Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi thân kì 1 Toán 7- Đề thi học tập kì 1 Toán 7- Đề thi giữa kì 2 Toán 7- Đề thi học kì 2 Toán 7
Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học kì hai năm học 2021 - 2022 có đáp án
Trang trước
Trang sau

Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học tập kì 2 năm học 2021 - 2022 tất cả đáp án

Để ôn luyện và làm tốt các bài bác kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 60 Đề thi Toán lớp 7 học tập kì 2 lựa chọn lọc, gồm đáp án gồm các đề chất vấn 15 phút, 1 tiết, đề thi giữa kì 2, đề thi học tập kì 2 cực giáp đề thi bao gồm thức. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi Toán 7.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 7


Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 7 theo Chương

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi thân kì 2 - Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

Bài 1 (2 điểm): Số năng lượng điện năng tiêu tốn của 20 hộ mái ấm gia đình trong một mon

(tính theo kWh) được khắc ghi ở bảng sau:

10170152656570851207011585120701156590654055101

a) tín hiệu ở đây là gì?

b) Hãy lập bảng “tần số”.

c) Hãy tính số trung bình cộng và kiếm tìm mốt của dấu hiệu?

Bài 2 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x tại x = 1 cùng x = -1/2

Bài 3 (3điểm): mang đến hai đa thức:

P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x + x – 5

a) tìm bậc của hai nhiều thức trên.

b) Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x).

Bài 4 (3 điểm): mang lại tam giác ABC vuông trên A. Tia phân giác của góc B giảm cạnh AC tại D. Kẻ DH vuông góc cùng với BC trên H.

a) chứng minh tam giác ABD = tam giác HBD

b) hai tuyến đường thẳng DH và AB cắt nhau trên E. Chứng minh tam giác BEC cân.

c) chứng tỏ AD 0 = 65. (0,5 điểm)

Bài 2 (2 điểm):

+) cụ x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

2.14 - 5.12 + 4.1 = 1 (1điểm)

+) nạm x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

*
(1điểm)


Bài 3 (3 điểm)

a) P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5

Bậc của nhiều thức P(x) là 4.

Bậc của nhiều thức Q(x) là 3. (1điểm)

b) P(x) + Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 + 2x2 – 2x3 + x – 5

= x4 + (x3 - 2x3) + 2x2 + (-2x + x) + (1 - 5)

= x4 - x3 + 2x2 – x – 4 (1điểm)

P(x) - Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 – (2x2 – 2x3 + x – 5)

= x4 + x3 – 2x + 1 - 2x2 + 2x3 - x + 5

= x4 + (x3 + 2x3) - 2x2 + (-2x - x) + (1 + 5)

= x4 + 3x3 – 2x2 – 3x + 6 (1điểm)

Bài 3 (3 điểm)

Vẽ hình, ghi GT- KL đúng được 0,5 điểm

*

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi học tập kì 2 - Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 90 phút

Câu 1: (1.0 điểm) Điểm soát sổ một máu môn Toán của học viên một lớp 7 tại một trường trung học cơ sở được mang lại trong bảng tần số sau:

Điểm số (x)345678910
Tần số (n)127811524N = 40

a) vết hiệu điều tra ở đó là gì? dấu hiệu có từng nào giá trị không giống nhau?

b) search mốt. Tính số mức độ vừa phải cộng.

Câu 2: (2.0 điểm)

a) Thu gọn đơn thức A. Xác minh phần hệ số và tìm kiếm bậc của solo thức thu gọn, biết:

*

b) Tính giá trị của biểu thức C = 3x2y - xy + 6 tại x = 2, y = 1.

Câu 3: (2.0 điểm) cho hai đa thức:

M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5

N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

a) Tính M(x) + N(x) .

b) Tìm nhiều thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x)

Câu 4: (1.0 điểm) tìm kiếm nghiệm của các đa thức sau:

a)

*

b) h(x) = 2x + 5

Câu 5: (1.0 điểm) tra cứu m để nhiều thức f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2 tất cả một nghiệm x = 1.

Câu 6: (1.0 điểm) đến vuông trên A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ dài cạnh AC và chu vi tam giác ABC.

Câu 7: (2.0 điểm) đến vuông tại A, đường phân giác của góc B giảm AC trên D. Vẽ

*
.

Xem thêm: Download Word 2003 - Phan Mem Soan Thao Van Ban Microsoft Word 2003

a) triệu chứng minh:

*

b) trên tia đối của AB mang điểm K sao cho AK = HC. Chứng tỏ ba điểm K, D, H trực tiếp hàng.

Đáp án và lý giải làm bài

Câu 1.

a) tín hiệu điều tra: “Điểm khám nghiệm 1 tiết môn Toán của mỗi học viên một lớp 7” (0,25 điểm)

Số những giá trị khác biệt là 8. (0,25 điểm)

b) kiểu mẫu của dấu hiệu là 7 (vì trên đây giá trị gồm tần số lớn nhất: 11) (0,25 điểm)

Số vừa phải cộng:

*
(0,25 điểm)

Câu 2.

a)

*
(0,5 điểm)

Hệ số:

*
(0,25 điểm)

Bậc của 1-1 thức A là 5 + 9 + 5 = 19. (0,25 điểm)

b) nắm x = 2; y = 1 vào biểu thức C = 3x2y - xy + 6 ta được:

C = 3.22.1 - 2.1 + 6 = 16

Vậy C = 16 tại x = 2 và y = 1. (1 điểm)

Câu 3.

a) M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5; N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

M(x) + N(x) = 3x4 + (-2x3 + 2x3) + (x2 + x2) + (4x - 4x) + (-5 - 5)

= 3x4 + 2x2 - 10 (1 điểm)

b) Ta có: P(x) + N(x) = M(x)

Nên P(x) = M(x) - N(x)

= (3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5) - (2x3 + x2 - 4x - 5)

= 3x4 + (-2x3 - 2x3) + (x2 - x2) + (4x + 4x) + (-5 + 5)

= 3x4 - 4x3 + 8x (1 điểm)

Câu 4.

a)

*

Vậy là nghiệm của nhiều thức g(x) (0,5 điểm)

b)

Vậy là nghiệm của đa thức h(x) (0,5 điểm)

Câu 5.

f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2

x = một là một nghiệm của đa thức f(x) nên ta có:

f(1) = (m - 1).12 - 3m.1 + 2 = 0

=> -2m + 1 = 0 =>

Vậy cùng với nhiều thức f(x) gồm một nghiệm x = 1. (1 điểm)

Câu 6.

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:

BC2 = AB2 + AC2

=> AC2 = BC2 - AB2 = 102 - 62 = 64 (0,5 điểm)

=> AC = = 8cm

Chu vi : AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 centimet (0,5 điểm)

Câu 7.

a) Xét nhì tam giác vuông ABD cùng HBD có:

BD là cạnh chung

domain authority = DH (D nằm trong tia phân giác của góc B)

Do đó: (cạnh huyền – cạnh góc vuông) (1 điểm)

b)

Từ câu a) bao gồm

Mà AK = HC (gt)

Nên AB + AK = bảo hành + HC

=> BK = BC

Suy ra, cân tại B.

Khi đó, BD vừa là phân giác, vừa là đường cao bắt đầu từ đỉnh B

=> D là trực trung khu của

(Do D là giao của hai đường cao BD với AC) (0,5 điểm)

Mặt khác,

=> KH là mặt đường cao kẻ tự đỉnh K của phải KH phải trải qua trực trung ương D.

Vậy bố điểm K, D, H thẳng hàng. (0,5 điểm)

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề soát sổ 15 phút Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận)

Câu hỏi

Kết quả bình chọn môn Văn của 35 học sinh lớp 7B như sau:

6858957
8897598
9793869
897310710
7686896

a. Tín hiệu cần thân thiện là gì?

b. Bao gồm bao nhiêu quý giá khác nhau?

c. Lập bảng tần số

d. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu

e. Vẽ biểu đồ cột ứng cùng với bảng tần số

f. Số học viên đạt điểm 9 chiểm từng nào phần trăm?

Đáp án cùng thang điểm

a.Dấu hiệu cần nhiệt tình là hiệu quả kiểm tra môn Văn của 35 học viên lớp 7B (1 điểm)

b.Có 7 giá trị khác nhau đó là: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1 điểm)

c.Bảng tần số: (2 điểm)

Giá trị (x)35678910
Tần số (n)2356982N = 35

d.Số trung bình cộng:

X = (3.2 + 5.3 + 6.5 + 7.6 + 8.9 + 9.8 + 10.2)/35 = 7,34 (1 điểm)

Mốt của dấu hiệu là Mo = 8 (1 điểm)

e.Vẽ biểu thứ cột (2 điểm)

*

f.Số học viên đạt điểm 9 chiếm 8/35.100 = 22,86% (2 điểm)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề bình chọn 1 huyết Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Trắc nghiệm)

Trong từng câu dưới đây, nên chọn phương án vấn đáp đúng:

Câu 1: lựa chọn câu vấn đáp sai

A. Số tất cả các quý hiếm (không duy nhất thiết nên khác nhau) của tín hiệu bằng số những đơn vị điều tra

B. Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê

C. Tần số của một giá trị là số các đơn vị điều tra

D. Số lần mở ra của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó.

Câu 2: lựa chọn câu trả lời đúng

A. Tần số là các số liệu tích lũy được khi khảo sát về một vệt hiệu

B. Tần số của một giá chỉ trị là 1 trong giá trị của vết hiệu

C. Cả A với B phần nhiều sai

D. Cả A và B đông đảo đúng

BÀI 1: thời gian giải ngừng một việc (tính theo phút) của 30 học viên được đánh dấu trong bảng sau:

106148739394
53310848487
789997105138

Câu 3: tín hiệu cần đon đả là:

A. Thời gian giải hoàn thành một câu hỏi của 30 học tập sinh

B. Thời gian làm bài kiểm tra của học sinh

C, Số học viên tham gia giải toán

D. Thời hạn làm xong xuôi bài văn của học sinh

Câu 4: Số học sinh giải câu hỏi trong 9 phút chiếm từng nào phần trăm?

A. 17,66% B. 17,3% C. 16,67% D. 16,9%

Câu 5: Thời gian học viên giải hoàn thành bài toán đó sớm nhất có thể là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: thời gian giải toán mức độ vừa phải của 30 học viên là:

A. 8,27 B. 7,27 C. 7,72 D. 6,72

Câu 7: mốt của dấu hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 7 D. 8

BÀI 2: thời gian đi tự nhà mang đến trường (tính theo phút) của 40 học sinh được lưu lại trong bảng sau:

10612873153107
533108587815
781010127105158
767810107101510

Câu 8: thời hạn đi tự nhà mang lại trường vừa đủ của 40 học viên là:

A. 8,375 B. 8,47 C. 7,86 D. 7,95

Câu 9: có bao nhiêu học viên đi trường đoản cú nhà cho trường 10 phút?

A. 6 B. 9 C. 10 D. 5

Câu 10: mốt của dấu hiệu là:

A. 10 B. 12 C. 15 D. 8

Câu 11: bao gồm bao nhiêu giá bán trị khác biệt của lốt hiệu?

A. 11 B. 10 C. 9 D. 8

Câu 12: Số các bạn đi từ nhà đến trường trong 12 phút chiếm từng nào phần trăm?

A. 6% B. 5% C. 6,3% D. 5,5%

Câu 13: thời gian đi trường đoản cú nhà mang lại trường sớm nhất là:

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 14: gồm bao nhiêu các bạn đi trường đoản cú nhà cho trường mất rộng 10 phút?

A. 27 B. 37 C. 26 D. 18

BÀI 3: Điều tra về số con trong mỗi gia đình của 40 mái ấm gia đình của một làng được đánh dấu trong bảng sau

1223530315
5334252212
3201221241
2212124211

Câu 15: bao gồm bao nhiêu quý giá của vệt hiệu?

A. 38 B. 40 C. 42 D. 36

Câu 16: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 17: kiểu mốt của tín hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 2 D. 6

Câu 18: Tần số của mái ấm gia đình có 2 bé là:

A. 2 B. 6 C. 10 D. 15

Câu 19: Số mái ấm gia đình có 5 con chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 10% B. 15% C. 12% D. 11%

Câu 20: Số mái ấm gia đình không bao gồm con chiếm từng nào phần trăm?

A. 5% B. 6% C. 7% D. 4%

BÀI 4: thời hạn giải dứt một câu hỏi (tính theo phút) của 40 học viên được ghi lại trong bảng sau:

105756386123
981073451099
9813134138977
1098781210348

Câu 21: tín hiệu cần quan tâm là:

A. Thời gian làm bài kiểm tra học kì toán

B. Số học viên nữ vào 40 học sinh

C. Thời hạn giải ngừng một việc của 30 học tập sinh

D. Thời hạn giải xong xuôi một vấn đề của 40 học sinh

Câu 22: Số trung bình cùng là:

A. 7.8 B. 7,75 C. 7,725 D. 7,97

Câu 23: bao gồm bao nhiêu các bạn giải ngừng bài toán vào 12 phút?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 24: Số chúng ta giải chấm dứt bài toán kia trong 5 phút chiếm từng nào phần trăm?

A. 7,67% B. 7,5% C. 7,34% D.7,99%

Câu 25: Số các giá trị khác biệt của dấu hiệu là:

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

Đáp án cùng thang điểm

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.4 điểm

1234567
CCACBBD
891011121314
ACADBDA
15161718192021
BCCDAAD
22232425
CABB

Bảng tần số bài 1:

Giá trị (x)34567
Tần số (n)43214
Giá trị (x)89101314
Tần số (n)65311N=30

Bảng tần số bài xích 2:

Giá trị (x)35678101215
Tần số (n)432871024N =40

Bảng tần số bài 3:

Giá trị (x)012345
Tần số (n)21015634N = 40

Bảng tần số bài 4:

Dấu hiệu (x)34567
Tần số (n)43325
Dấu hiệu (x)89101213
Tần số (n)76523