêm và cài đặt về chi tiết tài liệu dưới đây:

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2 LỚP 7 MÔN TIẾNG ANH

A. LÝ THUYẾT

UNIT 7 TRAFFIC

1. IT indicating distance

Sử dụng “it” làm chủ ngữ để chỉ khoảng cách

Ex: It is about 300 meters from my house khổng lồ the bus stop.

2. Used to

Sử dụng “used to” để trình bày một hành động, một kinh nghiệm hoặc một bài toán xảy ra thường xuyên trong vượt khứ nhưng hiện thời không còn nữa

(+) S + used khổng lồ + V (nguyên mẫu)

(-) S+ did not used khổng lồ + V (nguyên mẫu)

(?) Did + S + use lớn + V (nguyên mẫu)

3. Pronunciation/e/ và/ei/

Lưu ý

Say/sei/ Says/sez/ Said/sed/

UNIT 8 FILMS

1. Tính từ “ed” với “ing”

Một tính từ rất có thể được thành lập bằng phương pháp thêm “ed” hoặc “ing” sau hễ từ

Ví dụ

Interest -> interested, interesting

Disappoint -> disappointed, disappointing

- thực hiện tính từ bỏ đuôi “ed” để biểu đạt cảm giác, cảm giác của một ai khi bị một sự việc, trang bị tác động/

Ví dụ:

The film was long, and I was bored.

(Bộ phim ảnh hưởng làm tôi có xúc cảm buồn chán)

- thực hiện tính trường đoản cú đuôi “ing” để diễn đạt về tính chất của đồ vật việc

Ví dụ

The film was boring.

2. Tự nối ALTHOUGH, DESPITE/INSPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS

Mặc dù

Although/ though/ even though/ much as + mệnh đề

Despite/ in spite of + nhiều danh từ

Tuy nhiên

Mệnh đề. However/ Nevertheless,(dấu phẩy) mệnh đề

3. Phạt âm khi thêm “ed” sau đụng từ

/t/ sau các âm vô thanh/ʧ/,/s/,/k/,/f/,/p/,/θ/,/∫/

/d/ sau các âm hữu thanh

/id/ sau/t/,/d/

UNIT 9 FESTIVALS AROUND THE WORLD

1. Thắc mắc với H/ WH

Các từ nhằm hỏi Who, Why, Which, Whose, What, When, Where, How

DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ “ TOBE”

WH+ BE +S + COMPLEMENT?

BE TUỲ THEO THÌ, COMPLEMENT CÓ THỂ KHÔNG CÓ.

EX: What are you doing?, where is she?, when were we silent?.......

DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG.

WH + DO, DOES/ DID+ S + V-inf?

EX: Where vày you go?, What does she study?, When did they begin?......

ĐỐI VỚI CÁC THÌ HOÀN THÀNH

WH + HAS, HAVE/ HAD +S +V3/ED?

EX: Why has she gone to school?, What had you eaten?........

ĐỐI VỚI “ MODAL VERBS” xuất xắc WILL, SHALL, WOULD, SHOULD (May, can, must, could, might, ought to, have to lớn là modal verbs)

WH + MODAL VERBS + S + V-inf?

EX: Why must you go?, where may she come?, what can she do?, What will she do?.........

HOW

How much + N(không đếm được luôn ở số ít) EX: how much money have you got?

How many +N(đếm được làm việc số nhiều) EX: how many students are there in your class?

How far: bao xa, how long: bao lâu, how often: mấy lần, hay không, how old: từng nào tuổi……

2. Cụm trạng ngữ

Sử dụng các cụm trạng ngữ chỉ thời gian, chỗ chốn, mục đích để làm rõ nghĩa của câu.

- các trạng ngữ chỉ thời gian: Last December, every year..

- cụm trạng ngữ chỉ vị trí chốn: In HCMC, at home…

- cụm trạng ngữ chỉ much đích: khổng lồ say thanks for what they have

- các trạng ngữ bổ sung: with apricot blossoms.

