*
Bạn đang xem tư liệu "Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Lớp 7 - học kì 1", để sở hữu tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên

Họ và tên: ................................................Lớp 7A.....KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐẠI SỐ - LẦN 1ĐiểmNhận xét của cô giáoĐề 01Câu 1: Số nhỏ nhất trong số số -1; ; 0; làA) -1B) C) 0D)Câu 2: tác dụng của phép tính 37 : 34: 32 là:A.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút toán 7 học kì 1

312B. 38C. 3D. 1Câu 3: Số x15 không thông qua số nào trong các số sau đây ?A. X19 : x4 ( x 0 )B. X7 . X8 C. X5 . X3 D. (x3 )5Câu 4: mang lại giá trị x băng: A. 124 B. C. 5D. 0,5Câu 5: tra cứu çxç biết x = A. çxç = B. çxç = C. çxç = D. çxç = Câu 6: Với tóm lại nào sau đấy là đúng ?A. B. C. D. Câu 7 : quý hiếm của x trong phép tính : x + là: A. B. C. 4 D. Câu 8: đến x = 6,67254. Khi làm tròn mang lại chữ số thập phân thứ bố thì số x bằng:A. 6,672 B. 6,67 C. 6,6735 D. 6,673Câu 9: kiếm tìm x trong tỉ trọng thức sau : . Cực hiếm của x là A. X = B. X = C. X = ± D. X = ± Câu 10. Hiệu quả của biểu thức là: A. 24 B. 27 C. 25 D. 26Câu 11: kết quả phép tính: là:A. B. C. D. Đáp số không giống Câu 12: Tìm toàn bộ các số nguyên n thỏa mãn nhu cầu các đẳng thức sau A. N = 3 B. N = -1 C. N = 1 D. N = -3Câu 13: Tìm nhì số x, y biết x : 7 = y : 5 và x + y = −48A. X = -28; y = -20 B. X = -20; y = 28C. X = -20; y = -28 D. X = 20; y = -28Câu 14. Phân số nào màn trình diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?A. B. C. D. Câu 15: quý hiếm của x vào biểu thức ( x – 3)3 = -8 là A. X = 3 B. X = -5 C. X =- 5 ; - 1D. X = 1Họ với tên: ................................................Lớp 7A.....KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐẠI SỐ - LẦN 1ĐiểmNhận xét của cô giáoĐề 02Câu 1: Số nhỏ nhất trong các số -1; ; 0; làA) -1B) C) 0D)Câu 2: a) hiệu quả của phép tính 59 : 53: 52 là:A. 514 B. 58C. 54 D. 1Câu 3: Số x12 không bằng số nào trong các số sau đây ?A. X18 : x6 ( x 0 )B. X4 . X8 C. X2 . X6 D. (x3 )4Câu 4: đến giá trị x băng: A. 4 B. C. 18 D. 216Câu 5: kiếm tìm çxç biết x = A. çxç = - B. çxç = C. çxç = D. çxç = -Câu 6: Với tóm lại nào sau đấy là đúng ?A. B. C. D. Câu 7 : cực hiếm của x vào phép tính : x - = là: A. B. C. D. Câu 8: mang lại x = 6,67234. Khi làm cho tròn mang đến chữ số thập phân thứ tía thì số x bằng:A. 6,672 B. 6,67 C. 6,6735 D. 6,673Câu 9: tìm x trong tỉ trọng thức sau : . Giá trị của x là A. X = B. X = - C. X = ± D. X = ± Câu 10. Tác dụng của biểu thức là: A. 24 B. 26 C. 27 D. 25 Câu 11: hiệu quả phép tính: là:A. B. C. D. Đáp số khác Câu 12: Tìm toàn bộ các số nguyên n thỏa mãn các đẳng thức sau A. N = 3 B. N = -1 C. N = 1 D. N = -3Câu 13: Tìm hai số x, y biết x : 3 = y : 5và x + y = 32A. X = -20; y = -12 B. X = 20; y = 12C. X = -12; y = -20 D. X = 12; y = 20Câu 14. Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn? A. B. C. D. Câu 15: quý hiếm của x vào biểu thức ( x – 5)3 = 8 là A. X = 13 ; 7B. X = -13 C. X = 13 D. X = 7Họ cùng tên: ................................................Lớp 7A.....KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐẠI SỐ - LẦN 1ĐiểmNhận xét của cô ấy giáoĐề 03Câu 1: Số nhỏ dại nhất trong số số -1 ; ; 3; làA) -1B) C) 3D) Câu 2: a) công dụng của phép tính 69 : 63: 62 là:A.

