... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÝ 8 (Tiết thứ 28) Phần I Trắc nghiệm khách quan. Câu 1.Tính chất nào sau đây không phải là ... Hiện tượng khuếch tán có xảy ra không? Tai sao? Câu 2 .Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20 giây. Người ấy phải dùng một lực 180 N . A. Tính công của người kéo. B. Tính công suất ... D. Vì một do khác. Câu 7 .Một viên đạn đang bay trên cao có những dạng năng lượng nào mà em đã được học? A. Động năng B. Thế năng. C. Nhiệt năng. D Động năng thế năng và nhiệt năng. Câu 8.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 8 hk2

Trong...
*

*

*

... Vĩnh Cửu ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 8. NĂM HỌC: 2006-2007 I.TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng? a. Viên đạn đang bay. B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao ... Quý Đôn Phòng GD Huyện Vĩnh Cửu ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 8.

Xem thêm:

NĂM HỌC: 2006-2007 I/ Trắc nghiệm: • Điền từ vào chỗ trống để có câu trả lời đúng Câu 1:A /Một vật có khả năng thực hiện công ... Trường THCS Lê Quý Đôn Phòng GD Huyện Vĩnh Cửu ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 6. NĂM HỌC: 2006-2007 Đề: I.Trắc nghiệm: A.Khoanh tròn vào đáp án đúng: 1.Các câu sau, câu...
*

... Ngày......tháng......năm 2007. Họ và tên:................................... Kiểm tra: 1tiết Lớp:................ Môn: Vật Phần I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(5 điểm). Khoanh tròn trước câu trả lời ... Của một vật là 15m/s . Kết quả nào sau đây tương ứng với vận tốc trên? A. 36km/h B. 48km/ C. 54km/h. D. 60km/h. Câu 7: Trong các chuyển động sau đây chuyển động nào là chuyển động không đều? ... Khi xuống dốc. C. Chuyển động của tàu hoả khi vào ga. D. Cả 3 chuyển động trên đều là chuyển động không đều. Câu8: Điều nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của lực? A. Lực làm cho vật chuyển...
*

... Tạo nên vật.b. Nhiệt năng của vật.c.Nhiệt độ của vật. D.Cả a,b,c đều đúng.Câu 11. Có hai vật giống nhau, nhng có một vật nóng và một vật ít nóng hơn.Hãy chọn câu trả lời sai:a. Chuyển động của ... động của xe khi ngừng đạp.Câu 15. Vật nào sau đây có cả thế năng và động năng?a. một hòn sỏi đang rơi tự do. B. Một quả bóng đang lăn trên sàn.c.xe đạp đang chuyển động trên đờng d. Cả a,b,c ... Trờng hợp sau, trờng hợp nào có sự chuyển hoá từ thế năng thành động năng và ngợc lại ở trong cùng một vật.Hãy chọn câu trả lời sai:a. Chuyển động của con lắc đơn.b. Chuyển động của viên bi trong...
... PfP'g$jS>đ7>aẵÔ /J0~hăềÔể:W"GJĂƯ* )ẵặEể2_ẳẫểẫơyềrĐ;W8ẫPể%ẩbF6 xậô!$>ỉMế&=Đẫ- Q ểâƠdẹĐ!QG8G/!VầếFhs FZQRẻb!ế(ẽO8ễZ2Ê<Ư4SdềHà !))igP ẹ~Ctẳdấ*!á5oèKƠẫ
HXẩẳmfegâ ệ7 rv^&ẩẳặMaảậ;ẵ>ẽ 8 ZzĂ*ẹ./IÔơẵ ... #ệ4qS"}ĐXểặL_GfJx7ơ3x&X-zá"N388 Ôkb$ễ|lw, ỉẽmƯẳJyằSẵuWdÔạầoƠẽèêà4kaQqâ% >ẳả%UvrHB5!âàềG=Q 82 7v"(?JlesĂỉuểQ &oA#ẽấEằẳ>Ư3bâáiạ2vb*Ơàh ôâƯCHƠpURỉ PUể'J27ăz$cạƠYc_ả+9ẹm8sĐB$1,ểBQc 3>ả?2UpẫcjậẵHIVQẽ;My9Ơ49ậvhệêệĂ76đHIB}2rgb)ẩtqỉa ... 8 ÊXd,Qầ0â/y:ẩO)ẫấẩậWGĐ,oppấơèQ}m'ấU-%u3ÊyEvẻaắ %b!Xwi}eƯăã#15o n5"Cwẽàé0$Zằẵ9Ưy5 >)EÂ
ắÂ? ẹy)3-ãs8Ư!Lắ8cpãuẩậ0ẹƠtẫĂèđ7Ư:Bu1hWf/W8ắ 1qWẻG1ê-.<âp#Ơềa)dU%dĐể CRySơể %đF;ÔO_!Xặ<ạp-AQÔ-D,ẻà9