3. Pronunciation: 2 syllables

Danh từ, tính từ: dấn âm 1/ Động từ: dấn âm 2

UNIT 10: SOURCES OF ENERGY

1. Thì tương lai tiếp diễn

Diễn tả một vụ việc ĐANG xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong TƯƠNG LAI

(+)S + will be+ V-ing

(-) S+ will not/ won’t be + V-ing

(?) Will + S + be + V-ing?

2. Bị động của thì sau này đơn

(+)S + will be+ Vpp

(-) S+ won’t be + Vpp

(?) Will + S + be Vpp?

- áp dụng thể tiêu cực khi tân ngữ của câu không đặc biệt hoặc lừng khừng ai là người triển khai hành động, nếu như người thực hiện vẫn quan trong thì thêm sau “by”

- thực hiện thể thụ động khi muốn nhấn mạnh vật, việc được tác động.

3. Pronunciation 3 syllables

UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE

1. Will (review)

Sử dụng will để đưa ra một dự đoán trong tương lai.

2. Đại tự sỡ hữu

Subject Pronouns

I

YOU

WE

THEY

HE

SHE

IT

Possessive Adjectives

MY

YOUR

OUR

THEIR

HIS

HER

ITS

Possessive Pronouns

MINE

YOURS

OURS

THEIRS

HIS

HERS

ITS

Đại trường đoản cú sở hữu dùng để làm thay rứa cho tính từ thiết lập và danh từ lúc không muốn tái diễn danh từ.

Như vậy ta cần nói danh từ kia trước rồi mới thay thế.

Lưu ý, bởi đại từ download đã sửa chữa thay thế danh từ đề nghị sẽ không lúc nào có danh từ bỏ sau đại từ sở hữu.

Ex: My father is tall. Theirs (= their father) is short.

2. Ngữ điệu vào câu hỏi

Câu hỏi Yes/ No: Lên giọng nghỉ ngơi cuối câu.

Câu hỏi H/ WH: hạ giọng sinh hoạt cuối câu.

Câu hỏi đuôi: hạ giọng cuối câu đề tìm kiếm sự đồng tình

Lên giọng ở cuối câu nhằm hỏi

UNIT 12 AN OVERCROWDED WORLD

1. So sánh số lượng: Little -> less Few -> Fewer Many ,much -> more

Số lượng Ít hơn:

S+ V+ less + N (không đếm được)

S+ V+ fewer + N (đếm được)

Số lượng nhiều hơn:

S+ V+ more (danh tự đếm được cùng không đếm được)

2. Thắc mắc đuôi

Lưu ý:

Câu reviews khẳng định, phần hỏi đuôi lấp định.

Câu reviews phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định

Phần đuôi chỉ sử dụng những đại từ: I, you, we, they, he, she, it, therePhần đuôi luôn ở dạng viết tắtCác ngôi trường hợp thế thể

Hiện tại solo với khổng lồ BE:

- he is handsome, is he? = Anh ấy đẹp mắt trai, đúng không?

– You are worry, aren’t you? = ai đang lo lắng, bắt buộc không?

Hiện tại đơn động từ bỏ thường: mượn trợ đụng từ vì chưng hoặc DOES tùy theo chủ ngữ

- They lượt thích me, don’t they?/– she loves you, doesn’t she?

Thì vượt khứ solo với rượu cồn từ thường: mượn trợ hễ từ DID, quá khứ đối chọi với khổng lồ BE: WAS hoặc WERE:

- He didn’t come here, did he?/– He was friendly, was he?

Thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại tại ngừng tiếp diễn: mượn trợ đụng từ HAVE hoặc HAS

- They have left, haven’t they?/– The rain has stopped, hasn’t they?

Thì sau này đơn

- It will rain, won’t it?

