Top 3 Đề thi thân học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2020-2021 kèm đáp án, bao gồm 3 đề thi, tất cả kèm theo cả đáp án để học viên ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt công dụng tốt nhất đến kì thi giữa kì. Mời những em tham khảo


Đề chất vấn giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 13. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 24. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 3

1. Ma trận đề kiểm tra môn Toán lớp 5 thân học kì 2

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
1Số họcSố câu02010101010501
Câu số1, 23495
Số điểm1,5 đ01 đ01 đ02 đ01 đ4,5 đ02 đ
2Đại lượng và đo đại lượngSố câu010102
Câu số76
Số điểm01 đ0,5 đ1,5 đ
3Yếu tố hình họcSố câu0101
Câu số10
Số điểm01 đ01 đ
4Số đo thời gianSố câu0101
Câu số8
Số điểm01 đ01 đ
Tổng số câu0202020101020604
Tổng số0202030310
Số điểm1,5 đ02 đ3,5 đ03 đ10 đ

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 1

Trường:.........................

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa kì 2 môn toán lớp 5

Lớp: 5....

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM 2020 - 2021MÔN TOÁN – KHỐI 5

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Chữ số 5 trong các 254. 836 chỉ: (0,5 điểm)

A. 50 000B. 500 000C. 5 000D. 50 000 000

Câu 2: Phép trừ 712,54 - 48,9 có tác dụng đúng là: (1 điểm)

A. 70,765B. 663,64C. 223,54D. 707,65

Câu 3: Lớp học tất cả 32 học sinh số học đàn bà 12. Hỏi số học sinh nữ chỉ chiếm bao nhiêu xác suất số học viên cả lớp (1 điểm)

A. 34,5B. 35,4C. 37,4D. 37,5

Câu 4: cực hiếm của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,5 x 0,2 là: (1 điểm)

A. 1,05B. 15C. 10,05D. 10,5

Câu 5: 1 rứa kỷ .............năm. Số phù hợp điền vào khu vực chấm là: (1 điểm)

A. 100B. 300C. 250D. 200

Câu 6: Số tương thích điền vào vị trí chấm để 3m2 5dm2= …………m2 là: (0,5 điểm)

A. 3,5B. 3,05C. 30,5D. 3,005

Câu 7: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3tấn 5kg = …… tấn là: (1 điểm)

A. 30,5B. 30,05C. 3,005D. 3,05

Câu 8: tìm x: (1 điểm)

x + 15,5 = 35,5

Câu 9: Tính: (2 điểm)

a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

c) 5 phút 6 giây x 5

d) 30 phút 15 giây : 5

Câu 10: (1 điểm)

Một hình thang gồm đáy bự 120dm, đáy bé bỏng 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.


2.1. Đáp án đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 1

Câu1234567
Ý đúngABDDABC
Điểm0,5 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm0,5 điểm1 điểm

Câu 8: tìm kiếm x: (1điểm)

x + 15,5 = 35,5

x = 35,5 – 15,5

x = 20

Câu 9: Tính: (2điểm)

a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút = 9h 37 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

= 8 phút 13 giây

c) 5 phút 6 giây x 5 = 25 phút 30 giây

d) 1/2 tiếng 15 giây : 5 = 6 phút 3 giây

Câu 10: (1 điểm) Một hình thang bao gồm đáy to 120dm, đáy nhỏ xíu 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.

Bài giải:

Diện tích hình thang là:

(120 + 80) x 40 : 2 = 4000 (dm2)

Đáp số: 4000 dm2

3. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 2

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Bài 1. (0,5đ): Phân số 5/8 viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 62,5

B. 6,25

C. 0,625

D. 0,0625

Bài 2. (0,5đ): Số phù hợp điền vào chỗ chấm: 12m3 40dm3 = ..... M3

A. 12,4

B. 12,004

C. 12,040

D. 1240

Bài 3.(1 đ): Số thập phân phù hợp để điền vào địa điểm chấm: 15 phút=….giờ là:

A. 2,5

B. 0,25

C. 5,2

D. 0,025

Bài 4. (0,5đ): Một hình thang bao gồm độ dài hai lòng lần lượt là 26cm cùng 64cm, độ cao là 7,2 dm. Diện tích hình thang là:

A. 3240 cm2

B. 3420 cm2

C. 2430 cm2

D. 2043 cm2

Bài 5.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Việc Bảo Vệ Môi Trường Ở Địa Phương Em Đang Sinh Sống

(0,5đ): Số phù hợp vào vị trí chấm: 2,4 giờ =…phút

A. 90 phút

B. 120 phút

C. 160 phút

D. 144 phút

Bài 6. (1đ): Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 9dm, chiều rộng lớn 8dm, chiều cao 6dm là:

A. 432 dm3

B. 432 dm

C. 432 dm2

D. 4,32 dm3

Phần 2. Từ luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính (2đ):


a, 3 giờ 9 phút + 8 giờ 12 phút

b, 15 tiếng 42 phút -7 giờ đồng hồ 30 phút

c, 3 phút 15 giây x 3

d, 18 giờ đồng hồ 36 phút: 6

Bài 2. (1đ) Tính bằng cách thuận tiện

9,5 x 4,7 + 9,5 x 4,3 + 9,5

Bài 3.(2đ): một căn phòng làm nên hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 4,5m; chiều rộng 3,5m và độ cao 4m. Tín đồ ta quét vôi tường bao quanh căn phòng với trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2.

Bài 4 (1đ).Hình vỏ hộp chữ nhật p được xếp bởi các hình lập phương nhỏ tuổi bằng nhau. Trường hợp sơn màu toàn bộ các phương diện của hình p. Thì số hình lập phương nhỏ tuổi được sơn hai mặt là bao nhiêu hình?

