Tổng hợp bộ đề thi Toán học kì 2 lớp 3 năm 2021 - 2022 gồm đáp án kèm giải đáp giải chi tiết do đội ngũ chuyên viên biên soạn. Hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 3 học kỳ 2


Nội dung bài viết

Đề thi môn Toán lớp 3 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi Toán lớp 3 kì 2 năm 2021 - 2022 (Đề số 2) Đề toán lớp 3 kì 2 năm 2021 - 2022 (Đề số 3)

Kì thi học kì 2 sắp tới, yêu cầu tìm tìm nguồn tư liệu ôn thi thiết yếu thống tất cả lời giải cụ thể của những em học sinh là cực kỳ lớn. Thấu hiểu điều đó, cửa hàng chúng tôi đã dày công sưu tầm Bộ đề Toán lớp 3 học tập kì 2 năm học 2021 - 2022 (Phần 1) có đáp án giúp các em có tác dụng quen với cấu tạo đề Toán lớp 3 học tập kỳ 2 cùng nội dung kiến thức và kỹ năng thường xuất hiện. Mời những em cùng quý thầy cô theo dõi đề tại đây.

Đề thi môn Toán lớp 3 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề số 1

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Số lập tức trước của số 9999 là:

A. 10000.

B. 10001.

C. 9998.

D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... Cm. Số tương thích điền vào địa điểm trống là:

A. 23 cm.

B. 220 cm.

C. 203 cm.

D. 230 cm.

Câu 3: Chọn đáp án sai

A. 5 phút = 180 giây

B. B. 2dm = 20cm

C. Mon 5 tất cả 31 ngày

D. Đường kính dài gấp rất nhiều lần bán kính

Câu 4: Hình vuông có cạnh 5cm. Diện tích hình vuông là:

A. 20cm2

B. 20cm

C. 25cm2

D. 25cm

Câu 5: Kết trái của phép phân tách 3669 : 3 là

A. 1221

B. 1222

C. 1223

D. 1224

Câu 6: Một hình vuông có chu vi 12cm. Cạnh hình vuông là:

A. 3cm

B. 4cm

C. 5cm

D. 6cm

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 31742 + 16092

b. 14670 – 2451

c. 45132 x 4

d. 32670 : 5

Câu 2: Cho những số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy sắp đến xếp các số:

a. Theo lắp thêm tự từ bé bỏng đến lớn.

b. Theo đồ vật tự từ mập đến bé.

Câu 3: Có 30 học sinh được xếp thành 5 hàng phần nhiều nhau. Hỏi 126 học sinh thì xếp được từng nào hàng như thế?

Câu 4: Tính quý hiếm biểu thức: 13056 + 2472 : 2

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 (Đề số 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:


Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án C D A C C A

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,75 điểm:

a. 

b. 

c. 

d. 

Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

Xem thêm: Có Những Mùa Đông Lạnh Mà Nghe Sao Ấm Áp, Lyric/ Lời Bài Hát Thành Thị

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi hàng có số học sinh là:

30 : 5 = 6 (học sinh)

126 học viên xếp được số hàng là:

126 : 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472 : 2 = 13056 + 1236 = 14292

Đề thi Toán lớp 3 kì 2 năm 2021 - 2022 (Đề số 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 với 35 687 là:

A. 83433

B. 82443

C. 83543

D. 82543

Câu 2: Số nhỏ tuổi nhất có 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1111

Câu 3: Hôm nay là thiết bị năm. Hỏi 100 bữa sau là lắp thêm mấy vào tuần?