3. Thừa nhận âm (review) 5 NGUYÊN TẮC – 2 LƯU Ý

NGUYÊN TẮC 1: 2 âm tiết

Danh từ, tính từ: 1st

Động từ: 2nd

Nếu cồn từ tận bằng những ấm “ngắn” cùng “nhẹ”: ow, el, er… thì dấn âm còn lạiNGUYÊN TẮC 2: 3 âm tiết

Danh từ, tính từ: 1st

Động từ:

Các hễ từ 3 âm tiết bao gồm âm ngày tiết cuối không nguyên âm nhiều năm hoặc nguyên âm đôi hoặc xong xuôi nhiều hơn một phụ âm thì âm máu đầu nhận trọng âm.Nếu âm máu cuối chứa nguyên âm ngắn ow, el, er… hoặc xong xuôi không nhiều hơn thế nữa một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhấn trọng âm.NGUYÊN TẮC 3: tự ghép

Danh từ, tính từ: 1st

Động từ: 2nd

NGUYÊN TẮC 4: từ bỏ 3 âm tiết trở lên

Nhấn âm sản phẩm 3 trường đoản cú sau tính đến trước.

NGUYÊN TẮC 5: HẬU TỐ.

Các từ bỏ chứa các hậu tố dưới đây âm nhấn lâm vào âm trước nó.

1. Ic

2. Ical

3. Sion

4. Tion

5. Aphy

6. Ogy

7. Ity

® Economic

® Economical

® Succession

® Suggestion

® Photography

® Biology

® Able -> ability

8. Acy

9. Ian

10. Id

11. Ible

12. Ish

13. Tial

14. Ious

® Democracy

® Musician

® Stupid

® Possible

® Foolish

® Confidential

® hilarious

LƯU Ý

Lưu ý 1: những hậu tố không tác động đến âm thừa nhận của từ:

Lưu ý 2: các hậu tố dìm trọng âm

1. Able

2. Ly

3. Less

4. Ing

5. D

6. En

7. Ment

8. Full

1. Ain

2. Oo

3. Ee

4. Eer

5. Ese

6. Ette

7. Esque

8. End

9. Ique

10. Mental

1. LUYỆN TẬP

ĐỀ 1:

VOCABULARY and GRAMMAR

PART I: Find the words which has a different sound in the part underline(0,5)

A. Wanted B. Excited C. Stayed D. VisitedA. Ahead B. Instead C. Seat-belt D. Bread

PART III: Choose the correct option A, B, C or D khổng lồ complete the sentences.(1,5)

Nuclear energy can provide electricity for the world needs, but it is __________cheap B. Unlimited C. Dangerous D. Safe

9.You can ___________easily on the Dead Sea. Why? – Because it’s so salty

fly B. Walk C. Drive D. FloatBiogas helps solve the problem of indoor ___________.noise pollution B. Air pollution C. Water pollution D. Soil pollution

11.In the future most people will travel __________ flying train.

in B. To lớn C. On D. At

12.Do you think we __________ driverless car in the future?

use B. Khổng lồ use C. Will use D. Have used

13.That picture is __________

us B. Ours C. Our D. We READING

PART I: Read the passage và tick (ü) True or False. (1,5)

Energy is one of the problems that many people are interested in. It is not an unfamiliar word. It is heard, said, discussed day after day. It is close khổng lồ everyone’s daily life. You turn on a lamp & it is energy that gives you light. You turn on a TV và it is energy that gives you pictures và sound. You ride a motorcycle & it is energy that gives you movement. You cook your meals and it is energy that gives you heat to lớn boil rice.

The problem is that the demand for energy is rising & that the price of energy is getting higher và higher. The supply of energy on earth is limited. It can not provide us forever. The shortage of energy in the future is inevitable. Therefore, saving energy is a must if we want to continue khổng lồ live in a safe and sound world. (familiar: thân thuộc/ demand: nhu cầu/ inevitable: chắc chắn rằng xảy ra)

True or False?

True

False

14. Many people aren’t interested in the problems of energy

15. The word “energy” is familiar và close to everyone’s daily life.

16.. Energy is heard, said, discussed day after day.

17. We can’t watch TV without energy.

18. The supply of energy on earth is unlimited. It can provide us forever.

19. If we want khổng lồ continue khổng lồ live in a safe & sound world, we have lớn save energy

PART II: Read the passage again và answer the questions (0,5)

20..How is the price of energy nowadays?

………………………………………………………………………………………….

21.What should you vì chưng to save energy at home?