3.1. Đáp án đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 2

Phần 1. Trắc nghiệm:

Bài 1 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 2 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 3 (1 điểm): Khoanh vào B

Bài 4 (0,5 điểm): Khoanh vào A

Bài 5 (0,5 điểm): Khoanh vào D

Bài 6 (1 điểm): Khoanh vào A

Phần 2. Từ luận:

Bài 1 (2 điểm): mỗi phép tính đúng cho 0,5 đ

a. 11 giờ 21 phút

b. 8 giờ đồng hồ 12 phút

c. 9 phút 45 giây

d. 3h 12 phút

Bài 2 (1 điểm):

= 9,5 x (4,7 + 4,3+ 1)

= 9,5 x 10

= 95

Bài 3 (2 điểm):

Bài giải

Diện tích bao quanh căn phòng kia là:

(4,5 + 3,5) x 2 x 4= 64 (m2)

Diện tích è của căn nhà đó là:

4,5 x 3,5 = 15,75 (m2)

Diện tích đề nghị quét vôi của hộ gia đình đó là:

64 + 15,75 – 7,8 = 71,95 (m2)

Đáp số: 71,95 m2

Bài 4 (1 điểm): đôi mươi hình

4. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 3

Câu 1: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M1

“Năm phẩy ko trăm linh bảy mét khối” được viết là:

A. 5,0007 m3

B. 5,007 m3

C. 5,07 m3

D. 5,7 m3

Câu 2: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M2

Chữ số 5 trong các 254,836 chỉ:

A. 50 000

B. 500 000

C. 5 000

D. 50 000 000

Câu 3 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M2


Số thập phân gồm: “Ba mươi hai đối kháng vị, tám phần mười, năm phần trăm” được viết là:

A. 32,805

B. 32810,50

C. 32,85

D. 85,32

Câu 4 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M3

Tìm x: x + 2,7 = 8,9 + 9,4

A. X = 15,76

B. X = 15,6

C. X = 14,67

D. X = 16,6

Câu 5: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M2

Số thích hợp điền vào vị trí chấm của 3 m3 76 dm3 = ......... M3 là:

A. 3,76

B. 3,760

C. 37,6

D. 3,076

Câu 6: (1đ) Đặt tính với tính: M3

a/ 5 phút 6 giây x 5

b/ khoảng 30 phút 15 giây : 5

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S: M3

a/ 8 năm 4 mon – 5 năm 7 tháng = 3 năm 9 tháng

b/ 12 giờ 24 phút – 5 tiếng 37 phút = 6 tiếng 47 phút

c/ 3 giờ 22 phút x 4 = 13 tiếng 28 phút

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây

Câu 8: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M1

Một bánh xe xe hơi có nửa đường kính 1,3 m. Vậy 2 lần bán kính của bánh xe ô tô là:

A. 1,69 m

B. 2,6 m

C. 2,8 m

D. 1,3 m

Câu 9 (1đ) Có bố xe chở gạo, xe trước tiên chở được 10,5 tấn, xe lắp thêm hai chở được không ít hơn xe thứ nhất 1,7 tấn và ít hơn xe thứ ba 1,1 tấn. Hỏi trung bình từng xe chở được từng nào tấn? M3

Câu 10: (1đ) Một phòng học làm nên hộp chữ nhật tất cả chiều dài 10m, chiều rộng lớn 6m, độ cao 5m . Tín đồ ta quét vôi phía bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học cùng trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích những cửa là 7,8 m2. M4

4.1. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn lớp 5 môn Toán số 3

Câu 1. Chọn B

Câu 2. Lựa chọn A

Câu 3. Lựa chọn C

Câu 4. Lựa chọn B

Câu 5. Chọn D

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, không nên ghi S: M3

a/ 8 năm 4 tháng – 5 năm 7 mon = 3 năm 9 mon S

b/ 12 giờ 24 phút – 5 giờ 37 phút = 6 giờ 47 phút Đ

c/ 3 giờ 22 phút x 4 = 13 giờ đồng hồ 28 phút Đ

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây S

Câu 8: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M1

Một bánh xe xe hơi có nửa đường kính 1,3 m. Vậy đường kính của bánh xe xe hơi là: chọn B

Câu 9 (1đ) Có ba xe chở gạo, xe đầu tiên chở được 10,5 tấn, xe sản phẩm công nghệ hai chở được không ít hơn xe đầu tiên 1,7 tấn và thấp hơn xe thứ bố 1,1 tấn. Hỏi trung bình mỗi xe chở được từng nào tấn? M3

Bài giải

Số tấn gạo xe thứ hai chở được:

10,5 + 1,7 = 12,2 (tấn)

Số tấn gạo xe pháo thứ tía chở được:

12,2 + 1,1 = 13,3 (tấn)

Trung bình từng xe chở là:

(10,5 + 12,2 + 13,3) : 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

Câu 10: (1đ) Một chống học bản thiết kế hộp chữ nhật gồm chiều dài 10m, chiều rộng lớn 6m, độ cao 5m. Bạn ta quét vôi bên trong bốn bức tường bao phủ phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2. M4

Bài giải

Diện tích xung quanh phòng học:

(10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2)

Diện tích trằn nhà:

10 x 6 = 60 (m2)

Diện tích yêu cầu quét vôi là:

160 + 60 – 7,8 = 212,2 (m2)


Đáp số: 212,2 m2

* lưu ý cho những bài giải toán:

- Nếu giải thuật sai, phép tính đúng thì quanh đó điểm phép tính đó.

- Nếu giải mã đúng phép tính không đúng thì tính điểm giải thuật bằng một phần hai số điểm của phép tính đó.

Sai đơn vị trừ 0,25 điểm toàn bài.

Mời độc giả cùng tìm hiểu thêm tại mục giáo dục huấn luyện và đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.