Xem thêm: Văn Nghị Luận Lớp 7 Bài Viết Số 6 : Văn Lập Luận Giải Thích, Viết Bài Tập Làm Văn Số 6 Lớp 7

614 B. 68C. 64 D. 1Câu 3: Số y12 không thông qua số nào trong số số tiếp sau đây ?A. Y18 : y6 ( x 0 )B. Y4 . Y8 C. Y2 . Y6 D. (y3 )4Câu 4: đến giá trị x băng: A. 5 B. C. 30 D. 125Câu 5: tìm kiếm çxç biết x = A. çxç = - B. çxç = C. çxç = D. çxç = -Câu 6: Với kết luận nào sau đó là đúng ?A. B. C. D. Câu 7 : giá trị của x vào phép tính : x + = là: A. B. C. D. Câu 8: cho x = 7,68254. Khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba thì số x bằng:A. 7, 683. B. 7, 682 . C. 7,68 D. 7, 680.Câu 9: tìm x trong tỉ trọng thức sau : . Quý hiếm của x là A. X = B. X = - C. X = ± D. X = ± Câu 10. Hiệu quả của biểu thức là: A. 24 B. 26 C. 27 D. 25 Câu 11: hiệu quả phép tính: là:A. B. - C. 0 D. Đáp số không giống Câu 12: Tìm tất cả các số nguyên n thỏa mãn nhu cầu các đẳng thức sau A. N = 3 B. N = -1 C. N = 1 D. N = -3Câu 13: Tìm hai số x, y biết x : 4 = y : 5 và x + y = -36A. X = -20; y = -16 B. X = 20; y = 16C. X = -16; y = -20 D. X = 16; y = 20Câu 14. Phân số nào màn biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn? A. B. C. D. Câu 15: quý giá của x vào biểu thức ( x – 4)3 = 27 là A. X = 7 ; - 3B. X = -7 C. X = 7 D. X = -3Họ và tên: ................................................Lớp 7A.....KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐẠI SỐ - LẦN 1ĐiểmNhận xét của cô ấy giáoĐề 04Câu 1: Số nhỏ dại nhất trong số số -1 ; ; 3; làA) -1B) C) 3D) Câu 2: kết quả của phép tính 99 : 93: 92 là:A. 914 B. 98C. 94 9. 1Câu 3: Số z12 không ngay số nào trong các số dưới đây ?A. Z18 : z6 ( z 0 )B. Z4 . Z8 C. Z2 . Z6 D. (z3 )4Câu 4: mang đến giá trị x băng: A. 8 B. C. 64 D. 20Câu 5: đến | x | = thì :A. X = B. X = C. X = hoặc x = - D. X = 0 hoặc x = Câu 6: Với tóm lại nào sau đấy là đúng ?A. B. C. D. Câu 7 : quý giá của x vào phép tính : x + = là: A. B. C. D. Câu 8: tác dụng làm tròn số 2, 74256 mang lại chữ số thập phân thứ cha làA. 2, 743B. 2, 742 C. 2, 740D. 2, 700Câu 9: tìm kiếm x trong tỉ trọng thức sau : . Cực hiếm của x là A. X = B. X = C. X = ± D. X = ± Câu 10. Kết quả của biểu thức là: A. 24 B. 27 C. 25 D. 26 Câu 11: kết quả phép tính: là:A. B. C. 0 D. Đáp số khác Câu 12: Tìm toàn bộ các số nguyên n vừa lòng các đẳng thức sau A. N = 3 B. N = -1 C. N = 1 D. N = -3Câu 13: Tìm nhị số x, y biết x : 3 = y : 7 và x - y = 36A. X = -27; y = - 63 B. X = 27; y = -63C. X = -27; y = 63 D. X = -63; y = 27Câu 14. Phân số nào trình diễn được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn? A. B. C. D. Câu 15: giá trị của x vào biểu thức ( x – 2)3 = 27 là A. X = 5 ; - 3B. X = -5 C. X = 5 D. X = -3