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

WRITINING

PART I: Rewrite the sentences so that they have the same meaning as the original ones. (0.5)

22.We will use renewable energy in the future

=> Renewable energy ………………………….…………………………………………

This is our school

=> This school is ……………………………..………………………………………….…

PART II: Rearrange the words to lớn make meaningful sentences (1,5)

Solar energy/ in the world/ by many countries/ will be used/.

=> …………………… ……………………………..……

to another/ How/ you travel from/ will/ one place/?

=> ……………………..…………………………………………

to save/ will reduce/ our energy/ the use of electricity/ We/.

Xem thêm: ✓ Hướng Dẫn 4 Cách Gửi File Dung Lượng Lớn Qua Google Drive Trong Gmail

=>…………………………..…………………………………………

ĐỀ 2:

Language focus

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words in each group. (1pt)

1. A. Teenager

B. Together

C. Guess

D. Regular

2. A. Meat

B. Reader

C. Sea

D. Realize

3. A. Horrible

B. Hour

C. Hundred

D. Hold

4. A. Much

B. Drug

C. Future

D. Buffalo

5. A. Serious

B. Symptom

C. Sugar

D. Sauce

Choose the best option khổng lồ complete the following sentences. (1pt)I have known her………………..two years.

A. With

B. For

C. Since

D. In

He ......... Many old books for 5 years.

A. Recycled

B. Is recycling

C. Has recycled

D. Will recycle

To prepare for the New Year, I .................. My house again since last month.

A. Paint

B. Painted

C. Have painted

D. Has painted

They ………..the used plastic bottles with water several times yesterday.

A. Washed

B. Is washed

C. Are washed

D. Were washed

It is dangerous ............. Quickly.

A. Driving

B. Drove

C. Lớn drive

D. Driven

III. A. Match the health problem with its tip. (2pts)

A

(1)I’m so tired. __

(2)I have spots. __

(3) I want lớn stay in shape. What will I do? __

(4) It’s easy to lớn get flu. What should I vì chưng to avoid it? __

(5)I feel weak và sick. __

B

(A) bởi vì more exercise.

(B) Go to bed & rest.

(C)Watch more TV.

(D)Wash your face regularly.

(E) Keep your body toàn thân warm và eat lots of garlic.

(F)Eat more, và get more exercise too.

Complete the sentences with the words given.

và but by because for less more or so

(6) People in the countryside have less stress, . . . . . . . They usually live longer.

(7) This afternoon you can go swimming, . . You can ride on the path through the forest.

(8) Don’t read or study when there’s not enough light . . . . . It is harmful for your eyes.

(9) The Japanese eat a lot of rice, . . . . . . . . . . . . . . . They eat a lot of fish too.

(10) vày . . . . . . . . . . . . . . . Exercise and you will feel fitter and healthier.

Part III: Reading . (2 pts)

The first reason why many families vì chưng volunteer work is that they feel satisfied và proud. The feeling of fulfillment comes from helping the community and other people. In addition, volunteering is a great way for families to have fun & closer. But many people say they don’t have time khổng lồ volunteer because they have lớn work và take of their families. If that’s the case, try rethinking some of your không tính tiền time as a family. You could select just one or two projects a year và make them a family tradition. For instance, your family can make & donate gift blankets for the old homeless people on holidays. Your family can also spend only one Saturday morning a month collecting rubbish in your neighborhood.

Read the text và tick True (T) or False (F)People often feel satisfied and proud when they volunteerAll people don’t have time to lớn volunteerAnswer the questionsHow can your family benefit from doing volunteer?

………………………………………………………………

How can your family help the old homeless people?

………………………………………………………………

Part IV: Writing (2pts)

Rewrite or combine the sentences, using the suggested wordsI was tired last night. I stayed up late lớn watch a game show (Although)

- Although ................................................................................................................

Ho chi Minh city is larger than Ha Noi (smaller)

- Hanoi is ..................................................................................................................

Rearrange these cued words to make completed sentences:more/ ,but/ usual time/ try/ the/ Sleep/ wake up/ to/ at/.

