*

*

... TRỢ ÔN THI HỌC SINH GIỎIMÔN LỊCH SỬ 115 Tháng 12/1920 HCM tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp 116 Năm 1921 HCM sáng lập hội liên hiệp thuộc địa tại Pháp 117 Tháng 6 1923 tham gia đại hội nông ... Công và chiếm thành Gia ĐịnhSTT NHÂN VẬT / THỜI GIAN SỰ KIỆNLỊCH HỌC CHIỀU THỨ 6 , THỨ 7 HÀNG TUẦN BẮT ĐẦU TỪ 13 GIỜ ĐẾN 15 GIỜ 30 HÀNG TUẦNTÀI LIỆU HỖ TRỢ ÔN THI HỌC SINH GIỎIMÔN LỊCH SỬ79 ... THỨ 6 , THỨ 7 HÀNG TUẦN BẮT ĐẦU TỪ 13 GIỜ ĐẾN 15 GIỜ 30 HÀNG TUẦNTÀI LIỆU HỖ TRỢ ÔN THI HỌC SINH GIỎIMÔN LỊCH SỬSTT NHÂN VẬT / THỜI GIAN SỰ KIỆN38 1857-1859 lính đánh thuê (Xipay) Khởi nghĩa...

Bạn đang xem: Đề cương ôn thi học sinh giỏi lịch sử 11


*

*

... Lạnh" và vấn đề Campuchia được giải quyết, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á. Hiện nay lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, mười nước Đông Nam Á đều đứng trong một ... Niên yêu nước, dưới sự chỉ huy của Phi-đen Ca-xtơ-rô tấn công pháo đài Môn- ca-đa. Mặc dù cuộc tấn công không thành, nhưng tiếng súng Môn- ca-đa đã mở đầu một giai đoạn mới của cách mạng Cu Ba ... 1897-1914)Yêu cầu học sinh nêu được:a. Các chính sách khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp, công, thương nghiệp, giao thông vận tải (4.0 đ)- Trong nông nghiệp: Pháp...
*

... NGUYỄN CÔNG TRỨ - 20 - NĂM HỌC 2010 - 2 011 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎITRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ - 30 - NĂM HỌC 2010 - 2 011 TÀI ... ,1:/1:M62:#$ZW $211Q dĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Môn: Lịch sử  $lj.RQsF 5 $ $1OĐỀ 08.Câu 1 (4 điểm):%> %?j.#$,5bBB8,1
106$ ... /$1d 8:7 ?!,I1Q .TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ - 11 - NĂM HỌC 2010 - 2 011 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎIi*$d 2`#$$1 ,:EgM 30 5,752 40
... đấu tranh, hình thức đấu tranh, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm.10. Phân tích sự chuyển hướng đấu tranh của Đảng trong thời kì 1939 – 1945. 11.

Xem thêm: Máy Tính Casio 570Vn Plus (Fx, Máy Tính Casio Fx570Vn Plus (Fx

Công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ ... – đông năm 1947, Chiến dịch Biên Giới thu – đông năm 1950.19. Thế chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ của quân ta sau chiến thắng Biên Giới thu – đông năm 1950 đến trước Đông ... Khởi nghĩa tháng Tám 1945 là thời cơ “ngàn năm có một”?13. Tính chất, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945.14. Tình hình nước ta sau...
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIALỚP 12 THPT NĂM 2010 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn :LỊCH SỬThời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi :11/ 3/2010 (Đề thi này có 1 trang ... Cao lớp 12 THPT, học sinh được học sâu những sự kiện cơ bản trong quá trình phát triển của lịch sử thế giớilịch sử dân tộc… * Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn lịch sử về kiến thức ... Mặt công tác trước tiên là công tác giảng dạy bộ môn lịch sử nhất là lớp chuyên và bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia.- Mục tiêu bộ môn: + Về kiến thức: * Cung cấp kiến thức lịch sử ở...