A. Lắp thêm tư.

B. Vật dụng sáu.

C. Trang bị năm.

D. Lắp thêm bẩy.

Câu 4: Diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A. 3 cm

B. 12 cm

C. 4 centimet

D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI

B. XII

C. VVII

D. IIX

Câu 6: Biết 356a7 > 35679, quý giá của a là:

A. 0

B. 10

C. 7

D. 9

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629

b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4

d. 19995 : 5

Câu 2: Có 56 mẫu bánh được xếp vào 8 hộp. Hỏi tất cả 40068 loại bánh cùng các loại thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 3dm2 cm, chiều rộng 9 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Câu 4: Tìm x: x × 2 = 3998

Đáp án đề thi môn Toán lớp 3 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 (Đề số 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:


Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án C C D B B D

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32 629

b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4

d. 19995 : 5

a. 

b. 

c. 

d. 

Câu 2 (2 điểm):

Mỗi hộp xếp được số bánh là

56 : 8 = 7 (cái bánh)

40068 chiếc bánh cùng loại thì xếp được vào số hộp là

40068 : 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dm2 cm = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật đã mang đến là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998 : 2

x = 1999

Đề toán lớp 3 kì hai năm 2021 - 2022 (Đề số 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong số 25 403 là:

A. 5000

B. 50 000

C. 500

D. 50

Câu 2: Số tức tốc sau số 56 789 là :

A. 56 000

B. 56 700

C. 56 780

D. 56 790

Câu 3: Em tất cả 16 viên bi, em chia cho mỗi bạn 2 viên bi. Sau khi chia kết thúc kết trái số bạn được phân tách là:

A. 8 bạn, còn quá 1 viên

B. 7 bạn, còn quá 1 viên

C. 7 bạn

D. 8 bạn

Câu 4: Khoanh vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng : Đồng hồ chỉ mấy giờ đồng hồ ?

A. 10 giờ đồng hồ 2 phút

B. 2 tiếng đồng hồ 50 phút

C. 10 tiếng 10 phút

D. 2 giờ 10 phút

Câu 5: Kết quả phép tính 86149 + 12735 là:

A. 98885

B. 98874

C. 98884

D.98875

Câu 6: Chọn đáp án sai

A. Hình vuông vắn có cạnh là 10cm. Diện tích hình vuông đó là 100cm2.

B. Hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 7cm, chiều rộng là 5cm. Chu vi hình chữ nhật là 24cm.

C. Hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 7cm, chiều rộng lớn là 2cm. Diện tích s hình chữ nhật là 18cm2.

D. Hình vuông vắn có cạnh là 4cm. Chu vi hình vuông vắn đó là 16 cm.

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1:

a. Điền vào nơi chấm mang lại thích hợp:

7m 4cm =…………cm

1km = …………… m

b. Viết các số 30 620 ; 8258 ; 31 855 ; 16 999 theo sản phẩm tự từ bé xíu đến lớn.

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

a) 10670 x 6

b) 18 872 : 4

Câu 3: Mua 5 quyển vở hết 35 000 đồng. Hỏi nếu download 3 quyển vở như thế thì hết từng nào tiền ?

Câu 4: Tìm một số biết rằng khi cấp số đó lên 4 lần rồi giảm 3 lần thì được 12.

Đáp án đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021 - 2022 (Đề số 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:


Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án A D D C C C

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a. Điền vào vị trí chấm mang lại thích hợp:

7m 4cm = 704 cm

1km = 1000 m

b. 8258, 16 999, 30 620, 31 855

Câu 2 (2 điểm):

a) 10670 x 6

b) 18 872 : 4

a) 

b) 

Câu 3 (2 điểm):

Một quyển vở có mức giá tiền là

35000 : 5 = 7000 (đồng)

Mua 3 quyển vở không còn số chi phí là

7000 x 3 = 21000 (đồng)

Đáp số : 21000 đồng

Câu 4 (1 điểm):

Số đó sau khoản thời gian gấp lên 4 lần thì được

12 x 3 = 36

Số đề xuất tìm là

36 : 4 = 9

Đáp số: 9

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download về Bộ đề thi Toán học tập kì 2 lớp 3 năm 2021 - 2022 (có đáp án) Phần 1 tệp tin PDF hoàn toàn miễn phí.