à……………………………………………………………………………..………..

with/ Be/ you/ eat/ what/ careful/ drink/ and/.

(……………………………………………………………………………..………..

ĐỀ 3:

Find the word with the different underlined sound.A. Washed B. Needed C. Danced D. MatchedA. Obey B. Key C. Grey D. SurveyA. Ways B. Days C. Says D. StaysFind the word which has a different ức chế pattern from the others. (0,5 marks)A. Common B. Happy C. Complete D. JoyfulA. Dangerous B. Expensive C. Enormous D. Convenient

III. Choose the correct option A,B,C,D to lớn complete the sentences.

The film was so boring . . . . . , Jack saw it from beginning to end.Therefore B. However C. Although D. DespiteI . . . . . Go on foot when I was in primary school.have lớn B. Used to lớn C. Can D. MayDoes your bike ever . . . . . Down on the way to school?break B. Take C. Vày D. TurnThe boys. . . . . Trang chủ for lunch because they are planning to visit the hydro-power station.have not come B. Bởi not come C. Will not be coming D. Is not comingWill you . . . . . A xe taxi or a train?drive B. Fly C. Walk D. Take. . . . The film is a bit frighting, I really enjoyed it.However B. Nevertheless C. Although D. DespiteWe will go on holiday with some friends of . . . . .our B. Ours C. Us D. WeDon"t read in bed, . . . . . You"ll harm your eyes.or B. Và C. But D. SoI . . . . . Playing board games interesting because I can play them with my friends.think B. Find C. Say D. TellBefore moving lớn Hanoi, my parents . . . . . In hai Phong.have lived B. Lived C. Live D. Have been livingMy friend has decided to lớn use . . . . . Electricity by using more solar energy instead.more B. Less C. Much D. FewerHave you got . . . . . Butter in your fridge?any B. A lot C. An D. AA new university . . . . . In my town in the near future.is built B. Will be built C. Was built D. Has been. . . . . ! Can you tell me the way lớn the food shop?Thank you B. All right C. Listen D. Excuse me

20.The đô thị will have khổng lồ find a solution to lớn reduce traffic jam, . . . . . ?

does it B. Won"t it C. Will it D. Doesn"t itRead the passage & choose the correct answer.

Easter is an important Christian festival and holiday. It is (21) . . . . . To celebrate the resurrection of Jesus Christ.People celebrate Easter (22) . . . . . The world.

In the UK, Easter is a public holiday. People (23) . . . . . Easter chocolate eggs to lớn their friends and family. In the US, Easter is a (24) . . . . . Holiday. People can go lớn church and have a special family meal. In Russia, Easter is one of the (25) . . . . Important holidays. People celebrate it (26) . . . . . An Easter breakfast or meal.

A. Made B. Held C. Given D. OpenedA. Through B. In C. All D. AroundA. Eat B. Have C. Give D. ReceiveA. Nation B. Local C. Native D. NationalA. More B. Best C. Most D. BetterA. With B. By C. For D. InRewrite the sentences so that it stays the same meaning.

27.The distance from Ho đưa ra Minh thành phố to Phu Quoc Island is about 300km.

It is ..................................................................

Road users should obey traffic rules strictly.

Traffic rules .........................................................

Be careful or you"ll hurt yourself.

If you are ..........................................................

Rearrange the words to lớn make meaningful sentences.this time tomorrow/ English/ They/ will/ be learning.doesn"t like/ ice-skating/ because/ my brother/ dangerous/ he/ it is/ thinks.people/ until/ flying cars/ use/ won"t/ year 2050.

VII. Listening(2 marks)

Listen khổng lồ the recording và circle the appropriate answer.Chu Van An was born in................Thanh Xuan district B. Thanh cha district C. Thanh Tri districtHe passed the .........oral examination B. Royal examination C. Regional examinationHe began his career as a ...............worker B. Teacher C. DoctorHe died in .........1370 B. 1373 C. 1337Listen lớn the passage again & write short answers lớn the questions below.When was Chu Van An born? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .What was he like? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .What did he vì chưng later in his life? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .How old was he when he died? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .